Rata kredytu hipotecznego


Odsetki karne niższe niż odsetki umowne?

22 lipca, 2020

Odsetki karne niższe niż odsetki umowne?   Taki oto paradoks mamy w niektórych umowach kredytu hipotecznego po trzech obniżkach stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dotyczy to sytuacji, w których podstawą wyznaczania odsetek karnych jest stopa lombardowa NBP. W uproszczeniu przy kredycie hipotecznym mówimy o odsetkach umownych, odsetkach maksymalnych i odsetkach karnych.   [1] […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi:

Obniżenie przez RPP stóp procentowych. Spada WIBOR, kiedy spadną raty kredytów hipotecznych?

6 maja, 2020

  Obniżenie przez RPP stóp procentowych. Spada WIBOR. Kiedy spadnie rata Twojego kredytu?   Rada Polityki Pieniężnej w dobie epidemii koronawirusa zafundowała nam dwa “cięcia” stóp procentowych. Choć rynek w normalnych warunkach oczekiwał bardziej wzrostu, to po posiedzeniach RPP z 17 marca i 08 kwietnia 2020 r. mamy kolejny, historycznie niski poziom stóp procentowych.   […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi:

Odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie

15 kwietnia, 2018

Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe za opóźnienie Maksymalne odsetki Maksymalne odsetki za opóźnienie     Podstawa prawna, czyli Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]   1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych […]


Więcej

Stanowiska KNF wobec banków

10 grudnia, 2017

  Stanowiska KNF wobec banków   Uregulowania ustawowe i rekomendacje KNF dla banków wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej są niewystarczające, stąd stan faktyczny w gospodarce wymusił zajęcie przez KNF określonego stanowiska.   Stanowiska KNF – sektor bankowy     Stanowisko KNF w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych z dnia 12 lutego […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

WIBOR definicja kwotowanie

12 kwietnia, 2016

WIBOR definicja kwotowanie (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)       Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennego wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik referencyjny to najczęściej WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny. Co to jest WIBOR, jaka jest definicja i jak wygląda kwotowanie?   […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi:

Ryzyko zmian stóp procentowych

6 maja, 2015

  Ryzyko zmian stóp procentowych Stanowisko KNF wobec banków     Ile może wynieść WIBOR i rata twojego kredytu?   Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową. Oprocentowanie składa się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki odniesienia. Z tym wiąże się zatem ryzyko zmian stóp procentowych. Dla kredytów w […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi:

WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR?

11 sierpnia, 2013

WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR?    W przypadku kredytów hipotecznych w większości umów mamy zmienne oprocentowanie, które jest obliczane wg poniższego wzoru: WIBOR + MARŻA = OPROCENTOWANIE   WIBOR to zmienny składnik oprocentowania i najczęściej jest to WIBOR 3-miesieczny, rzadziej 6-miesięczny. Marża to stały składnik oprocentowania, może być zmieniona tylko w drodze aneksu […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi: