Bezpieczny Kredyt w BOŚ

Bezpieczny Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA

Bank Ochrony Środowiska SA z ofertą Bezpiecznego Kredytu 2% wystartował 6 września 2023 roku. Początkowo kredyt dostępny był tylko we własnych placówkach bankowych. Pośrednicy kredytowi włączyli do sprzedaży Bezpieczny Kredyt z oferty BOŚ w październiku. Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” i gwarancja BGK brakującego wkładu własnego dostępne są w BOŚ na zasadach ustawowych. Również dla budowy domu i finansowania małżonków z rozdzielnością brak ograniczeń w stosunku do ustawy. Cenowo BOŚ nie odbiega od konkurencji, a sama oferta produktowa jest dość prosta.

Cena Bezpiecznego Kredytu w BOŚ

  1. Prowizja za udzielenie 2,20%.
  2. Oprocentowanie okresowo stałe w pierwszym 5-letnim okresie 7,02% [na dzień 17.11.2023]. Jest to więc ten sam poziom oprocentowania, który oferuje konkurencja PKO BP, PEKAO SA, czy VeloBank.
  3. Marża dla oprocentowania zmiennego 2,35 p.p. w ofercie standardowej lub 1,95% w ofercie EKO. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie zmienne opiera się o WIBOR 6M.
  4. Brak innych wymagań produktowych wpływających na cenę kredytu.
  5. Ubezpieczenie nieruchomości możesz mieć własne lub bankowe.
  6. BOŚ nadal stosuje podwyższenie oprocentowania w okresie pomostowym do czasu wpisu hipoteki. Zwyżka oprocentowania wynosi 1 p.p., a zwrot odsetek po wpisie hipoteki ma formę nadpłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata BK2% w BOŚ

Oprócz ograniczeń ustawowych dla wcześniejszej spłaty Bezpiecznego Kredytu bank stosuje opłatę zwaną rekompensatą. Dla kredytów z oprocentowaniem stałym rekompensata stanowi sumę odsetek, naliczonych od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Rekompensatę bank pobiera w całym okresie obowiązywania oprocentowania stałego.

Gwarancja BGK

Z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, czyli gwarancji BGK brakującego wkładu własnego skorzystasz na zasadach określonych ustawowo. Maksymalna kwota gwarancji BGK to 100.000 zł. Jeśli gwarancja BGK nie pokrywa 20% wkładu własnego konieczne jest połączenie gwarancji BGK i jakiejś kwoty wkładu własnego.

Budowa domu

Budowę domu lub dokończenie budowy sfinansujesz w BOŚ zgodnie z ograniczeniami ustawowymi. Jeśli wkład własny nie przekracza 200.000 zł dostępna jest kwota 500.000 zł lub 600.000 zł.

W przypadku przekroczenia progu 200.000 zł możliwe są dwie opcje:

  1. Kwota kredytu 500/600 tys. złotych, jeśli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka gruntu, na której nie rozpoczęto jeszcze prac.
  2. Kwota kredytu 100/150 tys. złotych, jeśli wkładem własnym jest działka z rozpoczętą przed 1 lipca 2023 budową (do 25.12.2025).

Oba wyjątki przy założeniu, że suma wkładu własnego i kredytu nie przekracza 1.000.000 zł.

Pozostałe cechy Bezpiecznego Kredytu w BOŚ

Małżonek z rozdzielnością majątkową

W zakresie finansowania małżonków z rozdzielnością majątkową samodzielnie ubiegających się o Bezpieczny Kredyt BOŚ dostosowuje się do zasad ustawowych. Jeśli więc drugi z małżonków również spełnia wymogi programu lub zbył swoją nieruchomość mieszkalną przed ślubem to finansowanie jest dostępne.

Cudzoziemiec

W przypadku wnioskowania o Bezpieczny Kredyt przez cudzoziemca z kartą pobytu bank wymaga, by była to karta na pobyt stały.

Transakcje rodzinne

BOŚ dopuszcza finansowanie Bezpiecznym Kredytem transakcji rodzinnych.

Bezpieczny Kredyt w BOŚ – podsumowanie

Oferta BOŚ nie należy do popularnych wśród pośredników kredytowych. Główny powód to „’toporność” narzędzia do badania zdolności kredytowej i generowania formularza informacyjnego kredytu hipotecznego. Ilość dokumentów i sam proces kredytowy również nie zachęcają do wyboru banku, jeśli nie jest to konieczne. Przyjmowanie wniosków o Bezpieczny Kredyt 2% w ramach limitu na lata 2023/2024 bank kończy 29 grudnia 2023r.

 

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *