Bezpieczny kredyt 2% pytania i odpowiedzi.

Bezpieczny Kredyt 2 procent pytania i odpowiedzi

Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2% funkcjonuje od 3 lipca 2023. Ten wpis powstał na etapie finalnego projektu ustawy i jest aktualizowany w miarę pojawiania się zmian. Wciąż pozostają wątpliwości i kwestie do interpretacji. W artykule na moim blogu analizującym założenia i warunki Bezpiecznego Kredytu pojawiło się kilkadziesiąt pytań. Wiele zapytań otrzymałam również bezpośrednio na skrzynkę e-mail. Jestem ekspertem kredytowym działającym w Poznaniu i na co dzień zajmuję się pośrednictwem kredytu hipotecznego. Jestem więc praktykiem i na tym blogu możesz nie tylko zapoznać się z analizą Bezpiecznego Kredytu, ale również skorzystać z moich usług w zakresie uzyskania kredytu. Kredytami hipotecznymi zajmuję się kilkanaście lat, przyjmowałam wnioski w ramach programów RnS (Rodzina na Swoim) i MDM (Mieszkanie dla Młodych). Znam zasady RKM (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy) i potrafię analizować dokumenty. Zebrałam najczęściej pojawiające się pytania na temat Bezpiecznego Kredytu i odpowiedzi oraz moje opinie. Pamiętaj jednak, że decydujące słowo ma bank kredytujący i to bank odpowiada za prawidłową interpretację ustawy.

Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na grupy:

 1. Bezpieczny Kredyt 2% i budowa domu [pytania 1-7]
 2. Przesłanki utraty dopłat w Bezpieczny Kredyt 2% [pytania 8-11]
 3. Nadpłaty w Bezpiecznym Kredycie 2 procent [pytanie 12]
 4. Kredytobiorca [pytania 13-19]
 5. Warunki i zasady Bezpiecznego Kredytu [pytania 20-29]
 6. Dopłaty do rat [pytania 30-32]
 7. Brak innej nieruchomości – pierwsze mieszkanie lub dom [pytania 33-38]
 8. Pozostałe pytania [od 39]

Tu znajdziesz CZĘŚĆ DRUGĄ pytań i odpowiedzi.


Bezpieczny Kredyt 2% i budowa domu


Przy budowie domu działka musi być własnością obu kredytobiorców.


[1] Ile wynosi maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu, gdy wkładem własnym jest działka bez rozpoczętych prac?

Punktem wyjścia i podstawowym warunkiem jest kwota wkładu własnego do 200.000 zł. Ten próg może być przekroczony w określonych przypadkach. Pierwszym takim przypadkiem jest wkład własny w postaci niezabudowanej działki budowlanej, na której nie rozpoczęto prac. W takiej sytuacji maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu wynosi:

 • 500.000 zł dla Singla
 • 600.000 zł dla Małżeństw i gospodarstw z dzieckiem.

W tym przypadku suma wkładu własnego i kredytu nie może przekroczyć 1 mln. To oznacza, że przy kredycie na 500 tys. zł sama działka może być warta również 500 tys. zł.

Kosztorys budowy zaczyna się od etapu zero, czyli przygotowania terenu budowy, wykopów, izolacji i fundamentów. „Pusta” działka oznacza, że w kosztorysie budowy w pozycji stan zerowy zaawansowanie prac wynosi 0%. To zerowe zaawansowanie potwierdzi również rzeczoznawca, a bank zweryfikuje wpisy w dzienniku budowy. 

Wkład własny w postaci wyłącznie działki gruntu oznacza, że jeśli ta działka ma większą wartość niż 200 tys. zł to nie można przeznaczyć dodatkowych środków własnych w budowę. Tym samym kosztorys budowy może być przygotowany odpowiednio na 500.000 lub 600.000 zł.

[2] Jaka kwota Bezpiecznego Kredytu jest dostępna, gdy wkładem własnym jest działka z rozpoczętą budową?

PRZYPADEK 1. Wartość działki i nakładów na budowę nie przekracza 200.000 zł.

Niezależnie od daty rozpoczęcia budowy, jeśli próg maksymalnego wkładu własnego 200.000 zł jest spełniony to można wnioskować o standardową kwotę kredytu 500.000 lub 600.000 zł.

 

Źródło – oficjalny profil MRiT na Twitter

PRZYPADEK 2. Wartość działki i nakładów przekracza 200.000 zł, a budowa rozpoczęta przed wejściem w życie ustawy.

Jeśli budowa rozpoczęła się przed 1 lipca 2023 (przed wejściem ustawy w życie) i wkładem własnym jest działka z rozpoczętą budową (przekraczająca wartość 200 tys.) to maksymalna kwota wkładu własnego i kredytu nadal nie może przekroczyć 1 mln. Jednocześnie jednak kwota kredytu jest ograniczona do:

 • 100.000 zł dla singla
 • 150.000 zł dla małżeństw i gospodarstw z dzieckiem.

Jest to przepis przejściowy pozwalający na uwzględnienie kolejnego wyjątku w zakresie wysokości wkładu własnego i ma zastosowanie tylko dla umów zawartych do 31.12.2025 r.

Bezpieczny kredyt 2 działka z domem w budowie

PRZYPADEK 3. Budowa rozpoczęta po wejściu w życie ustawy tj. po 1 lipca 2023 i wartość działki z nakładami przekracza 200.000 zł.

Jeśli budowa rozpocznie się już po wejściu ustawy, czyli po 1 lipca 2023, a wartość działki z rozpoczętą budową przekroczy 200.000 zł to finansowanie Bezpiecznym Kredytem 2% nie będzie możliwe. Nie ma w projekcie ustawy wyjątku w tym zakresie pozwalającego na przekroczenie progu wkładu własnego.

Dotyczyć to może również sytuacji, gdzie bank obniża kwotę kredytu z uwagi na zdolność kredytową i wymaga wniesienia w budowę dodatkowo własnych środków. Tak jak poprzednio podstawowym wyznacznikiem jest próg 200.000 zł środków własnych.

[3] Czy można wnioskować o Bezpieczny Kredyt będąc w trakcie spłaty kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej?

Tak i nie.

Tak, jeśli Bezpieczny Kredyt 2% miałby być na zakup innej nieruchomości, innego mieszkania lub domu. Wtedy umowa kredytu hipotecznego na działkę budowlaną nie przeszkadza.

[Zmiana 27.06.2023] Nie, jeśli Bezpieczny Kredyt 2% ma być przeznaczony na budowę domu na tej właśnie działce i kredyt na działkę jest w innym banku. Wynika to z braku w celach kredytowania refinansowania kredytu hipotecznego w innym banku (tego na działkę). W takiej sytuacji kredyt na działkę trzeba spłacić.

Teoretycznie nie ma przeciwwskazań do udzielenia Bezpiecznego Kredytu na budowę domu jako drugiego przez bank, który wcześniej kredytował działkę. Decyzja pozostaje w gestii banku.

[4] Czy można nie deklarować działki jako wkładu własnego przy kredycie na budowę?

Nie, nie można pominąć nieruchomości gruntowej, na której realizowana jest budowa domu. Działka budowlana zawsze będzie wkładem własnym w kredycie na budowę. Jej wartość dodatkowo weryfikuje rzeczoznawca.

Wyjątkiem może być sytuacja, gdy działka jest kredytowana i bank kredytujący działkę udziela jako drugiego kredytu BK2% na budowę. Wtedy wkładem własnym będzie wartość działki ponad zadłużenie.

[5] Czy można uzyskać Bezpieczny Kredyt wyłącznie na zakup działki budowlanej?

Nie. Samej działki budowlanej nie skredytujemy Bezpiecznym Kredytem. Kredytowanie jest możliwe wyłącznie w połączeniu z celem budowlanym, a do tego należy na etapie wniosku posiadać już projekt budowlany. W wielu bankach będzie też wymagane pozwolenie na budowę wystawione na zbywcę.

[6] Czy można kredytować zakup domu z rozpoczętą budową np. SSZ i dokończenie budowy?

Przykładowo, czy można w Bezpiecznym Kredycie połączyć:

 • Zakup domu w stanie surowym zamkniętym w cenie 400.000 zł
 • Dokończenie budowy w kwocie 400.000 zł?

Razem mamy koszt inwestycji 800.000 zł. Zakładamy środki własne 200.000 zł wnoszone na konto Zbywcy i kredyt 600.000 zł (przyjmijmy małżeństwo lub gospodarstwo z dzieckiem) przeznaczony na:

 • Pierwsza transza w kwocie 200.000 zł przelewana na konto zbywcy
 • Kolejne transze w łącznej kwocie 400.000 zł przelewane na konto kredytobiorcy na budowę.

Tak, taka transakcja jest możliwa. To standardowa konstrukcja przy zwykłym kredycie oraz przy Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym. Również dla Bezpiecznego Kredytu banki potwierdzają możliwość połączenia tych celów.


Przy zakupie działki z domem w trakcie budowy wkładem własnym nie jest nieruchomość gruntowa, ale kwota przelewana na konto zbywcy, więc nie ma przekroczenia progu wkładu własnego.


[7] Czy można uzyskać Bezpieczny Kredyt tylko na wykończenie domu?

O wykończeniu domu mówimy od etapu stanu deweloperskiego i uzyskania formalnego dokumentu zgłoszenia do użytkowania. Jeśli dla inwestycji będzie już wydane zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania to nie ma możliwości wnioskowania o Bezpieczny Kredyt 2% bez połączenia z celem głównym (zakup, budowa). Samego wykończenia domu Bezpiecznym Kredytem nie sfinansujemy.

Przesłanki utraty dopłat w Bezpieczny Kredyt 2%

[8] Czy można wynająć nieruchomość finansowaną Bezpiecznym Kredytem?

Co do zasady NIE, ale jest jeden wyjątek w zakresie najmu.

Dotyczy to sytuacji, gdy kredytobiorca zamieszka w mieszkaniu małżonka, które ten drugi nabył przed ślubem lub które odziedziczył (niezależnie kiedy). Dotyczy to małżeństw zawartych już po udzieleniu Bezpiecznego Kredytu. W takim przypadku przesłanki utraty dopłat do Bezpiecznego Kredytu w postaci:

 • braku zaspokajania potrzeb mieszkaniowym w nieruchomości
 • wynajęcia nieruchomości

nie będą miały zastosowania. Przeprowadzając się do małżonka można wynająć zakupione z pomocą Bezpiecznego Kredytu mieszkanie i można dalej korzystać z dopłat do rat.

Bezpieczny Kredyt i zamieszkanie z małżonkiem

[9] Czy można zamieszkać z partnerem i nie będzie to użyczenie?

TAK. Wspólne zamieszkanie z partnerem nie spowoduje utraty dopłat. To pod warunkiem, że kredytobiorca nadal w całej nieruchomości bez przeszkód będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe np. nie będzie tak, że do jednego pokoju nie ma dostępu.

Dokładnie w ten sposób była interpretowana przesłanka w zakresie użyczenia nieruchomości w programie Mieszkanie dla Młodych. Użyczeniem nieruchomości w mojej opinii byłoby udostępnienie do zamieszkania innej osobie w sytuacji, gdy jednocześnie kredytobiorca nie zaspokajałby tam własnych potrzeb mieszkaniowych.

Analogicznie nie ma przeszkód, by kupując mieszkanie lub dom jako singiel w przyszłości zamieszkać w tej nieruchomości z małżonkiem.

Powyższe potwierdza interpretacja na stronie MRiT:

zamieszkanie z partnerem Bezpieczny kredyt

[10] Czym skutkuje zamieszkanie z osobą, z którą prowadziło się wspólne gospodarstwo domowe?

Wspólnym gospodarstwem domowym w rozumieniu tej konkretnej ustawy jest albo małżeństwo, albo rodzice wspólnego dziecka. Moment rozpoczęcia prowadzenia wspólnego gospodarstwa dla małżeństw wyznacza dzień ślubu, a dla rodziców wspólnego dziecka data narodzin dziecka.

Przesłanką utraty dopłat jest udostępnienie do zamieszkania nieruchomości osobie:

 • z którą w okresie 12 miesięcy przed wnioskiem o BK prowadziło się wspólne gospodarstwo
 • drugiemu rodzicowi dziecka, z którym się nie prowadziło wspólnego gospodarstwa

ale tylko w sytuacji, gdy na moment wnioskowania o BK wspólne prowadzenie gospodarstwa naruszyłoby warunek braku mieszkania lub domu również po stronie osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo z kredytobiorcą.

Są pewne wątpliwości odnośnie praktycznego znaczenia tej przesłanki:

W przypadku rodziców dziecka sprawa jest prosta. Jeśli tylko jeden z rodziców dziecka przystępuje do kredytu i potem zamieszka z tym drugim to:

 • gdy drugi rodzic dziecka nigdy nie miał nieruchomości to nie ma utraty dopłat
 • gdy drugi rodzic dziecka miał nieruchomość, ale pozbył jej się przed narodzinami dziecka to również nie ma utraty dopłat
 • gdy drugi rodzic dziecka miał nieruchomość na moment wnioskowania przez tego pierwszego o BK to zamieszkanie razem spowoduje utratę dopłat

Przy małżeństwach nieco trudniej o interpretację tej przesłanki utraty dopłat, bo są dwie możliwości.

 • Pierwsza, czy chodzi o sytuacje, gdy kredytobiorca był w związku małżeńskim w okresie 12 miesięcy poprzedzających wniosek o Bezpieczny Kredyt, ale się rozwiódł. O kredyt wnioskował już rozwiedziony jako singiel. Następnie udostępnił do zamieszkania nieruchomość byłemu małżonkowi. Jeśli jeszcze w trakcie małżeństwa ten drugi z rozwiedzionych małżonków posiadał nieruchomość to zamieszkanie razem spowodowałoby utratę dopłat. Ustawa nie odnosi się wprost do kwestii rozwodów.
 • Drugi kierunek, skoro przesłanką utraty dopłat jest zamieszkanie z małżonkiem (nie wiadomo, czy obecnym, czy również byłym), posiadającym mieszkanie lub dom, jako osobą prowadzącą przed wnioskiem o BK wspólne gospodarstwo, to powstała “furtka” dla samodzielnego wnioskowania o Bezpieczny Kredyt z rozdzielnością majątkową.

Na dziś w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym nie ma możliwości wnioskowania samodzielnie przez małżonka z rozdzielnością. Jednakże przy Mieszkaniu dla Młodych i Rodzina na Swoim sformułowanie było jednoznaczne “oboje małżonków”. Teraz tej jednoznaczności brakuje. Stąd pod pojęciem “gospodarstwa domowego prowadzonego samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną” można też rozumieć małżonka z rozdzielnością majątkową.

Stanowisko banków

Banki w trakcie pierwszych szkoleń zgodnie potwierdziły konieczność wspólnego wnioskowania o Bezpieczny Kredyt małżonków z rozdzielnością. To stanowisko zmienia się w trakcie funkcjonowania programu.

30.06.2023 – zdanie zmienił ALIOR i potwierdził przyjmowanie samodzielnego wniosku małżonka z rozdzielnością majątkową zgodnie z interpretacją ministerstwa.

07.08.2023 – mam potwierdzenie z PKO BP możliwości samodzielnego wnioskowania o Bezpieczny Kredyt małżonka z rozdzielnością.

Interpretacja MRiT

rozdzielność majątkowa i bezpieczny kredyt

[11] Co, jeśli odziedziczę nieruchomość w trakcie spłaty Bezpiecznego Kredytu?

Dziedziczenie niezależnie od wielkości spadku nie stanowi przesłanki utraty dopłat do Bezpiecznego Kredytu. Nie ma również ograniczeń co do ilości odziedziczonych nieruchomości już po wzięciu kredytu.

NADPŁATY w Bezpiecznym Kredycie 2 procent

[12] Czy można nadpłacać Bezpieczny Kredyt w pierwszych 3 latach?

Tak, Bezpieczny Kredyt można nadpłacać, ale w pierwszych 3 latach wiąże się to z ograniczeniami:

 • nie więcej niż wynosi część kredytu objęta gwarancją BGK (gdy wkład własny był poniżej 20%), lub
 • kwota wkładu własnego i kwota nadpłaty nie mogą przekroczyć 200.000 zł, lub
 • łączna kwota nadpłaty i bieżącej zapłaconej raty nie przekracza pierwszej raty po dopłacie (np. jeśli pierwsza rata po dopłacie wynosi 2600, a 10-ta rata 2550 zł to można dodatkowo przy tej racie nadpłacić 50 zł).

Kredytobiorca

[13] Kto może być kredytobiorcą w Bezpiecznym Kredycie?

 • Małżeństwo
 • Rodzice wspólnego dziecka (lub przysposobionego)
 • Singiel z dzieckiem lub bez dziecka

Dwie dorosłe osoby pozostające w związku nieformalnym, w którym nie ma dzieci nie mogą wspólnie przystąpić do Bezpiecznego Kredytu.

Projekt ustawy dodatkowo wskazuje na warunek braku posiadania mieszkania lub domu zarówno przez kredytobiorcę jak i osobę prowadzącą z nim wspólne gospodarstwo domowe (małżonek, drugi rodzic dziecka). To z kolei pozwala, by jako kredytobiorca wystąpił jeden z małżonków. Jest to o tyle istotne, bo wtedy posiadanie nieruchomości dla małżonka lub rodzica dziecka nie przystępujących do kredytu weryfikujemy nie “od zawsze”, ale odpowiednio od dnia ślubu lub dnia urodzin dziecka. 

[14] Czy dwóch Singli może wziąć dwa kredyty na tę samą nieruchomość?

Nie, nie ma możliwości udzielenia dwóch oddzielnych kredytów na zakup przez każdego z Partnerów swojej połówki tej samej nieruchomości. Nie jest to możliwe nawet w tym samym banku. Singiel może przystąpić samodzielnie do kredytu i może finansować jedynie całą nieruchomość.

[15] Czy małżeństwo z rozdzielnością majątkową może zakupić udziały?

Tak. Małżonkowie z rozdzielnością majątkową kupują nieruchomość w udziałach, zwykle po 50%. Bank w tym przypadku finansuje jednym kredytem zakup całej nieruchomości i zabezpiecza się hipoteką na całości. To inna sytuacja niż zakup udziału rozumiany jako cel kredytu.

Analogicznie w udziałach nabywają nieruchomość Partnerzy wspólnie przystępujący do Bezpiecznego Kredytu.

[16] Czy małżonek z rozdzielnością majątkową może samodzielnie przystąpić do Bezpiecznego Kredytu?

Rozdzielność już się przewijała we wcześniejszych odpowiedziach. Możliwość samodzielnego wnioskowania przez małżonka z rozdzielnością majątkową wymaga “zielonego światła” z banków. Na dziś w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym tej opcji banki nie dopuszczają. Jednocześnie jednak obecna ustawa nie precyzuje jednoznacznie, że kredytobiorcami ma być oboje małżonków, jak było w MDM i RnS.

Ministerstwo mówi TAK. Banki zmieniają zdanie.

30.06.2023 – ALIOR jako pierwszy potwierdził przyjmowanie samodzielnych wniosków małżonków z rozdzielnością majątkową.

07.08.2023 – mam potwierdzenie z PKO BP o możliwości złożenia takiego wniosku.

rozdzielność majątkowa i bezpieczny kredyt

[17] Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

Bezpieczny Kredyt 2% udzielany będzie do 45 roku życia i liczymy co do dnia. W dniu 45 urodzin możliwość wygasa. Istotny jest wiek młodszego z kredytobiorców.

W tym względzie procesowana jest zmiana do ustawy odnosząca się do kredytowania nabycia mieszkania zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. W tym przypadku wiek 45 lat ma być weryfikowany na moment zawierania umowy najmu.

[18] Czy fakt bycia stroną innego kredytu hipotecznego w przeszłości koliduje z Bezpiecznym Kredytem?

Ograniczenie w zakresie bycia stroną umowy innego kredytu hipotecznego dotyczy stanu obecnego oraz okresu 36 miesięcy wstecz, jeśli ten kredyt finansował nabycie mieszkania lub domu.

Wyjątkiem jest odstąpienie od umowy deweloperskiej, ale tylko z uwagi na przesłanki naruszające regulacje ustawy o ochronie praw nabywcy po stronie dewelopera (nie znam takiego przypadku).

Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej nie przeszkadza. Projekt ustawy nie odnosi się też do bycia stroną umowy kredytowej z przeznaczeniem na budowę domu. To jednak raczej przeoczenie ustawodawcy. W trakcie procesowania jest zmiana dodająca w wyłączeniach również kredyt na budowę.

Kredyt hipoteczny, w którym ktoś tylko pomagał w zdolności kredytowej, a nie jest właścicielem niestety też może kolidować z możliwością uzyskania Bezpiecznego Kredytu. Ustawodawca nie odnosi się do własności nieruchomości finansowanej tym kredytem. Tu jednak jest pozytywna interpretacja po stronie banków i kredyt, w którym ktoś użyczył zdolności kredytowej nie będzie przeszkadzał.

W trakcie procesowania jest również zmiana odnosząca się do rezygnacji z kredytu przed uruchomieniem środków. Taka sytuacja nie będzie kolidowała z programem.

[19] Czy Cudzoziemiec może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu?

Tak, jeśli prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP. Poza RP gospodarstwo musi być prowadzone z osobą mającą obywatelstwo polskie.

Warunki i zasady Bezpiecznego Kredytu

[20] Czy możliwe jest finansowanie zakupu udziału w nieruchomości?

Nie (teoretycznie), w sytuacji, gdy kredytobiorca jest już właścicielem części nieruchomości (nawet otrzymanej w drodze spadku) i chciałby odkupić pozostałe udziały. Takiego celu w Bezpiecznym Kredycie bank nie sfinansuje. Możliwość odkupienia pozostałych udziałów odziedziczonej nieruchomości pojawia się tylko w odniesieniu do spółdzielczego prawa w kredycie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. W Bezpiecznym Kredycie nie ma odstępstw od warunku braku zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości i nie ma furtki (ustawowej) dla odkupienia pozostałych udziałów.

[zmiana 27.06.2023] W samej ustawie zapisów brak, ale jest interpretacja MRiT wskazująca na możliwość zakupu pozostałych udziałów w odziedziczonej nieruchomości. Brak informacji jak się ma do tego warunek braku zamieszkiwania od 12 miesięcy w tej odziedziczonej nieruchomości. Brak również informacji jak traktować posiadaną wartość nieruchomości w kontekście wkładu własnego.

Choć zapisy ustawowe na to nie wskazują, to banki w ślad za interpretacją potwierdzają możliwość finansowana zakupu pozostałych udziałów w sytuacji dziedziczenia do 50%. W trakcie procesowania jest zmiana do ustawy odnosząca się do możliwości finansowania zakupu pozostałych udziałów w odziedziczonej do 50% nieruchomości.

nabycia udziałów w odziedziczonej nieruchomości

Tak, jeśli mówimy o standardowej sytuacji zakupu całej nieruchomości przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo i zaciągające razem Bezpieczny Kredyt, gdzie dla związków partnerskich i małżeństw z rozdzielnością nabycie następuje w udziałach.

[21] Jaka jest maksymalna kwota kredytu dla Singla

Singiel bez dziecka odpowiednio 500.000 zł lub 100.000 zł (gdy wnosi działkę z rozpoczętą budową i przekracza 200 tys. wkładu własnego). Singiel z dzieckiem odpowiednio 600.000 zł lub 150.000 zł.

Małżonek z rozdzielnością może wnioskować o 600.000 zł.

[22] Jaka oferta cenowa będzie obowiązywała w Bezpiecznym Kredycie?

Punktem wyjścia dla ustalenia warunków cenowych w Bezpiecznym Kredycie będzie oferta analogiczna jak dla standardowych kredytów hipotecznych z wkładem własnym 20%. Również w przypadku korzystania z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego warunki cenowe nie będą gorsze. Przy ustalaniu ceny gwarancję BGK bank traktuje jak wkład własny kredytobiorcy.

Ostatnia zmiana do projektu ustawy doprecyzowała tę kwestię:

Bezpieczny Kredyt oferta banku cena

[23] Co się stanie z oprocentowaniem i ratami po 10 latach?

Po okresie dopłat bank zaproponuje nowe oprocentowanie okresowo stałe, które jako kredytobiorca możesz przyjąć lub odrzucić. Odrzucenie oferty banku powoduje przejście na oprocentowanie zmienne z marżą z góry określoną w umowie kredytowej.

Standardowo po okresie dopłat kredyt wchodzi w spłatę w systemie rat równych. Na wniosek kredytobiorcy bank może zgodzić się na dalszą spłatę w ratach malejących.

Dodatkowo, jeśli z kredytem wiąże się okres karencji i rat odsetkowych to oprocentowanie stałe bank ustali 3 x 5 lat.

[24] Od kiedy można składać wnioski o Bezpieczny Kredyt 2%?

Zmiana do ustawy o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym wprowadzająca Bezpieczny Kredyt 2% weszła w życie 1 lipca 2023 roku. Oferta bankowa pojawiła się 3 lipca. We wstępnym okresie do programu rządowego weszły trzy z banków komercyjnych: PKO BP, PEKAO SA oraz ALIOR. Do nich dołączył VeloBank. W dalszej kolejności ma dołączyć Santander Bank Polska i mBank.

[25] Czy Bezpiecznym Kredytem można sfinansować remont lub wykończenie?

Tak w połączeniu z drugim, podstawowym celem, zakupem nieruchomości lub budową domu.

Bezpiecznym Kredytem 2% można sfinansować nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Zakup może dotyczyć nieruchomości wykończonej, jak i w stanie deweloperskim.

[26] Czy Bezpieczny Kredyt 2% można połączyć z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym?

Oba produkty, Bezpieczny Kredyt 2%, jak i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy można uzyskać bez wkładu własnego lub z mniejszym niż wymaganym wkładem własnym.

To są jednak dwa odrębne produkty i nie łączymy BK i RKM. Cechą wspólną Bezpiecznego Kredytu i Rodzinnego Kredytu jest możliwość skorzystania z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego.


Bezpieczny Kredyt 2% ma swoją własną gwarancję BGK w pakiecie.


Regulacje odnośnie gwarancji BGK znajdą się w oddzielnym, ogólnym rozdziale ustawy.

Zasady gwarancji BGK dla BK i RKM:

 • Kredyt z wkładem własnym poniżej 20% objęty jest gwarancją BGK (nie ma ubezpieczenia niskiego wkładu).
 • Maksymalna kwota wkładu własnego i gwarancji nie może przekroczyć 200.000 zł.
 • Maksymalna kwota gwarancji BGK wynosi 100.000 zł.

To oznacza, że jeśli nie chcesz w ogóle wnieść wkładu własnego to maksymalna cena nieruchomości to 500.000 zł. Przy wyższej cenie oprócz gwarancji BGK trzeba wnieść też jakiś wkład własny.

Przykład:

 • cena 600.000
 • wymagany wkład 20% = 120.000 zł, z czego 100.000 zł to gwarancja BGK, a 20.000 zł trzeba wnieść
 • kredyt wyniósłby więc maksymalnie 580.000 zł (w tym 100.000 zł objęte gwarancją BGK)

Kwota gwarancji BGK to nie jest kwota dodatkowych środków do dyspozycji. To część kredytu, której spłatę BGK tylko poręcza.

[27] Czy przy skorzystaniu z gwarancji BGK obowiązuje limit ceny za m2 mieszkania w Bezpiecznym Kredycie?

Nie. W Bezpiecznym Kredycie 2% nie ma limitu ceny za m2 mieszkania nawet w sytuacji skorzystania z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego. Limit za m2 mieszkania dotyczy tylko Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Górną granicę ceny nieruchomości wyznacza maksymalna kwota kredytu i maksymalny wkład własny.

[28] Czy do Bezpiecznego Kredytu mogą przystąpić inne osoby celem poprawy zdolności kredytowej?

Nie. Kredytobiorca lub kredytobiorcy muszą posiadać samodzielnie zdolność kredytową. Nie ma możliwości przystąpienia do Bezpiecznego Kredytu innych osób, które nie będą właścicielami celem podwyższenia zdolności kredytowej.

[29] Jaki jest minimalny i maksymalny okres kredytowania w Bezpiecznym Kredycie 2%?

Minimalny okres kredytowania to 15 lat.

Maksymalny okres kredytowania zależy od banku i może wynosić 30 lub 35 lat.

DOPŁATY do rat

[30] Czy w okresie karencji i spłaty rat odsetkowych przysługują dopłaty?

Standardowo nie. Dopłaty przysługują do rat kapitałowo-odsetkowych.

Jednak w sytuacji, gdyby rata odsetkowa przekroczyła pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową pomniejszoną o dopłatę można zawnioskować o dopłaty również dla rat odsetkowych.

Pula dopłat wypłaconych w okresie rat odsetkowych pomniejszy proporcjonalnie 120 dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych. To nie jest dodatkowa kwota dopłat.

Przykład:

 • Rata kapitałowo-odsetkowa po dopłacie wynosi 2.900 zł.
 • Rata odsetkowa w okresie karencji bez dopłaty wynosi  3.300 zł.
 • Można wnioskować o dopłatę w wysokości 400 zł.

To będzie niższa dopłata niż ta w okresie spłaty kapitału. Sytuacja raczej nie będzie miała miejsca w okresie wypłaty transz, a jedynie dopiero po uruchomieniu całości, gdy jeszcze nie rozpoczęła się spłata kapitału. Z drobnym wyjątkiem ten okres raczej jest krótki.

[31] Czy zmiana kwartalnego wskaźnika stopy procentowej wpłynie na wysokość dopłaty?

Dla danego kredytobiorcy oprocentowanie stałe oraz kwartalny wskaźnik stopy procentowej zostaną ustalone w cyklach 5-letnich. Raz ustalone będą obowiązywały przez 60 miesięcy, a następnie w drodze aneksu do umowy bank ustali nową stałą stopę i nowy wskaźnik na kolejne 5 lat.

Zmiany kwartalnego wskaźnika stopy procentowej będą miały znaczenie dla kolejnych wnioskodawców.

[32] Co się stanie, jeśli w okresie 120 miesięcy stracisz prawo do dopłat?

Jeśli zostanie spełniona jedna z przesłanek utraty dopłat do kredytu to:

 • Informujesz bank kredytujący o sytuacji powodującej utratę dopłat.
 • Kredyt przejdzie w system spłaty rat równych.
 • Odsetki w racie zapłacisz wg standardowego oprocentowania, czyli tego stałego, które bank wyznaczył na okres 5 lat.
 • Jeśli przesłanką utraty dopłat był najem i zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości i te przesłanki ustaną, możesz wnioskować o wznowienie dopłat.

Jeśli w międzyczasie sytuacja rynkowa zmieni się na lepsze to możesz taki kredyt po ustaniu dopłat zrefinansować do innego banku na lepsze, niższe oprocentowanie stałe lub na stopę zmienną.

Brak innej nieruchomości – pierwsze mieszkanie lub dom

[33] Czy własność nieruchomości za granicą koliduje z Bezpiecznym Kredytem?

Nie. Nieruchomości posiadane poza granicami RP nie mają znaczenia. Weryfikowany jest jedynie brak mieszkania lub domu na terenie RP.

[34] Czy są wyjątki w zakresie ułamkowej darowizny nieruchomości?

Zasadniczo nie. Darowizna nieruchomości mieszkalnej (dom, mieszkanie) teraz i w przeszłości wyklucza z programu niezależnie od wielkości udziału.

Wyjątkiem jest jedynie darowizna nieruchomości dokonana na rzecz osoby małoletniej, jeśli ta zbyła to prawo przed ukończeniem 18 roku życia.

[35] Czy własność działki z domem w stanie do rozbiórki wyklucza z Bezpiecznego Kredytu?

Warunek dotyczący braku nieruchomości może być spełniony w sytuacji wyłączenia z użytkowania posiadanej nieruchomości na podstawie decyzji nadzoru organu budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym. Ważne więc, czy jest taka decyzja.

Jeśli przyczyną wydania decyzji była katastrofa budowlana, powódź, wiatr, osunięcie ziemi lub inny żywioł to nie ma terminu. W pozostałych sytuacjach od decyzji nadzoru musi upłynąć 12 miesięcy.

[36] Czy dziedziczenie w częściach ułamkowych w dwóch nieruchomościach wyklucza z Bezpiecznego Kredytu?

Ustawodawca dopuszcza dziedziczenie tylko w jednej nieruchomości w udziale nie większym niż 50% i pod warunkiem, że kredytobiorca przynajmniej od 12 miesięcy tam nie mieszka.

Dziedziczenie w dwóch nieruchomościach mieszkalnych, nawet w bardzo małym procencie, wyklucza z programu. Nie ma znaczenia, czy nadal jest się właścicielem tego udziału, czy został już sprzedany.

Wyjątkiem jest też dziedziczenie przez osobę małoletnią nieruchomości bez względu na wielkość udziału, jeśli zbyła nieruchomość przed ukończeniem 18 lat.

[37] Czy w sytuacji odziedziczenia nie więcej niż 50% nieruchomości i zamieszkiwania w niej, można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu na inną nieruchomość?

Niestety nie. Tak jest w sytuacji, gdy jeden z rodziców umiera i nieruchomość dziedziczy drugi z małżonków oraz dzieci. Najczęściej nie można takiej nieruchomości sprzedać, bo drugi rodzic nadal będzie w niej mieszkał. Najczęściej też do czasu usamodzielnienia dzieci nadal mieszkają w tej odziedziczonej nieruchomości.

Fakt zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości (niezależnie od jej powierzchni i ilości osób wspólnie mieszkających) nie daje możliwości kupna własnej z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu 2%.

[38] Czy posiadając mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, TBS lub komunalne można ubiegać się o Bezpieczny Kredyt?

Tak, zarówno mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, jak i prawo do najmu mieszkania komunalnego nie stanowią przeszkody dla ubiegania się o Bezpieczny Kredyt.

Pozostałe pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2%

[39] Czy miejsce postojowe nabywane jako udział w innej nieruchomości wlicza się do ceny i wkładu własnego?

Nie. Miejsce postojowe nabywane razem z lokalem mieszkalnym, ale stanowiące udział w innej nieruchomości (hali garażowej) jest płatne z własnych środków i nie wlicza się do ceny mieszkania oraz wkładu własnego. Jest finansowane poza kredytem nawet, gdy jest w tej samej umowie deweloperskiej.

[40] W jaki sposób bank weryfikuje miejsce zamieszkania kredytobiorcy?

Adres zamieszkania kredytobiorca podaje we wniosku kredytowym na zasadzie oświadczenia.

Pod kątem Bezpiecznego Kredytu zostaną udostępnione formularze oświadczeń, które kredytobiorca podpisze pod rygorem odpowiedzialności karnej, w tym np. fakt braku zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy.

Byłabym zaskoczona, gdyby banki wymagały przy Bezpiecznym Kredycie innych dokumentów dla uwiarygodnienia miejsca i okresu zamieszkiwania pod danym adresem. 

[41] Czy zmiana powierzchni mieszkania po wybudowaniu skutkująca wzrostem ceny u dewelopera i przekroczeniem progu wkładu własnego powoduje utratę dopłat?

Chodzi o sytuacje, gdy kredyt jest udzielany na podstawie umowy deweloperskiej, a mieszkanie się dopiero buduje. Każda umowa deweloperska zawiera zapisy dotyczące możliwej zmiany powierzchni użytkowej po wybudowaniu, co jest związane z normalnym cyklem budowlanym. Bank umowę deweloperską akceptuje (z tymi zapisami o zasadach zmiany ceny w razie zmiany powierzchni po wybudowaniu).

Ten sam problem był wyjaśniany przy okazji poprzednich programów Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim. Mogłoby się więc wydawać, że sprawa jest oczywista.


Przykład:

Singiel. Rynek pierwotny. Cena mieszkania z umowy deweloperskiej 700.000 zł.
Wkład własny 200.000 zł.
Kredyt 500.000 zł.
Umowa kredytowa podpisana, kredytu uruchomiony.

Po wybudowaniu budynku i dokonaniu obmiaru mieszkania rzeczywista powierzchnia jest większa o np. 1 m2 i nabywca ma dopłacić 10.000 zł przed umową ostateczną. Dopłata będzie z własnych środków.

W umowie ostatecznej będzie cena wynikająca z obmiaru końcowego tj. 710.000 zł. Tym samym faktyczny wkład własny wzrośnie do 210.000 zł.


Czy bank ponownie weryfikuje warunki na podstawie umowy ostatecznej?

Dostarczenie aktu notarialnego z wyższą ceną wynikającą z obmiaru końcowego nie powinno powodować ponownej weryfikacji kwalifikowania się do programu, jak również nie powinno powodować utraty dopłat.

Podstawą udzielenia Bezpiecznego Kredytu i weryfikacji warunków była umowa zobowiązująca. Umowa kredytowa, jak również ustawa nie zawierają zapisów mówiących o ponownej weryfikacji ceny i wysokości wkładu własnego po obmiarze końcowym i podpisaniu umowy przeniesienia własności. Wzrost ceny w końcowym akcie notarialnym nie powoduje też zmiany zapisów umowy kredytowej. Nabywca po prostu dopłaca różnicę z własnej kieszeni lub otrzymuje zwrot, gdy cena spada.

W mojej ocenie wzrost ceny na skutek obmiaru końcowego nie powinien powodować utraty dopłat.

Inna sytuacja byłaby, gdyby pomiędzy umową deweloperską a umową ostateczną kredytobiorca “dołożył” do mieszkania np. komórkę lokatorską.

Pytanie z pewnością wymaga oficjalnej interpretacji ministerstwa.

Jest oficjalna interpretacja MRiT potwierdzająca, że zmiana powierzchni w granicach określonych umową deweloperską nie powoduje utraty dopłat nawet po przekroczeniu progu wkładu własnego.

zmiana powierzchni bezpieczny kredyt

Bezpieczny Kredyt pytania i odpowiedzi – podsumowanie

Tekst zawiera podstawowe i najczęściej pojawiające się pytania odnośnie Bezpiecznego Kredytu 2% wraz z moimi odpowiedziami. Projekt ustawy wprowadzającej program Pierwsze Mieszkanie zmieniał się, a wraz z nim oznaczenie poszczególnych artykułów. Fragmenty ustawy pochodzą z projektu w wersji z dnia 26.05.2023 r.

Wpis jest uzupełniany i poprawiany w miarę wyjaśniania wątpliwości i w ślad za szkoleniami, informacjami z banków. Część wątpliwości wyjaśni się dopiero w trakcie funkcjonowania programu rządowego. Pojawiają się też nowe pytania.

Aktualizacja 15.06.2023. Ustawa o pomocy Państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1114.


Tu znajdziesz CZĘŚĆ DRUGĄ pytań i odpowiedzi.


Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Autor: Bożena Myszczyszyn, Pośrednik Kredytów Hipotecznych Poznań

548 Komentarze:

 1. Dzien dobry,
  Czy w mieszkaniu/domu finansowanym z BK2 można:

  1. Prowadzić dzialanosc nierejestrowaną

  Lub

  2. Tworzyć treści online (np. relacje na media społecznościowe), które będą podstawa do późniejszej sprzedaży produktów online (już na działaności gospodarczej ale zarejestrowanej w innym miejscu aniżeli ten dom/mieszkanie)?

  Dziekuje

  1. Dzień dobry.
   ad 1) Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą.

   ad 2) Jeśli w kredycie BK2% jest gwarancja BGK to w nieruchomości nie można prowadzić działalności gospodarczej (żadnej, również przez osoby nie będące kredytobiorcą), ani nawet zarejestrować siedziby działalności. Rejestracja w CEIDG działalności pod innym adresem nie wpływa na ograniczenia, co do faktycznego jej wykonywania w nieruchomości zakupionej na kredyt BK2%.
   Ustawa w art.4a pkt 8 odnosząc się do okresu spłaty gwarancji BGK i zakazu prowadzenia/rejestracji działalności nie wskazuje na ustawowe skutki nie dotrzymania tego warunku.
   Jedynie w przesłankach utraty dopłat jest zmiana sposobu użytkowania, ale w sposób “uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych“.

   Jeśli w kredycie nie ma gwarancji BGK to nadal nadrzędny jest cel kredytu w postaci przeznaczenia nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Umowa kredytowa może zawierać np. zapis:“Kredytobiorca zobowiązuje się wobec Banku, że kredyt nie zostanie w całości ani jakiejkolwiek części przeznaczony bezpośrednio lub pośrednio na finansowanie działalności gospodarczej“. Tam, gdzie kwestie nie zostały uregulowane ustawowo wchodzi bank. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.

   Nie ma w procedurach bankowych regulacji pozwalających rozgraniczyć rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w mieszkaniu/domu, czyli nie ma tak, że bank powie, że świadczenie usług krawieckich, kosmetycznych lub fryzjerskich w mieszkaniu to NIE, ale jak tylko nagrywanie materiałów to OK (z których powstaną jednak konkretne produkty on-line). Ani jedno, ani drugie nie jest pracą zdalną (bez stałego miejsca prowadzenia działalności).

   Tu nie ma prostej odpowiedzi, a wszelkie decyzje podejmowane są na własne ryzyko (można zasięgnąć opinii prawnej).

   Sugeruję wysłać zapytanie mailowe konkretnie do oddziału banku, w którym została podpisana lub będzie podpisana umowa kredytowa, bo to bank będzie weryfikował dotrzymanie warunków umowy i będzie podejmował decyzje co do skutków naruszenia.

 2. Dzień dobry,
  Mój mąż kupił mieszkanie jeszcze przed ślubem. Rozumiem, że ja jako jego żona już nie mogę skorzystać z kredytu 2%?

  1. Dzień dobry. Z dniem 02.01.2024 przyjmowanie wniosków o BK2% zostało wstrzymane z uwagi na wyczerpanie limitów. Gdyby była możliwość składania wniosków, a maż nie zbył nieruchomości przed ślubem, to powodowałoby to wykluczenie dla Pani.

 3. Czy bezpieczny kredyt 2% może być dany z przeznaczeniem “MIĘDZY INNYMI” (a nie tylko) na zakup lokalu. Jako sprzedająca dostałam szkic umowy przyrzeczonej z takim właśnie zapisem i nie wiem co myśleć.

 4. Czy oświadczenie BGK złożone w dniu składania wniosku o bk2% się liczy? Czy przy podpisywaniu umowy trzeba je jeszcze raz wypełniać?

  1. Liczy się oświadczenie składane razem z wnioskiem kredytowym (data na oświadczeniach jest taka sama jak na wniosku). Spotkałam się jednak z sytuacją, gdzie przy bardzo długim czasie analizy decydent poprosił o nowe oświadczenie, ale to bardziej dla potwierdzenia wcześniejszych oświadczeń, a nie zamiast.

 5. Sprzedaje mieszkanie, kupujący zdążył skorzystać z BK2%. Znamy się, dogadaliśmy się, że mogę w tym mieszkaniu mieszkać i opuścić je w ciągu około 3-4 miesięcy. W tym czasie kupujący zgromadzi fundusze na jego remont i poczeka na ekipę. Czy z punktu formalnego taki zapis jest konieczny w akcie przy BK2%? Czy wówczas opóźniamy uruchomienie, czy też możemy podpisać akt z zapisem daty do której ja (sprzedający) opuszczę to mieszkanie, a kupujący może już spłacać raty od zaraz? reasujmując, czy w puntu widzenia BK2% kupujący może mieć taki zapis w akcie? Czy też musi nakazać mi niezwłocznie opuścić mieszkanie. Na stronie ministerstwa winieje zapis nt 24 miesięcy na wprowadzenie się.

  1. W akcie notarialnym strony deklarują termin wydania lokalu. Zapłata za nieruchomość zwykle jest w terminie 7-14 dni od aktu notarialnego i terminu zapłaty nie opóźnia się. Można zapisać w akcie, że wydanie nastąpi do dnia ….i może ten termin wynieść 4 miesiące. W okresie oczekiwania na wydanie nabywca zaczyna spłacać raty kredytu.

 6. Dzień dobry,
  otrzymałem decyzję kredytową w jednym banku, gdzie mam czas na jej podpisanie do końca miesiąca. Czekam jeszcze na decyzję z dwóch banków, których oferta bardziej mi odpowiada pod kątem finansowym. U dewelopera mam jeszcze czas na płatność. Czy mogę zrobić tak, że podpiszę umowę w tym banku, w którym mam decyzję i na razie nie uruchomię kredytu, a jeśli między czasie otrzymam decyzję z pozostałych banków, to z tej pierwotnej odstąpię i podpiszę umowę z drugim bankiem? Nie chcę stracić dopłat w ramach BK2%, więc dla bezpieczeństwa nie chciałbym też żeby ten pierwszy bank uciekł, w przypadku gdyby jednak nie było decyzji ostatecznej w pozostałych bankach przed terminem płatności u dewelopera.
  Wg zapisów BK2% nie mogę być kredytobiorcą przed złożeniem wniosku, a nie przed podpisaniem umowy.

  Z góry dziękuję za pomoc w interpretacji 🙂

  1. Banki nawzajem widzą fakt zgłoszenia do BGK podpisania umowy. Odstąpienie od umowy powoduje teoretycznie, że umowa jest “niezawarta” oraz ustawa faktycznie wskazuje na weryfikację na moment złożenia wniosku. BANKI jednak różnie interpretują zapisy ustawy i to od banku kredytującego zależy, czy podpisze umowę po takim “odstąpieniu”. Alior deklaruje możliwość podpisania umowy po odstąpieniu w innym banku (i wyrejestrowaniu dopłat), ale z PKO BP są sygnały, że potraktują sytuację jako “bycie stroną umowy innego kredytu” i zawarcie umowy po odstąpieniu mogłoby być trudne. Proszę skierować pytanie konkretnie do doradców z banków, w których będzie zawierana umowa, na których decyzje Pan czeka. Ważne jak to zinterpretuje ten konkretny bank, a nawet oddział banku.

 7. Dzień dobry, czy jeśli przed zaciągnięciem kredytu kredytobiorca mieszkał z partnerką (związek nieformalny) u jej rodziców to wprowadzenie się partnerki do kredytowanej nieruchomości stanowi przesłankę do utraty dopłat? Czy będzie to bezpieczne jedynie, gdy związek zostanie sformalizowany?
  Jak należy definiować gospodarstwo domowe? Czy jest ono rozumiane jako wspólne mieszkanie i dzielenie budżetu? Podobno banki bardzo różnie to definiują. Czy program BK2% określa jednoznaczną definicję gospodarstwa domowego?

  1. Z punktu widzenia ustawy wspólne gospodarstwo tworzą małżonkowie lub rodzice wspólnego dziecka. Jeśli nie macie dzieci to nie tworzycie wspólnego gospodarstwa na potrzeby ustawy. Partnerka może wprowadzić się do mieszkania zakupionego za BK2%.

 8. Dzień dobry.
  Mam pytanie odnośnie wyjątku wynajmowania mieszkania w bk2. Uzyskałem kredyt i nie długo biorę ślub z partnerką która posiada już własne mieszkanie. Czy w takim przypadku muszę kogoś o tym fakcie poinformować, jeżeli nieruchomość z bk2 chce wynająć? Bank? Jak to ma się odbyć, żebym nie stracił prawa do dopłat?
  Dziękuję

  1. Obowiązek informacyjny w ciągu 30 dni dotyczy zaistnienia przesłanek utraty dopłat. Przeprowadzka do mieszkania małżonki, które nabyła ona przed ślubem i wynajęcie własnego mieszkania nie powoduje utraty dopłat, stąd nie ma tez obowiązku informacyjnego. Można się jedynie przygotować na udokumentowanie sytuacji na żądanie banku, bo bank ma uprawnienia kontrolne co do prawdziwości oświadczeń.

 9. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie kredytu 2% przy budowie domu. Ze względu na PZG musieliśy wprowadzić duże zmiany w projekcie przez co wniosek o pozwolenie będziemy składać dopiero w poniedziałek 5 grudnia więc szanse na złożenie wniosku o kredyt w tym roku są prawie zerowe. Czy można to obejść składając projekt domu na zgłoszenie, wnioskując o kredyt i po złożeniu wniosku podmienić projekt domu? Cenowo mamy projekty tej samej wartości, więc zmian w kwocie kredytu by nie było, również we wkładzie własnym – bo chcemy aby działka była wkładem własnym.

 10. Ciężka sprawa – BK2%, umowa o budowę lokalu mieszkalnego ze spółdzielnią (3 inwestycja spółdzielni). Umowa na kwotę bliską limitu (w tym przypadku 700k – singiel). W przypadku takiej umowy ostateczny koszt budowy może się zmienić – w okresie 3 miesięcy od wybudowania ma być rozliczenie. Tutaj pytanie – co gdy ostateczne rozliczenie przekracza limit, czy utracie doplaty? Różnice będę pokrywał oczywiście z własnych pieniędzy. Widziałam, że ustawa przewiduje zmianę wartości nieruchomości w przypadku ostatecznego metrażu, ale co w przypadku gdy zmieni się sama cena?

  1. W mojej ocenie, jeśli ostateczny koszt zostanie określony zgodnie z przepisami prawa dla inwestycji realizowanych przez spółdzielnie w oparciu o umowy o wniesienie wkładu budowlanego – sytuacja będzie analogiczna jak dla zmiany ceny na zasadach, które określa umowa deweloperska.

   1. “sytuacja będzie analogiczna jak dla zmiany ceny na zasadach, które określa umowa deweloperska.”
    Czy chodziło o analogie dla zmiany metrażu (i ceny) z umowy deweloperskiej? Czyli w teorii nie powinno to skutkować utratą dopłat?

    1. Chodzi o analogię, że umowa ze spółdzielnią z góry określa, na jakich zasadach może się zmienić koszt budowy i ostateczne rozliczenie, a bank umowę akceptuje i na podstawie tak skonstruowanej umowy udziela kredytu. Jeśli więc potem zmiany następują zgodnie z umową to w mojej opinii nie powinno być utraty dopłat. Umowy ze spółdzielnią o wniesienie wkładu budowlanego zdarzają się bardzo rzadko i w tym temacie nie ma chyba oficjalnej interpretacji ministerstwa. Nie mam też wiedzy, by któryś bank uzyskał własną interpretację tematu. Stąd w mojej opinii nie powinno być utraty dopłat, ale finalnie decyduje bank kredytujący.

 11. Czy jeśli kupuję mieszkanie od osoby która nie podlega pod ustawę deweloperską i mieszkanie nie jest oddane do użytku, ale złożone są papiery do oddania lokalu do użytku, to czy po złożeniu wniosku zostanie on odrzucony z powodu braku pozwolenia na użytkowanie? A może samo zaświadczenie o złożenie papierów do użytkowania wystarczy?

  1. Zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie powinno już być do wniosku. Bez tego dokumentu wniosek może być wstrzymany, ale jeśli np. PEKAO SA najpierw wydaje ocenę finansową to dokument można uzupełnić po ocenie zdolności.

 12. Dzień dobry,
  Planuję kupno mieszkania w stanie deweloperskim z bezpiecznego kredytu, chcę wnioskować tylko o kwotę zakupu mieszkania (530 tys. – 30 tys. w tym wypadku płaciłbym z wkładu własnego), natomiast wykończenie finansowałbym później na własną rękę poza kredytem. Czy w takim wypadku raty kapitałowo-odsetkowe uruchomione by były od razu po spłaceniu całej kwoty zakupu czy dopiero po przeniesieniu własności? Chodzi mi tutaj dokładnie o pozbycie się lub zminimalizowanie karencji w formie rat odsetkowych bez dopłat. Pozdrawiam, Marcin

  1. W większości banków karencja będzie do uruchomienia ostatniej transzy kredytu. Z tym, że karencję szacuje się w momencie ubiegania się o kredyt, stąd mogą byc jakieś różnice polegające na tym, że w umowie jest karencja np. 7 miesięcy, a faktycznie całość uruchomiła się w 6 miesiącu. Do dnia przeniesienia własności karencję ustawia tylko PEKAO SA, ale można złożyć dyspozycję i ją skrócić po wypłacie całości.

 13. Dzień dobry,

  Posiadam podpisaną umowę deweloperską o wartości 799 tys. pln i złożyłem już z małżonką wniosek BK2% czy zmiany lokatorskie wycenione na 15 tys pln płatne do dewelopera jako oddzielna faktura są przesłanką w przyszłości do przerwania dopłat albo oskarżenia o próbę wyłudzenia kredytu? Nadmienię tutaj, że zmiany lokatorskie są rzeczywiście potrzebne i nie są próbą “oszukania systemu” jednak boję się, że mogą zostać interpretowane jako próbę oszustwa i ukrycia wartości nieruchomości.

  1. Jeśli to jest oddzielna usługa i nie ma wpływu na cenę, która znajdzie się w umowie przeniesienia własności to nie ma problemu. Jeśli deweloper doliczyłby wartość dodatkowych prac do ceny nabycia to byłby problem, bo wkład własny przekroczyłby 200 tys.

 14. Dzień dobry, czy posiadanie więcej niż jednej niezabudowanej nieruchomości gruntowej wyklucza z programu BK2%? Kredyt chcę wykorzystać na budowę domu jednorodzinnego na jednej z nieruchomości gruntowej.

  1. Dzień dobry, czy w przypadku nieruchomości zakupionej za pomocą BK2, mogę nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczyć piwnicę (pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego)

   1. Trudno powiedzieć (decyzja na własną odpowiedzialność). Piwnica przynależna do mieszkania od strony prawnej jest składową mieszkania i jest jedna cena obejmująca lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym. Jeśli użyczenie piwnicy wiązałoby się z tym, właściciel mieszkania nie ma do niej dostępu i nie może z niej w tym samym czasie korzystać to mam wątpliwości. Nie odpowiem.

 15. Dzień dobry, żyje z partnerem w konkubinacie, mieszkamy w jego mieszkaniu, za które spłaca kredyt, mieszkam tu ponad 12 miesięcy ale nie jestem zameldowana, czy z tego względu mogę kupić na siebie mieszkanie na kredy 2 %. Pozdrawiam .

 16. Dzień dobry, czy jest możliwość wzięcia kredytu 2% na budowę domu na działce ponad 30 arów, gdzie jest MPZP wydany na zabudowę zagrodową oraz czy ta działka może być wkładem własnym

 17. Dzień dobry,
  Czy w przypadku gdy chciałbym wziąć kredyt w 100% na siebie na stan deweloperski mieszkania i poza kredytem pokrywam część wykończenia ze swojej kieszeni to czy dziewczyna będzie mogła dołożyć się do wykończenia + zrobienia projektu wnętrza?

  1. Bank nie ingeruje w wykończenie, jeśli go nie kredytuje. To co dziewczyna robi ze swoimi pieniędzmi to jej sprawa. Dobrze, gdyby zbierała f-ry za to co kupuje do mieszkania, gdyby się chciała w przyszłości rozliczyć z Panem. Zastrzeżenia może mieć ewentualnie urząd skarbowy, jeśli dopatrzy się nie zgłoszonej pożyczki lub darowizny.

 18. Pani Bożeno, będę wdzięczna za pomoc. Jestem w trakcie składania dokumentów o kredyt 2% na kwotę 500 tys pln dla singla, na konkretne mieszkanie z rynku wtórnego które jest warte 830 tys pln. Kwotę 330 tys pln posiadam uzbieraną na koncie. Nadwyżkę pozaprogramową czyli 130 tys pln chciałabym zapłacić właścicielowi w gotowce lub 2 przelewach. Czy istnieje jakieś prawne zabezpieczenie właściciela co do zamiaru wykonania takich przelewów/bądź przekazania gotówki? Bardzo zależy mi na tym mieszkaniu, prosze o pomoc. Chce żeby właściciel miał pewna, że dokonam tej zapłaty. Pozdrawiam,
  Ewelina

  1. Cena mieszkania wynosi 830.000 zł. Na umowie będzie 700.000 zł, podczas, gdy faktycznie zapłaci Pani 830.000 zł. Prosi mnie Pani w tym momencie o pomoc składaniu fałszywych oświadczeń. Nie mogę pomóc w tej kwestii.

 19. Witam,
  Partner otrzymał kredyt 2% dla singla i kupił mieszkanie.W przyszłym roku urodzi nam się dziecko.
  Czy w takiej sytuacji mogę bez problemu się do niego wprowadzić ? Nie utraci dopłat?

   1. A jeśli wynajmowaliśmy wcześniej razem mieszkanie , choć umowa była na mnie oraz wszelkiego rodzaju opłaty , takie jak gaz oraz prąd, również mogę zamieszkać bez problemu? I jak wygląda sprawa z meldunkiem?
    W banku osoba która udzielała kredytu partnerowi nie potrafiła jasno na to odpowiedzieć i najprawdopodobniej meldować się nie mogę.

    1. Nie ma to znaczenia. Tylko gdybyście mieli wspólne dziecko lub byli małżeństwem i jednocześnie osoba nie przystępująca do kredytu nie spełniałaby kryterium “pierwszej nieruchomości”. W innych przypadkach nie ma to znaczenia, że faktycznie prowadzicie wspólne gospodarstwo i można dalej razem mieszkać (również się zameldować) w nieruchomości zakupionej przed jedną osobę w BK2%.

 20. dzień Dobry,
  Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt na zakup mieszkania od rodziców w który mieszkam i jestem zameldowany?

   1. Czy kupujac mieszkanie od rodziców na bk2% i jednocześnie stając się właścicielem nieruchomości mogę tych rodziców zameldować w tym domu?

    1. Zakładam, że kredyt BK2% ma Pani już przyznany, bo przyjmowanie nowych wniosków jest wstrzymane. Zameldowanie rodziców w domu nie powoduje utraty dopłat, jest w tej kwestii odpowiedź na stronie ministerstwa.

 21. Dzień dobry.
  W ramach programu BK2% kupiłem mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera. Niestety jako, że był to już końcowy etap budowy nie udało mi się kupić do mieszkania miejsca postojowego w garażu podziemnym. Czy po uzyskaniu kredytu na nieruchomość mogę takowe miejsce dokupić za gotówkę od sąsiada, który chciałby mi takowe miejsce sprzedać. Czy kupno wiąże się z utratą dopłat? Dodam, iż miejsce postojowe nie ma osobnej księgi wieczystej a jest to miejsce postojowe w postaci prawa do wyłącznego korzystania z części wspólnej nieruchomości, a więc tylko ja jako mieszkaniec mogę go kupić, a sąsiad tylko mi lub innym mieszkańcom bloku może go sprzedać.

  1. Zgodnie z rozmową telefoniczną temat do konsultacji z prawnikiem/notariuszem. Dokupienie miejsca postojowego (przynależnego do każdoczesnego właściciela mieszkania) nastąpi już po umowie przeniesienia własności i założeniu KW dla mieszkania (najlepiej również po wpisie hipoteki). Zbywcą będzie inna osoba niż deweloper i wartość miejsca postojowego nie spowoduje przekroczenia limitu wkładu własnego (nadal będzie poniżej 200 tys). Nie ma tu więc sytuacji próby omijania regulacji ustawowych. Jest to oddzielna transakcja i nie dotyczy nieruchomości mieszkalnej.
   W mojej ocenie nie powinna taka transakcja wywołać negatywnych skutków dla kredytu, ale skoro jest jeszcze czas można wysłać indywidualne zapytanie do MRiT pierwszemieszkanie@mrit.gov.pl

 22. Dzień dobry

  Wraz z narzeczoną jesteśmy na etapie projektowania domu, ślub bierzemy w 2025roku. Więc kredyt może wziąć tylko jedna osoba jako singiel ( nie mamy dzieci ). Natomiast w dokumentacji projektowej od początku chcemy być oboje.

  Czy nie będzie problemem to, że jedno z nas będzie starało się o kredyt, kiedy projekt będzie na nas oboje?

  Pozdrawiam

  1. Jedynym właścicielem działki powinien być kredytobiorca. Teoretycznie druga osoba na pozwoleniu nie powinna przeszkadzać, tylko nie wiem czemu to ma służyć, skoro i tak nie będzie współwłaścicielem domu.Raczej sugerowałabym dokumentacje tylko na kredytobiorcę i właściciela działki.

 23. Dzień dobry, chcę złożyć wniosek o kredyt 2% , spełniam warunki, interesuje mnie zakup nieruchomości z rynku wtórnego, aktualnie w wybranym mieszkaniu mieszkają lokatorzy, wyprowadzą się dopiero we wrześniu przyszłego roku. Czy mogę złożyć wniosek o kredyt 2% już teraz i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uruchomić kredyt dopiero w momencie faktycznej sprzedaży nieruchomości – wrzesień 2024. Czy pomiędzy pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, a faktycznym zakupem będę spłacać kredyt, odsetki ?

  1. Banki dają 2-3 miesiące na uruchomienie kredytu lub jego pierwszej transzy. Można dać sprzedającym długi termin opuszczenia lokalu, ale nie mozna przeciągnąc w czasie aktu notarialnego i uruchomienia. Raty byłyby płatne dopiero po uruchomieniu kredytu.

 24. Chce kupić dom (działka 3037m2, dom jednorodzinny z dwoma budynkami gospodarczymi, podudowany na ziemi wcześniej rolnej bo okoliczne pola należały do domu) bank nie zakwalifikował tego jako siedlisko tylko gospodarstwo rolne mimo iż w każdym dokumencie jaka posiadał włącznie z operatywa bankowa taka nazwa nigdzie nie widnieje. Czy w takim razie łapie się na kredyt bk2?

  1. Dodatkowe zabudowania (z wyjątkiem garażu) mogą stanowić problem również w standardowym kredycie (w szczególności ich powierzchnia). Ocena i akceptacja nieruchomości należy do banku. Można zobowiązać się np. do wyburzenia budynków gospodarczych (nie wiem, czy to pomoże) lub próbować w innym banku.

 25. Dzień dobry,
  Chcemy razem z mężem kupić dom z kredytu 2 %
  Dom kosztuje 800 tys. 600 kredyt 200 wkład
  Jednak dowiedzieliśmy się, że pośrednikowi nieruchomości płaci sprzedający i kupujący po 2 % wartości. Czy ta kwota wlicza się dodatkowo do kredytu i przekroczy nam maksymalny limit ?
  pozdrawiam

 26. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Jesteśmy małżeństwem z rozdzielnością majątkową. Nigdy nie posiadaliśmy nieruchomość. Mąż już otrzymał kredyt 2%, ale sam, bo ja mało czasu pracowałam na tamten moment. Czy będę mogła z nim zamieszkać i chociaż się zamieldować tam? Ale jak zrozumiałam, to nie mogę, bo przed udzieleniem kredytu więciej niż 12 mięs byliśmy małżeństwem, i nie mogę zrozumieć jak będąć żoną to nie będę mogła zamieszkać w tym mieszkaniu.

  1. Dzień dobry. Nie ma przeszkód do wspólnego zamieszkania i meldunku. Wykluczenie dotyczy tylko sytuacji, gdyby Pani jako Żona posiadała mieszkanie lub dom, czyli naruszony byłby warunek własności. Jednocześnie jednak wtedy mąż również nie spełniałby warunków ustawy. Jeśli nigdy nie posiadała Pani mieszkanie/domu to może się Pani zameldować u męża i możecie wspólnie mieszkać.

 27. Witam. Wraz z mężem chcielibyśmy starać się o Kredyt 2%. Mąż ma 50 lat, ja 39.
  Razem w gospodarstwie mamy 9tys miesięcznie .
  Czy wiek męża dyskwalifikuje Nas z podjęcia działań o kredyt? I jeszcze ważna sprawa- nie mamy wkładu własnego, więc czy otrzymanie kredytu 2% jest realne?
  Od czego w ogóle zacząć?

  1. Wystarczy, że młodszy z małżonków spełnia kryterium wieku. Bez wkładu własnego cena nieruchomości nie może przekroczyć 500.000 zł. Proszę zacząć od spotkania z doradcą lub pośrednikiem kredytowym, u którego będą składane wnioski.

 28. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące bk2% na cele budowlane. Mamy z mężem pozwolenie na budowę domu 130m2, jednak zmieniła nam się koncepcja i chcielibyśmy dodać jeszcze 50m2. Niestety w moim mieście na nowe pozwolenie czeka się minimum 2 miesiące i obawiamy się, że nie zdążymy do końca roku, a nie wiadomo czy w kolejnym będzie jeszcze wolna pula na kredyty. Zastanawiamy się czy możemy wnioskować o kredyt na budowę mniejszego metrażu, a później już po uzyskaniu pozytywnej decyzji w banku, wystąpić do urzędu o projekt zamienny? Czy bank może przez to anulować nam dopłaty? Zmieni się projekt, a co za tym idzie wartość nieruchomości wzrośnie. Te dodatkowe metry chcemy wybudować za gotówkę, chociaż oszacowana w kosztorysie “na górkę” kwota może wystarczyć. Nie wiemy czy uda nam się wówczas zmieścić w limicie 1mln (wartość działki to pawie 400tys.). Czy dla banku taka zmiana to duży problem? Niestety nigdzie nie znalazłam żadnych informacji na ten temat.

  1. Tak, zmiana projektu w trakcie budowy i uruchamiania transz to jest problem. Na zamiany w projekcie bank musi wyrazić zgodę. Zmienią się też parametry kredytu i wysokość wkładu własnego. Może to powodować utratę dopłat. Jeśli dom zostanie zgłoszony do użytkowania (inwestycja zostanie zakończona) i potem kredytobiorca go sobie rozbuduje to nie ma to już znaczenia.

 29. Witam, czy kredyt 2 % można wziąć na dom bez pozwolenia, ewentualnie rozpoczętą budowę domu bez pozwolenia ? Będę wdzięczna za informację.
  Pozdrawiam.

  1. Obowiązują standardowe procedury banku. W każdym banku można procesować wniosek na budowę w oparciu o pozwolenie lub zgłoszenie budowy. Z kolei uproszczona procedura dla domów do 70 m2 (dodatkowo bez konieczności zatrudniania kierownika budowy i bez wymogu prowadzenia dziennika budowy) możliwa jest w PKO BP, przy czym jeśli nie ma kierownika budowy/dziennika budowy to raczej mówimy o budowie od podstaw, a nie zakupie działki z trwającą budową.

 30. Dzień dobry, Prosze o poradę. Będziemy się starać o kredyt BK2%. Mieszkamy razem, ale ślub mamy 2.12.2023. Obydwoje UP, zarobki ok.9,5 netto. Doradca wyznaczyl nam zdolność – jest ok. Mamy mieszkanie rynek wtórny – będziemy podpisywać umowe przedwstępną. Jakie jest ryzyko, że nie otrzymamy kredytu?

 31. Dzień dobry,
  10 lat temu miałam przepisany dom rodzinny na siebie, po 3 latach przepisałam go na brata i nie mam do niego żadnych praw aktualnie.
  Czy mogę starać się w takim razie o kredyt 2%?

 32. Dzień dobry Pani Bożeno. Mam następujące pytanie:

  Wraz z małżonką jesteśmy beneficjentami „Bezpieczny Kredyt 2%”.
  Wiemy. że jeżeli dopisalibyśmy mojego teścia jako współwłaściciela 10% nieruchomości to automatycznie tracimy dopłaty rządowe.
  Jeżeli po np. 12 miesiącach wypisałbym teścia z księgi wieczystej i nie będzie widniał już jako współwłaściciel to możemy ponownie starać się o wznowienie dopłat rządowych?

  Do tej pory nikt nie był wstanie odpowiedzieć mi na te pytanie
  Pozdrawiam.

 33. Wraz z trojką rodzeństwa odziedziczyłam dom, nie mieszkam w nim od wielu lat. Chciałabym razem z narzeczonym wziąć bezpieczny kredyt, bez wkładu własnego. Czy jest taka możliwość? Co w naszym przypadku byłoby najlepsze?

 34. Dzień dobry
  Bardzo proszę o pomoc. Chcę kupić mieszkanie koszt 460tys. Starałam się o kredyt w dwóch bankach. Pekao wyliczyło mi zdolność na 380 tys., natomiast Alior na pełną kwotę. Umowę rezerwacyjną mam do 31.10.2023r. Ostateczną decyzję Pekao wydało mi na początku października. Pod wpływem zbliżającego się końca umowy rezerwacyjnej pięć dni temu podpisałam umowę z Pekao, niestety mając świadomość, że będę zmuszona wziąć kolejny kredyt na remont mieszkania (stan deweloperski). Trzy dni później otrzymałam pozytywną decyzję z Aliora (na pełną kwotę).
  Czy mogę w takim przypadku odstąpić od umowy z Pekao i zawrzeć umowę z Aliorem bez utraty dopłat z BK2?
  Przeniesienia własności u notariusza nie było. Tylko sama umowa jest podpisana.
  Bardzo Panią proszę o pomoc. Dla mnie jest to sprawa bardzo pilna.

  1. Przy każdym kredycie hipotecznym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W standardowym kredycie nie byłoby problemu.
   W Bezpiecznym Kredycie jednak fakt podpisania umowy ma odzwierciedlenie w systemie ewidencji dopłat BGK. Ustawa nie zawiera informacji w kwestii możliwości podpisania kolejnej umowy po odstąpieniu.

   Wg mnie jest duże RYZYKO, że nie będzie możliwości zarejestrowania w systemie BGK kolejnej umowy kredytowej.

   Dodatkowo sugerując się interpretacją ministerstwa w zakresie bycia stroną umowy innego kredytu w okresie 36 miesięcy wstecz i nacisku na to, czy umowa została rozwiązana z przyczyn za które kredytobiorca ponosi odpowiedzialność to oświadczenie o odstąpieniu jest świadomym działaniem i rezygnacją z kredytu przez kredytobiorcę.

    1. Z drugiej strony, z tego co wiem to podejście banków jest takie, że nieuruchomiony kredyt = tak jakby go nie było. Dodatkowo w ustawie zapisane jest 36 msc wstecz ale od złożenia wniosku, nie podpisania umowy która jest nieważna (gdyż tak można traktować umowę kredytową w której nie doszło do zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania)

    2. Niektóre banki raportują do BIK kredyty uruchomione, inne już na etapie podpisania umowy. Pomiędzy złożeniem wniosku kredytowego a zawarciem umowy kredytowej sytuacja osobista, finansowa kredytobiorcy nie powinna się zmienić (szczególnie nie należy zaciągać nowych zobowiązań). Wyjaśnienie ministerstwa dotyczące bycia stroną umowy innego kredytu hipotecznego odnoszą się do innych kredytów niż BK2% i dodatkowo MRiT wskazuje na kwestię “winy” kredytobiorcy.
     Konsultowałam dzisiaj sytuację w jednym z banków i kierunek jest ten sam – ODSTĄPIENIE od jednej umowy Bezpiecznego Kredytu może zamknąć drogę do podpisania nowej umowy z bankiem, który wydał decyzję jako drugi.
     Raczej nie chciałabym “testować” na klientach, czy wariant z odstąpieniem i podpisaniem ponownie umowy o BK2% zadziała.

   1. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy umowę w systemie BGK rejestruje się w momencie podpisania umowy czy dopiero po przeniesieniu własności u notariusza i uruchomieniu kredytu?
    Byłabym wdzięczna za odpowiedź

    1. Jak technicznie na dziś wygląda rejestracja w poszczególnych bankach nie wiem i to może być od nowego roku inaczej zorganizowane.
     Na pewno przed wysłaniem kredytu do uruchomienia musi być on wprowadzony do ewidencji dopłat, czyli dzieje się to przed aktem notarialnym.

 35. Dzień dobry. Narzeczony chce wziąć na siebie bezpieczny kredyt 2%. Czy po ślubie będzie możliwość dopisania mnie zarówno do kredytu jak i do nieruchomości?

  1. Zgodnie z ustawą możliwe jest rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej.
   Trzeba jednak poinformować o zamiarach bank. Bank może się nie zgodzić.
   W kwestii dopisania do kredytu będzie decydował bank w momencie rozpatrywania wniosku. Nie można uzyskać “obietnicy” na tym etapie.

 36. Dzień dobry,
  dziękuję za obszerny artykuł, skarbnica wiedzy. Zastanawia mnie jednak jak pod BK2% kredyt wylicza wartość nieruchomości? Mój limit w kredycie 2 % to 700 tysięcy zł (w tym 200 tyś wkładu własnego). Znalazłem ofertę dewelopera, który rozpocznie niedługo budowę bliźniaka, oferta opiewa na 800 tyś zł jednak jest w niej dużo dodatków (pakiet ‘premium’) czy jest możliwość rozbicia umowy z deweloperem na dwie w taki sposób, że podstawa domu (dom do zamieszkania) byłaby za 700 tyś zł, a reszta prac (dodatkowe podjazdy z kostki brukowej, pompa ciepła etc.) byłyby rozliczone osobno? Jak to wygląda z perspektywy banku, jak wyliczają kwotę nieruchomości?
  Pozdrawiam 🙂

  1. Bank nie wylicza kwoty należnej za nieruchomość.
   Standard wykończenia określa umowa z deweloperem.
   Bank weryfikuje, czy cena i wkład własny mieszczą się w limitach. Pomiędzy umową deweloperską a ostateczną cena nie może się zmienić (z wyjątkiem róznic wynikających z obmiaru końcowego).
   To pytanie do dewelopera.

   1. Dziękuję za szybką odpowiedź! Czyli jeżeli deweloper zgodzi się wykonać pozostałe pracę (i zainstalować dodatkowe urządzenia wynikające ze standardu, który oferuje) na osobnej umowie i zapłacę za te prace po za kredytem
    to bank nie ma z tego tytułu problemu? Chodzi mi o sytuacje w której bank stwierdza, że jednak wliczając te dodatkowe prace cena nieruchomości przekracza limit 700 tyś i nie dostanę dopłat, czy jest to możliwe? Albo stwierdzi, że cena nieruchomości jednak wg nich jest wyższa niż ta na umowie – czy taka sytuacja może zaistnieć?

    1. Może należy zmienić nieruchomość? Jeśli chce Pan omijać regulacje to robi Pan to na własne ryzyko i akceptuje konsekwencje.
     Jeśli bank będzie miał wiedzę, że omija Pan regulacje i część prac jest poza ceną nieruchomości to oczywiście, że będzie miał problem.
     Jeśli bank uzna, że deweloper pomaga omijać przepisy to może trafić na listę nieakceptowalnych deweloperów.
     Pana umowa nie będzie zapewne jedyną umową z danym deweloperem, która trafi do banku, więc jest ryzyko porównania transakcji z innymi z tej samej inwestycji.

 37. Dzień dobry Pani Bożeno.

  W tym miesiącu zaciągnąłem BK2 na zakup mieszkania. W ciągu 2-3 lat chcę z własnych środków kupić działkę budowlaną , uzyskać pozwolenie na budowę i wybudować na niej dom jednorodzinny całoroczny. Samą budowę planuje też z własnych środków. Czy Pani zdaniem w takiej sytuacji , stracę prawo do dopłat z BK2 w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy czy stracę je jednak już w momencie uzyskania pozwolenia na budowę , pomimo że żadne prace na działce jeszcze nawet się nie rozpoczną? Pozdrawiam

 38. Dzień dobry,
  Planujemy z mężem zakup domu w stanie surowym zamkniętym ( koszt 370 tys) . Chcieliśmy zabrać kredyt łącznie w wysokości 600 tys złotych na doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego i wykończenie ( wcześniej mieliśmy u doradcy sprawdzaną zdolność kredytową ) . Wczoraj dowiedzieliśmy się jednak od naszego doradcy że możemy starać się jedynie o kredyt w wysokości – 370tys na zakup i 150 tys.na dokończenie budowy bez możliwości wzięcia pełnej kwoty 600 tysięcy ( na zakup, doprowadzenie do stanu deweloperskiego i wykończenie). Czy faktycznie tak jest?
  Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Wiktoria.

  1. 1. Jeśli kredyt ma być bez wkładu własnego to maksymalna kwota kredytu i koszt inwestycji wynosi 500.000 zł, bo 20% z 500 tys to 100 tys i tyle wynosi maksymalna gwarancja. Jeśli więc zakup to 370.000 to na dokończenie budowy zostaje 130.000 zł.

   2. Jeśli koszt inwestycji ma wynosić 600.000 zł (370 tys zakup + 230 tys dokończenie budowy) to maksymalny kredyt wynosi 580 tys i 20 tys trzeba wnieść w gotówce wkład własny na poczet zakupu, czyli przelew na konto zbywcy. 20% z 600 tys to 120 tys, a gwarancja to max 100 tys, czyli nie można pełnych 120 tys brakującego wkładu objąć gwarancją, coś trzeba wnieść. Wtedy z kredytu 580 tys kwota 350 tys jest na zakup (20 tys Wasze) i 230 tys na dokończenie budowy.

   3. Wkładem własnym nie jest działka z rozpoczętą budową, ale ewentualne środki wnoszone na konto zbywcy, stąd nie obowiązuje tu ograniczenie 150 tys na budowę. Nadal jednak ograniczeniem jest maksymalna kwota gwarancji BGK.

   1. Super, bardzo dziękuję za odpowiedź! O to mi właśnie chodziło , mamy jakaś sumę na wkład własny ale nie wiedziałam o maksymalnej kwocie gwarancję z BGK. Pozdrawiam serdecznie!

 39. Dzień dobry, co dokładnie oznacza, że do 24 miesięcy należy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa domowego w zakupionym mieszkaniu? Czy wystarczy we wszelkich urzędach/bankach zmienić adres zamieszkania na adres nowego mieszkania, czy trzeba też się tam zameldować?
  Czy może ktoś ze mną zamieszkać w tym mieszkaniu? Np. partner ( nie mamy dzieci/ każdy utrzymuje się oddzielnie)
  Dziękuję za odpowiedzi

  1. Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym mieszkaniu oznacza, że wychodzisz rano z tego mieszkania do pracy, wracasz do niego po pracy, śpisz w tym mieszkaniu, jesz, przechowujesz swoje rzeczy itd… zwyczajnie mieszkasz tam faktycznie.

   Tak partner może mieszkać również w tym mieszkaniu.

 40. Witam serdecznie,

  Nie widzę odpowiedzi na taki kazus.

  Budowa domu modułowego. Koszt samej budowy około 800tys zł. Pod klucz.
  Inwestor jest właścicielem wraz z żona działki o wartości 199 tys zł. Działka będzie naturalnie wkładem własnym.

  Czy jest maksymalna kwota łącznej inwestycji której nie można przy tym kredycie przekroczyć?

  1. Dzień dobry. Transakcja nie kwalifikuje się na Bezpieczny Kredyt. Kwota kredytu to max 600 tys. Tym samym wkład własny wynosi 399 tys (200 tys w budowę i 199 tys działka). Jest więc przekroczony próg wkładu własnego.
   Transakcja byłaby możliwa, gdyby sama działka bez rozpoczętych prac była warta 399 tys, a budowa kosztowała 600 tys.

 41. Szanowna Pani Marzeno,

  chciałabym dopytać o jedną kwestię, żyjemy z partnerem w związku nieformalnym. Chciałabym spłacać z partnerem kredyt na pół, natomiast nie wiem w jaki sposób mogłabym się zabezpieczyć. W razie rozstania zależało by mi na spłacie moich włożonych pieniędzy w nieruchomość od partnera niż na samej nieruchomości. Czy taką umowę np. u Notariusza mogłabym zawrzeć tak by wszystko było zgodne i dawało korzyść mi oraz nie zaszkodziło partnerowi w utracie “dopłat”? Z wyrazami szacunku

  1. Dzień dobry.
   Zagadnienie kwalifikuje się do porady prawnej. Nie podpowiem jak skonstruować umowę, w której partner zobowiąże się Panią spłacić w określonej kwocie w przyszłości.
   Ze swej strony może Pani dokumentować każdy wydatek, przelew poniesiony na nieruchomość.

   Bożena Myszczyszyn

  2. Pani Julio, mam taką samą sytuację. Czy rozwiązała Pani swój problem? Najlepiej iść do notariusza, czy prawnika?
   Pozdrawiam

 42. Dzień dobry, czy jeśli w ciągu 2 lat od przeniesienia własności bądź wydania budynku nie wprowadzę się do zakupionego mieszkania w kredycie 2%, to będę musiała zwrócić dopłaty od państwa czy nie?

 43. Dzień dobry, chciałbym po zakupie mieszkania w ramach BK2% dokupić za gotówkę miejsce postojowe w hali garażowej od dewelopera, w drafcie umowy od dewelopera jest informacja, że cena przedmiotu zakupu obejmuje: “współwłasność w hali garażowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym udziałem w prawie własności”, jak rozumiem, wg ustawy nie można kupić nieruchomości mieszkalnej, ale z drugiej strony nie można nabyć miejsca postojowego bez udziału w nieruchomości wspólnej (kupując mieszkanie tak czy inaczej ma się w niej udział). Czy taki zakup nie naruszy warunków programu i nie spowoduje utraty dopłat, lub co ewentualnie należałoby zweryfikować przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej na to miejsce postojowe, aby nie utracić dopłat? Byłbym wdzięczny za odpowiedź.

  1. Jeśli współwłasność w hali garażowej rozumiemy jak nabycie udziału w księdze wieczystej, która jest prowadzona dla hali garażowej (KW dla lokalu niemieszkalnego) – to takie miejsce postojowe przypisane do udziału w hali garażowej nabywane jest za gotówkę.
   Zarówno w KW mieszkania w dziale I-SP będzie wpisany udział w częściach wspólnych, jak i w KW Hali Garażowej również w dziale I-SP będzie udział w częściach wspólnych.

   Fakt nabycia nieruchomości (miejsca postojowego) w postaci udziału w hali garażowej oraz fakt, że w KW hali garażowej również jest udział w nieruchomości wspólnej (inaczej się nie da, jeśli hala garażowa jest pod budynkiem na tym samym gruncie) – nie koliduje z Bezpiecznym Kredytem.

   W temacie przynależności jest oddzielny WPIS na moim blogu.

    1. Co Pan rozumie pod pojęciem “na innej księdze wieczystej”? Miejsce postojowe zawsze jest na innej księdze wieczystej niż mieszkanie. Kwestia czy została wyodrębniona księga wieczysta na halę garażową, czy hala garażowa stanowi część nieruchomości wspólnej i nie ma osobnej KW.
     Jeśli miejsce postojowe jest w hali garażowej, dla której założono odrębną KW na lokal niemieszkalny to wtedy jest OK.

 44. Dzień dobry,
  Czy biorąc kredyt 2%na mieszkanie jako singiel można zameldować partnerkę?
  Nigdzie nie ma konkretnej informacji odnośnie tego, jedynie są informacje na temat zamieszkania

  1. Dzień dobry.
   Ustawa nie odnosi się w ogóle do kwestii meldunku, w tym zameldowanie innej osoby nie jest na liście przesłanek utraty dopłat.
   W mojej opinii nie ma przeszkód do zameldowania innych osób w mieszkaniu. Można zamieszkać z partnerką i można ją zameldować.

 45. Mam pytanie odnośnie wspólnego gospodarstwa domowego. Posiadam dzieci ale nie mieszkam wspólnie z matką dzieci. Zamierzam złożyć wniosek na kredyt 2%. Na chwilę obecną nie jesteśmy razem ale co przyniesie życie … Co w sytuacji gdybym po jakimś czasie, nawet latach zamieszkał z matką dziecka, a może i się ożenił ? Czy tracę dopłaty ? Była partnerka posiada mieszkanie na chwilę obecną.

 46. Czy w mieszkaniu kupionym na bezpieczny kredyt 2% można prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, polegającą na udzielaniu korepetycji z matematyki online? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.

 47. Posiadamy na sprzedaż dom, niestety 50% nieruchomości należy do nas natomiast drugie 50% do rodziców przez co kupujący nie kwalifikuje się do kredytu 2% czy możemy coś zrobić aby dopasować stan prawny nieruchomości do kredytu 2% ?

  1. Rozumiem, że chcecie Państwo sprzedać tylko swój udział 50% w domu jednorodzinnym? Jeśli tak i o ile jest to możliwe musiałoby nastąpić wyodrębnienie dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku, wydzielenie lokali do odrębnych ksiąg wieczystych i sprzedaż mieszkania.

 48. Dzień dobry, dziękuję za informacje zawarte w artykule.
  Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy żona przed małżeństwem otrzymała od rodziców w spadku dom z dożywotnią służebnością.
  Czy w takim wypadku mąż ma prawo ubiegać się o BK2% samodzielnie?

 49. Dzień dobry,
  Świetny artykuł.
  Mam pytania:
  1. Jak wygląda aktualnie możliwosc wnioskowania o bezpieczny kredyt 2% jednego z malzonkow (ktory nie posiadal i nie posiada wlasnosci), gdy jest intercyza w małzenstwie. Dodam, że drugi z małżonków posiada nieruchomości, które zakupił przed ślubem. Ktory bank umożliwia samodzielne kredytowanie malzonka bez nieruchomosci i z intercyzą? Jesli jakis to umozliwia, to czy nie traci sie doplat, gdy juz zamieszka sie w tym mieszkaniu z malzonkiem?
  2. Czy orzeczenie separacji w malzenstwie wplywa na mozliwosc wnioskowania o bezpieczny kredyt jednego z małżonków spelniajacego pozostale warunki? Czy separacja nic nie da i trzeba wziac rozwod? Analogicznie, czy zniesienie separacji i zamieszkanie w mieszkaniu z bezpiecznego kredytu z malzonkiem znosi doplate? Czy zamieszkanie z bylym malzonkiem w mieszkaniu z bezpiecznego kredyty znosi doplaty?
  Z gory dziekuje za odpowiedzi.

  1. ad 1. Brak możliwości wnioskowania o BK2% dla małżonka z rozdzielnością. Również małżonek nie przystępujący do kredytu nie może posiadać nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszystkie zbył przed ślubem.
   ad 2. Trudno mi ocenić, czy separacja wystarczy zamiast rozwodu. Nie znam przypadku z praktyki otrzymania kredytu z samym orzeczeniem o separacji. Zamieszkanie z byłym małżonkiem, który posiadał nieruchomość na moment wnioskowania o kredyt i który był małżonkiem patrząc 12 miesięcy wstecz przed wnioskiem spowoduje w mojej ocenie utratę dopłat.

 50. Witam, mam pytanie na które nigdzie nie widzę jasnej odpowiedzi. Jestem samotnym rodzicem, singlem, nie posiadam prawa do żadnego mieszkania/domu. Syn w styczniu kończy 18 lat. Czy mogę ubiegać się o kredyt w wysokości 600,000 zł po 18 urodzinach syna, skoro nadal będzie mieszkać ze mną i chodzić do szkoły?

  1. Dzień dobry. Po ukończeniu przez syna 18 lat nie będzie już możliwości ubiegania się o wyższą kwotę dla gospodarstw z dzieckiem. Jednocześnie jednak, jeśli syn uczy się, to nadal będzie 2 osobowe gospodarstwo i syn będzie liczony w kosztach tego gospodarstwa.
   W ustawie jest definicja “dziecka” na potrzeby ustawy:

   należy przez to rozumieć dziecko osoby prowadzącej gospodarstwo domowe albo przez nią przysposobione, będące osobą małoletnią w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub osobą niepełnosprawną”

 51. Witam,
  dziękuje za świetnie przygotowany materiał!
  mam pytanie w sprawie rozdzielnośći majatkowej, czy jeśli takowa występuje i jeden z małżonków posiada mieszaknie to czy drugi może starać się o kredyt 2%?

 52. Czy posiadanie lokalu inwestycyjnego tzn. mikroapartament/aparthotel na krótko terminowy najem, który nie jest mieszkaniem mieszkalnym dyskwalifikuje z ubiegania się o kredyt 2%?

   1. chciałbym zapytać trochę z innej beczki poza tematem kredytu 2% – czy gdy chciałbym zakupić apartament na najem krótkoterminowy który nie jest mieszkaniem mieszkalnym wówczas powinienem ubiegać się o kredyt hipoteczny czy jest to inny rodzaj kredytu (jako osoba fizyczna)

    1. Jeśli miałby to być kredyt pod zabezpieczenie tego lokalu to nadal jest to kredyt hipoteczny, ale nie mieszkaniowy i prawie żaden bank nie ma takich ofert (wyjątek to Alior). Można też zaciągnąć pożyczkę hipoteczną pod zabezpieczenie innej nieruchomości, w tym nieruchomości osoby trzeciej.

 53. Czy mozna zbudowac dom na kredyt do stanu surowego zamknietego? Oczywiscie pod warunkiem ze sie zamieszka w tej nieruchomosci po jej oddaniu do uzytkowania?

    1. Dokumentem potwierdzającym zakończenie budy jest zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania, które można uzyskać na etapie stanu deweloperskiego. Kredytowanie w zależności od banku możliwe jest zarówno do stanu deweloperskiego jak i do stanu pod klucz. W obu przypadkach na koniec będzie inspekcja potwierdzająca wykonanie wszystkich prac zadeklarowanych w kosztorysie budowy.

 54. Dzień dobry. Kupujemy w ramach BK2% od dewelopera mieszkanie (blok obecnie jest w budowie) o wartości 790 tysięcy. Będzie ono finansowane w następujący sposób: 200 tysięcy wkładu własnego (jesteśmy małżeństwem) + 590 tysięcy kredytu. Chcielibyśmy dokupić (za gotówkę, poza BK2%) miejsce parkingowe za kwotę 35 tysięcy. Miejsce parkingowe nie posiada osobnej księgi wieczystej, będzie wpisane do KW mieszkania jako przynależne do niego.
  Czy w tym przypadku jest to możliwe? Czy nie będzie to potraktowane jako przekroczenie wartości nieruchomości (790 + 35 tysięcy = 825 tysięcy, limit wartości to 800 tysięcy)? Z drugiej strony miejsce parkingowe dokupujemy za gotówkę, jedynym problemem jest to, że będzie na tej samej KW oraz jego kwota będzie widoczna na umowie przeniesienia własności (aczkolwiek będzie w niej rozbita kwota za mieszkanie i osobno kwota za miejsce parkingowe).
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Jeśli miejsce postojowe jest w ramach podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej i będzie przypisane do każdoczesnego właściciela mieszkania to te 35.000 jest wliczone do kosztu inwestycji i powiększy wkład własny. Zostanie przekroczony limit wkładu własnego.

   1. Dziękuję za wyjaśnienie. W takim razie w którym momencie będzie można bezpiecznie dokupić miejsce parkingowe? Po przeniesieniu własności mieszkania na nas (i dopisaniu hipoteki banku) czy też dopiero po zakończeniu spłaty całości kredytu?

 55. Cześć, czy mógłbym prosić jakiś odnośnik do ustawy do punktu 10 ponieważ czytam bardzo dużo sprzecznych artykułów.

  Jesteśmy związkiem partnerskim z jednym dzieckiem. Do kredytu przystępuje sam (partnerka pracuje na UOP zbyt krótko)
  Oboje nigdy nie posiadaliśmy nieruchomości.

  Dopiero twój wpis uspokoił mnie, że możemy razem mieszkać bez utraty dopłat. Ale byłbym spokojniejszy gdybym potwierdził ta informacje z jakiejś strony rzadowej. Sam nie potrafie znaleźć, a od tych sprzecznych informacji już nie wiem co jest prawda…

  1. Najprościej sięgnąć do ustawy.
   artykuł 9b, ustęp 12, punkt 3), ppkt g
   “– a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1

   Art. 9a, ust. 1 , pkt 1 odnosi się z kolei do braku nieruchomości zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo (drugi rodzic dziecka, małżonek).

   Na stronie ministerstwa nie widzę odpowiedzi na tego typu pytanie, ale może to wynikać z tego, że jest to jasno określone w ustawie i nie wymaga wyjaśnień.

 56. Dzień dobry, czy jeśli dostałam od rodziców działkę 30 arową to musi być ona wyceniona przez rzeczoznawcę i wliczona do wkładu własnego do bk2?

    1. Przy kredycie na budowę domu lub dokończenie budowy domu kosztem inwestycji jest wartość działki + koszt budowy. Jeśli budowa jest rozpoczęta to w kosztorysie część nakładów będzie po stronie nakładów już zrealizowanych. Wartość działki i to co zostało już zbudowane będzie wkładem własnym.

    2. Wtedy wchodzą zasady dotyczące wkładu własnego w postaci działki z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 (wpis w dzienniku budowy). Maksymalna kwota dla singla 100.000 zł, dla małżeństw i gospodarstw z dzieckiem 150 tys., Kredyt i wkład własny nie mogą przekroczyć 1 mln.

 57. Czy po zakupie nieruchomości w stanie surowym może wykańczać od razu wszystkie pomieszczenia? Czy mogę się na jakiś okres wstrzymać przed wykończeniem np piętra?

   1. Pani Bożeno,

    Czy “Stan deweloperski” jest jakoś konkretnie określony, to znaczy jakie prace muszą być wykonane aby do tego stanu dociągnąć?

    Dziękuję

 58. Witam. Co z domem do kupienia w stanie surowym otwartym? Cena np 560000 zł. Maksymalny kredyt 600 tyś zł a wkład własny 200 tyś zł to razem 800 tys zł. Czy znaczy to że całkowity kosztorys nie może przekroczyć 800 tyś aby uzyskać taki kredyt?

   1. Ale dom jest do kupienia od dewelopera w stanie surowym otwartym, na działce. Kwota podana to kwota już za ten dom. Wiadomo że trzeba zamontować stolarkę, zrobić elewacje i wykończyć wnętrza. Stąd moje pytanie o to czy końcowy kosztorys musi być do kwoty 800 tys czy to działa jakoś inaczej ?

    1. Nieważne, czy sprzedającym dom w stanie surowym jest deweloper, czy osoba fizyczna. Kredyt jest na zakup domu (wraz z nieruchomością gruntową) oraz na dokończenie budowy. Kosztorys obejmuje wartość prac już wykonanych przez sprzedającego (bez wartości gruntu) oraz wartość prac do wykonania przez kredytobiorcę.
     Wartość działki + kosztorys = max 800.000 zł.
     Trzeba oszacować (zapytać dewelopera) wartość samej działki, bo jest ona w cenie, ale nie może być w kosztorysie.

 59. Witam , mam pytanie odnośnie tego iż jestem w związku małżeńskim i chciałabym razem z mężem przystąpić do kredytu 2% na dom. Moje pytanie brzmi czy jeśli posiadam działkę nabytą po ślubie od rodziców w darowiźnie czy mąż też musi być wpisany w akt notarialny by przystąpić do kredytu?
  Zaznaczę, iż nie posiadamy rozdzielczości majątkowej .
  Pozdrawiam

  1. Standardowo w kredycie hipotecznym wystarczy, że jeden z małżonków jest właścicielem działki. W materiałach otrzymanych z banków nie ma informacji o odmiennym postępowaniu dla BK2%. Nie mogę jednak potwierdzić informacji z praktyki, bo wniosku na budowę w BK2% z jednym właścicielem działki na ten moment nie procesowałam.

   W sytuacji, gdyby bank wymagał wspólnej własności dla działki należałoby zrobić darowiznę dwa razy. Najpierw rodzice tylko na Panią (żeby nie było podatku). Następnie Pani może z kolei tę działkę wnieść w darowiźnie do majątku wspólnego małżonków (między małżonkami również byłoby zwolnienie z podatku).

   Jeśli ta kwestia zostanie oficjalnie wyjaśniona przez banki lub na stronie ministerstwa uzupełnię informację we wpisie.

   Odpowiedź z PKO BP – wymagają własności obu kredytobiorców.

 60. Dzień dobry. Staram się o kredyt 2 procent jestem po rozwodzie i mam dwoje dzieci, co w sytuacji kiedy po kupnie mieszkania po jakimś czasie zamieszka ze mną partner( nie mamy ślubu ani dzieci wspólnych, adres meldunku mamy na dzień dzisiejszy inny) , czy po zamieszkaniu stracę dopłatę?

 61. Dzień dobry, czy jest możliwość otrzymania kredytu 2% na budowę domu do stanu dewelopreskiego? Czy banki stosują wtedy swoją wycenę budowy m2 stanu deweloperskiego?

 62. Dzien dobry, czy moge kupiuc nieruchomosc np za 900tys?
  Kredyt 500tys (w tym wklad wlasny 20% czyli 100tys) pozostaje 400tys ktore moge doplacic deweloperowi gotowka? Czy jestem zlimitowany do nieruchomosci za maksymalnie 500tys niezaleznie ile mam pieniedzy i co chce kupic?

 63. Dzień dobry,
  Chciałabym dopytać o jedna kwestie. Jestem z partnerem w związku nieformalnym. Mój partner bierze kredyt na 2%. Następnie ja się do niego wprowadzam. Czy mogę się zameldować w jego mieszkaniu? Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi.

 64. Żyjemy z partnerem w związku nieformalnym i nie posiadamy dziecka. Partner chce wziąć kredyt 2% na siebie. Chciałabym spłacać kredyt razem z partnerem, żeby mieszkanie było “wspólne”. Pytanie czy możemy spisać jakąś umowę, która bedzie dla mnie zabezpieczeniem, że część nieruchomości należy do mnie? Czy jest jakieś inne rozwiązanie takiej sytuacji, gdy kredyt bierze jedna osoba, a w nieruchomości mieszkają dwie osoby, które inwestują w nią po równo?

  1. Dzień dobry. Może Pani przelewać środki na konto do spłaty rat kredytu, ale nie spowoduje to “uwspólnienia” własności.Nadal mieszkanie będzie tylko partnera.
   Możecie Państwo zawrzeć związek małżeński i rozszerzyć wspólność majątkową na tę nieruchomość.
   W kwestii innych umów zobowiązujących partnera do rozliczenia finansowego z Panią proszę udać się do prawnika, notariusza.

 65. Jeśli wzięliśmy kredyt 2% na zakup mieszkania, to czy możemy zacząć budowę domu w trakcie trwania kredytu? Czy będzie to możliwe dopiero po 3 latach, jeśli spłacimy cały kredyt?

   1. jaki wtedy będzie koszt kredytu, jeśli spłacimy całość po 3 latach. Czy koszt tego kredytu będzie zawierał tylko odsetki z 3 lat ?

 66. Dzien dobry, nieruchomość kosztuje 735000, mam 85000 wkładu wlasnego. Czy mogę wziaść 600000 tys. bezpiecznego kredytu + 50000 gwarancji wkładu wlasnego z BGK?

  1. Dzień dobry. NIE, gwarancja BGK nie zastępuje wkładu własnego i nie jest to dodatkowa pula środków. Gwarancja BGK działa tak, jak ubezpieczenie niskiego wkładu.
   Kredyt + wkład własny = maksymalna cena.
   W tym przypadku trzeba wnieść 135.000 zł.
   Wymagany wkład 20% = 147.000, faktycznie wnoszony wkład = 135.000, na brakującą kwotę wkładu własnego 12.000 BGK udziela gwarancji.
   Tym samym kredyt wynosi 600.000 i w tej kwocie zawiera się 12.000 objęte gwarancją BGK.

 67. Dzień dobry, mąż dostał w 2011 r. w darowiźnie 1/4 gospodarstwa rolnego. Jednak nie jest to gospodarstwo czynne, nie ma upraw czy hodowli zwierząt od lat. Ale w księdze wieczystej grunty określone są jako rolne, pastwiska i siedlisko z zabudowaniami, gdzie postawiona jest obora i budynek mieszkalny. Czy taka sytuacja pozwala na wzięcie bezpiecznego kredytu?

   1. A budynek mieszkalny nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego? Postawiony jest na gruntach rolnych. W wypisie z rejestru opisane jest jako „budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności”….całość gruntów rolnych i ornych z zabudowaniami, pastwisk, nie stanowi gospodarstwa rolnego?

    1. Dom mieszkalny, który jest składnikiem gospodarstwa rolnego to nadal dom jednorodzinny. Nieważne, na jakich gruntach ten dom jednorodzinny stoi jeśli jest tu współwłasność nabyta inną drogą niż dziedziczenie.

 68. Czy jesli mam dzialke warta 300tys. i jako singiel chcialbym wziasc kredyt 700tys (500tys z banku + 200tys wlasnych funduszy) na budowe domu. To czy moge pominac wartosc dzialki?
  Innymi slowy chcialbym postawic dom za 700tys, jak to zrobic? przeciez srednia cena dzialki to 200-400tys, a nie da sie zbudowac normalnego domu za 200-300tys.
  Chyba ze w tej sytuacji moj wklad wlasny czyli dzialka bedzie 200tys. (100tys ponad wklad) a kredyt 500tys. bo gdzies czytalem ze jesli wklad wlasny jest wiekszy niz 200tys to maksymalna wartosc kredytu + wkladu wlasnego to 1mln.

  1. Jeśli jest to niezabudowana działka (bez rozpoczętych prac, bez wpisów w dzienniku budowy) to kosztorys budowy może być na 500.000 i kredyt na 500.000, ale pod warunkiem, że będą spełnione kryteria bankowe minimalnego kosztu budowy. Nie można zrobić kosztorysu na 700.000 zł i nie można pominąć wartości działki.

   Przy innych parametrach należy ubiegać się o kredyt mieszkaniowy na normalnych, rynkowych warunkach.

 69. Witam,

  Czy mozna skorzystac z kredytu 2% na zakup np. 50% nieruchomosci z inna osoba ktora tez wezmie kredyt 2% na pozotale 50% i oboje bedziemy mieszkac w tej nieruchomosci?

  1. Rozumiem, że ma Pan na myśli dwa oddzielne kredyty dla dwóch Singli, którzy razem chcą kupić całą nieruchomość. Jeśli o to chodzi to nie jest to możliwe.
   Zakup udziału jest możliwy tylko, gdy kredytobiorca posiada w tej nieruchomości udział nie większy niż 50% nabyty drogą dziedziczenia i nie mieszka tam od minimum 12 miesięcy.

 70. Dzień dobry,
  Co w sytuacji kiedy jestem w związku nieformalnym i posiadam dziecko. Moja druga połówka ma nieruchomość , ja nie posiadam nieruchomosci i spełniam warunki ustawy. Mieliśmy się budować i posiadamy wspólnie działkę budowlana i pozwolenie na budowę(tez wspólnie). Będąc w związku nieformalnym nie musimy być razem w każdej chwili i wtedy ja będę bez nieruchomosci. Co w tej sytuacji mogę zrobić żeby otrzymać dofinansowanie na budowe domu jednorodzinnego np. siebie? Czy może partnerka powinna pozbyć się nieruchomosci przed podpisaniem umowy i wziąć kredyt wspólnie czy musi być działka tylko ma mnie i budowa także ? Jakie są możliwości. Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Jeśli dziecko jest wspólne to wg definicji ustawowej tworzycie wspólne gospodarstwo domowe i nieruchomość partnerki nie daje możliwości uzyskania kredytu z dopłatami do rat. Możecie ubiegać się o kredyt na standardowych warunkach. Pozbycie się nieruchomości na tym etapie daje jedynie możliwość ubiegania się o rodzinny kredyt mieszkaniowy (wspólnie) z opcją spłaty rodzinnej.

 71. Witam,

  Chcę przystąpić do BK2 w tym roku ze względu na obawę związana z limitami na kolejne lata. Aktualna sytuacja życiowa zaniża moja zdolność kredytową, partnerka (bez ślubu) jest na JDG i aktualnie zajmuje się naszym dwumiesięcznym dzieckiem (drugim). Więc tylko ja wykazuje dochód w tym momencie. Pytanie czy mogę przystąpić do programu jako singiel, na papierze nie mamy ze sobą nic wspólnego, było uznanie ojcostwa, partnerka wraz z dziećmi jest zameldowana w tym samym miejscu co ja, ale teoretycznie moglibyśmy żyć w separacji. Doradca kredytowy powiedział, że jak najbardziej ale ja osobiście mam obawy. Jak to Pani widzi? Pomijając kwestie moralne. Moglibyśmy zrobić to jak należy ale boje się że w następnym roku się nie załapiemy. Pozdrawiam.

  1. Jeśli zarówno Pan jak i partnerka spełniacie kryteria w zakresie braku własności mieszkania/domu to może Pan przystąpić do programu jako Singiel. Może Pan również z partnerką zamieszkać w tym mieszkaniu. We wniosku kredytowym będzie Pan wykazywał dzieci na utrzymaniu – dobrze, gdyby również 500 plus wpływało na Pana konto. Wnioski singli z dziećmi mogą mieć gorszy scoring (większe ryzyko dla banku), stąd sugeruję nie ryzykować dużego zadatku.

   1. Witam,

    Dziękuję za odpowiedź, obawiam się jednak że wpisując dzieci na wniosku kredytowym nie uzyskam maksymalnej zdolności. Czy nie uwzględnienie ich we wniosku w mojej sytuacji (związek bez ślubu) wiąże się z jakimś ryzykiem poza utrata dopłat? Czy w ogóle bank to jakoś będzie weryfikował?

    1. Brak wykazania dzieci na wniosku kredytowym stanowi wyłudzenie kredytu. Jeśli z uwzględnieniem dzieci na utrzymaniu nie posiada Pan zdolności kredytowej na Bezpieczny Kredyt to znaczy, że Pan tej zdolności nie ma i nie powinien zaciągać zobowiązania w aktualnej sytuacji.

     Skoro ma Pan dzieci to albo są one na utrzymaniu, albo uwzględniamy obciążenie w postaci alimentów.

 72. Co jeżeli jestem zameldowany w domu w którym mam udział poniżej 50% a mieszkamy z żoną i dzieckiem w innym miejscu czy możemy się starać o bk 2% ?

 73. witam. mam pytanie odnośnie kredytu 2 procent. jeżeli kupię z żoną dom z działką i budynkami gospodarczymi – jest taka możliwość bym na tej działce w budynku mógł otworzyc swój własny warsztat samochodowy? czy utrace dopłaty i jedzoe to jako zarabianie na nieruchomości ??

  1. Jeśli kredyt jest z gwarancją BGK brakującego wkładu własnego to w nieruchomości nie można prowadzić działalności gospodarczej oraz nie można nawet zarejestrować działalności gospodarczej pod tym adresem.

   Standardowo w kredycie hipotecznym powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej domu (część banków wlicza w to również budynki gospodarcze wolnostojące). Z kolei co do zasady Bezpieczny Kredyt służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a w umowie może się znaleźć dodatkowy zapis, że środki z kredytu nie mogą służyć finansowaniu bezpośrednio lub pośrednio działalności gospodarczej.

   Na liście przesłanek utraty dopłat mamy zmianę sposobu użytkowania nieruchomośći uniemożliwiającej zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ale to nie jest ta sytuacja, bo dom nadal w całości będzie pełnił funkcję mieszkaniową.

   Jeśli bank zaakceptuje nieruchomość z tymi budynkami gospodarczymi na etapie wniosku to przeznaczenie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy bank może uznać jako pośrednie finansowanie działalności gospodarczej. Musiałby Pan ewentualnie już na etapie składania wniosku uprzedzić bank o swoich zamiarach i uzyskać akceptację dla wykorzystania tego budynku gospodarczego.

 74. Witam,
  Mam do Pani pytanie. Jeśli kupię z żoną mieszkanie od mamy za pomocą BK2%(obecnie mieszkamy razem z mamą, osobne gospodarstwa domowe, z żoną nie mieliśmy nigdy domu, ani mieszkania na własność), to czy przez pewien okres czasu, może rodzic jeszcze z Nami mieszkać? Czy utracimy wtedy dopłaty do rat? Nie wyrzucę mamy na przysłowiowy bruk, a zanim kupi mieszkanie dla siebie to jakiś czas może minąć?
  W bankach otrzymałem informację, że jak najbardziej możemy mieszkać z mamą na czas znalezienia odpowiedniego dla Niej mieszkania i dopłat nie utracimy. A Pani jak uważa? Dziękuję i pozdrawiam.

   1. Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. Rozumiem, że może być mama zameldowana pod tym adresem przez czas zamieszkiwania z Nami, aż nie kupi swojego mieszkania bez ryzyka utraty dopłat?

 75. Dzień dobry, dziękuję za świetny materiał.
  Mam pytanie odnośnie braku posiadania nieruchomości na dzień i przed udzieleniem kredytu. Jak interpretować ten dzień, jest to dzień złożenia wniosku czy podpisania umowy kredytowej? Planujemy ślub a narzeczona ma mieszkanie, co jeśli teoretycznie przy dużych korkach w bankach wniosek o udzielenie kredytu będę składał jako singiel, a podpisywał umowę kredytowa juz w związku małżeńskim. Czy stracę dopłaty czy kredyt nie zostanie udzielony?
  Dziękuję i pozdrawiam.

  1. Dzień dobry.
   Warunek musi być spełniony na moment udzielenia kredytu, czyli podpisania umowy kredytowej.
   Jeśli pomiędzy wnioskiem kredytowym a podpisaniem umowy sytuacja się zmieni to bank nie podpisze z Panem umowy kredytowej.
   Jeśli nie poinformuje Pan banku o zmianie sytuacji, a wyjdzie to dopiero przy akcie notarialnym, to może wiązać się to z odmową udzielenia kredytu lub jego aneksowania na warunki standardowe.

 76. Dzień dobry. Co w przypadku prowadzenia działaności nierejestrowanej? Czy adres nieruchomości kupionej za kredyt 2% (tj. adres zamieszkania podatnika), może widnieć na paragonie/fakturze?

  1. Ustawa odnosi się do działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana wg definicji na stronie http://www.biznes.gov.pl nie jest działalnością gospodarczą, stąd wg mnie nie koliduje z BK2%.
   Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą – żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

    1. Umieściłam odnośnik i cytat ze strony rządowej. Nie wiem czego miałoby dotyczyć stanowisko, stwierdzenia, że działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, czy stwierdzenia, że w nieruchomości zakupionej w ramach BK2% można prowadzić działalność nierejestrowaną. Ustawa o Bezpiecznym Kredycie jednoznacznie odnosi się do działalności gospodarczej.

  2. Dzien dobry, czy po otrzymaniu kredytu z doplatami i budowie domu na dzialce ktora jest wkladem bede mogl z wlasnych srodkow na tej samej dzialce wybudowac budynek komercyjny i prowadzic w nim dzialalnosc gospofarcza lub wynajac bez utraty doplat?
   Z gory dziekuje za fachowa odpowiedz.

   1. Przesłanek do utraty dopłat raczej tu nie widzę, ale dla pewności musiałby się wypowiedzieć bank kredytujący. Budynek komercyjny może stanowić problem niezależnie od rodzaju kredytu hipotecznego. Standardowo banki dopuszczają do 30% powierzchni jako przeznaczenie pod działalność gospodarczą i różnie jest to liczone (budynki wolnostojące też mają znaczenie).

 77. Witam,
  czy istnieje taka możliwość, aby jeden z małżonków (przy rozdzielności majątkowej) był kredytobiorcą, a w umowie deweloperskiej widniały dane dwóch małżonków?

 78. Dzień dobry.
  Mój mąż kupił mieszkanie kilka lat temu przed ślubem.
  Mamy 5 letnie dziecko.
  Nie mamy rozdzielności majątkowej.
  Mąż mieszka z dzieckiem, ja nie jestem zameldowana w tym mieszkaniu, gdzie jest zameldowany mąż i dziecko.
  Czy można uznać, że nie mam więcej niż 50% udziałów i w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2%, nie prowadziłam wspólnego gospodarstwa domowego. Czy mogę sama wnioskować o kredyt?

 79. Dzień dobry,
  A co w sytuacji, jeśli osoba, która samodzielnie wzięła kredyt 2%, zawrze następnie związek małżeński z osobą posiadającą już inną nieruchomość, a nastąpi to w okresie pomiędzy podpisaniem umowy deweloperskiej a ostatecznym przeniesieniem własności (które nastąpi dopiero po oddaniu do użytku mieszkania, które jest obecnie w budowie)?
  Czy jedyną metodą, żeby nie stracić dopłat, jest wtedy podpisanie intercyzy, czy wystarczy, że osoba, która wzięła kredyt, podpisze akt notarialny po oddaniu budynku tylko na siebie?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Sugeruję rozdzielność majątkową. Później można to zmienić.
   Jeśli byłaby wspólność majątkowa, to dochody małżonków są wspólne. Budziłoby więc wątpliwości oświadczenie w akcie notarialnym, że nieruchomość jest nabywana do majątku odrębnego skoro źródłem finansowania jest kredyt hipoteczny, który będzie spłacany ze środków wspólnych małżonków (wspólnych dochodów). Od strony prawnej prawdopodobnie nie ma przeciwwskazań, ale dla banku na moment aktu notarialnego bezpieczniejsza będzie rozdzielność.

 80. Witam, planuje wziąć BK2%, w przyszłym roku planuje wziąć ślub. Narzeczony posiada w darowiznie 50% domu. Pierwsze moje pytanie brzmi: kiedy najlepiej wziąć ten ślub żeby nie stracić dopłat? Po podpisaniu umowy kredytowej czy po przeniesieniu własności? Drugie pytanie jaką drogą “dopisać” małżonka do tego by był współwłaścicielem mieszkania? Oraz czy można dopisać go do kredytu hipotecznego żebyśmy razem mogli go spłacać? Dziękuję za odpowiedź.

  1. 1. W mojej ocenie i wg mojej wiedzy (opierając się na poprzednich programach) wejście w związek małżeński po udzieleniu kredytu nie powoduje utraty dopłat. Tu jednak część ekspertów jest zdania, że dopiero po akcie notarialnym. Na ten moment w tej kwestii nie widzę oficjalnej interpretacji.

   2. U notariusza należy sporządzić umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność majątkową o nieruchomość nabyta przed ślubem (to inna treść niż umowa darowizny do majątku wspólnego).

   3. Zarówno o zamiarze dopisania współwłaściciela należy uprzedzić bank kredytujący, jak i kwestia dopisania do kredytu to decyzja banku. Ponieważ małżonek nie spełnia wymogów BK2% to dopisanie go do kredytu byłoby teoretycznie możliwe dopiero po okresie dopłat. Nie ma przeszkód, by razem spłacać kredyt nawet, gdy mamy jednego kredytobiorce.

 81. Witam. Obecnie spłacam kredyt hipoteczny zaciagnięty w marcu 2021. Mogę wziąc BK2% na wczesniejszą calkowitą splatę kredytu, który aktualnie spłacam a jeśli tak to czy będzie to dla mnie opłacalne?

  1. Dzień dobry. Dla budujących dom nie wiedzę zmian. Zmiany w toku dotyczą:
   1) W przypadku bycia stroną umowy innego kredytu hipotecznego (oprócz nabycia mieszkania lub domu dochodzi cel budowa domu), jeśli umowa została rozwiązana przed uruchomieniem środków to tak, jakby jej nie było.
   2) Dodanie zapisu o możliwości nabycia udziałów, jeśli kredytobiorca posiada udział nabyty w drodze dziedziczenia.
   3) Dla kredytobiorców nabywających mieszkanie w ramach umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności wiek 45 lat liczy się na moment zawarcia tej umowy najmu.
   4) Jeśli kredytobiorca nie złoży kolejnego oświadczenia o braku wystąpienia przesłanek utraty dopłat w minionej 5-latce uznaje się, że takie przesłanki wystąpiły od następnego dnia po złożeniu poprzedniego oświadczenia.

 82. Witam, planuje kupić połowe bliźniaka na działce. Mieszkanie będzie do remontu całkowitego, byłem dziś w banku i dowiedziałem się że będę musiał już na starcie podpisywania umowy terminy w których wykonam dane plany ,,założone,, , tyle że pewności nie mam i nie mam załatwionych ,,ekip,, do remontu stąd moje pytanie czy po prostu skoro mam 2 lata na ,,wprowadzenie się,, to wiedząc że w kredycie będą 3 transze czyli pierwsza na zakup + część planu remontu już po samym kupnie i dwie kolejne na remont dalszy, które będę uzyskiwał po kontroli osoby z banku czy wcześniejsze środki ze wcześniejszej transzy faktycznie poszły na plan i zostało wykonane to co miało być za tyle ile zakładał plan. Pytanie w takim razie nie będąc pewnym terminów najlepiej wykorzystać cały okres 2 lat na wprowadzenie na te 3 transze? Skoro mam 24 miesiace to pierwsza transza na zakup + część remontu podać termin 8 miesięcy , kolejna transza na kolejne kroki planu na 8 miesięcy i ostatnia również na 8 miesięcy żeby zmieścić się w tych 2 latach zgadza się? I teraz kolejne pytanie: jeśli jednak pierwszą transze wydam i zrealizuje plan szybciej (dajmy na to 3 miesiące) to czy moge się ubiegać o kolejną transze szybciej? I jaki wtedy byłby okres na właśnie tą kolejną transze. Jestem krok od podjęcia kredytu ale tylko ten temat pozostał niezrozumiały przeze mnie i też zastanawiam się jakie byłyby konsekwencje ,,nie zmieszczenia,, się w wyznaczonym terminie danej transzy tak jak wcześniejsze zrealizowanie transzy. Z góry dziękuję za informacje.

 83. Witam,
  Będę wdzięczny za pomoc.
  Jesteśmy parą z dzieckiem. Chcemy kupić mieszkanie i miejsce w hali garażowej. Łączna wartość to 640 tys. (mieszkanie 610 tys., miejsce w hali 30 tys.). Oba elementy mają osobne księgi wieczyste. Czy jest możliwe skorzystanie z programu “2%” w tym przypadku? Czy miejsce kupić za gotówkę a kredytować w programie tylko mieszkanie?
  Będe wdzięczny za potwierdzenie czy dobrze liczę:
  – całkowity koszt 640 tys.
  – 20 % z 640 tys. = 128 tys.
  – 128-100 gwarancji daje 28 tys. wkładu własnego
  Na wkład własny chcemy przeznaczyć 40 tys., płatne gotówką.
  Jak podejść do tego przypadku?

  1. Jeśli miejsce w hali garażowej nabywane jako udział w hali garażowej to jest płatne z własnych środków.
   Do BK2% przyjmujemy:
   cena mieszkania 610.000
   wymagany wkład 20% = 122.000 zł
   gwarancja BGK = 100.000 zł
   22.000 trzeba wnieść z własnych środków
   KREDYT = 588.000 zł

   Łącznie więc potrzebujecie swoich środków 52.000 zł, w tym 22 tys na poczet mieszkania i 30 tys na udział w hali garażowej

 84. Czy w tym programie mozna kupic mieszkanie, ktore jest zabezpieczone hipoteką na dwa mieszkania, a kredyt jest jest spłacany we frankach. Państwo dostali promesę od banku. Splaty były regularne.

   1. Dokladnie nie znam treści, zajmuje się tym nasz doradca.
    Natomiast posredniczka przekazała informacje, że to standardowa procedura. Bank ustalił wartosc zadluzenia na 59999 i my za tyle kupujemy mieszkanie. Po kupnie kredyt ma byc spłacony i maja byc zmiany w KW. Wątpliwości jakie przedstawił doradca, sa takie, że moze zmienic sie kurs Franka w trakcie oczekiwania na decyzje banku, na ktora mozemy czekać 3 miesiące, a promesa jest na miesiąc.

    1. Jeśli Bezpiecznym Kredytem ma być spłacone całe zadłużenie sprzedających to nie widzę przeciwwskazań. Kwota zadłużenia nie może być wyższa niż kwota zaciąganego BK2%. Gdyby BK2% nie pokrywał zadłużenia to po akcie notarialnym w warunkach do uruchomienia pojawi się nowe zaświadczenie banku potwierdzające, że zadłużenie nie jest większe niż kwota kredytu BK2% nabywcy. Sprzedający powinien dysponować jakąś kwotę na poczet ewentualnej nadpłaty kredytu, gdyby zadłużenie się zwiększyło.

     Bardziej obawiałam się sytuacji, że ma być częściowa spłata kredytu sprzedających, jeśli zwalnialiby zabezpieczenie tylko z jednej nieruchomości.

 85. Dzień dobry. Potencjalny zainteresowany kredytem 2%, posiadał 5 lat temu nieruchomość, którą odziedziczył, ale ją sprzedał, nigdy w niej nie mieszkał bo to była mała klitka w fatalnym stanie technicznym. Czy ktoś jest w stanie sprawdzić, zweryfikować, że ta osoba była właścicielem tego mieszkania? Czy bank udzielający kredytu może to sprawdzić, lub BGK wystąpić do Urzędu Skarbowego o sprawdzenie tych danych?

  1. Kredytobiorca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a wyrok dotyczący złożenia fałszywego oświadczenia w związku z BK skutkuje zwrotem dopłat. Oświadczenie jest składane trzykrotnie w trakcie kredytu.
   Nie mam wiedzy jakimi narzędziami banki dysponują w celu przeprowadzenia kontroli, ani też jakimi narzędziami będą dysponować w przyszłości.

   1. Dziękuję Pani za odpowiedź. Czy dobrze zrozumiałam, że tylko bank udzielający kredytu, może zweryfikować prawdziwość złożonych oświadczeń? Czy może zrobić to również inna instytucja, np. BGK czy Urząd Skarbowy?

    1. Bank kredytujący może np. w ramach uprawnień kontrolnych poprosić od dokumenty, wyjaśnienia.
     Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może złożyć każdy, kto ma taką informację.

 86. Dzień dobry,
  Proszę o pomoc bo nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie. Czy jest możliwość wzięcia kredytu 2% na wykup udziałów w budowanym lub w ukończonym domu w celach mieszkaniowych.

  1. Dzień dobry.
   Dla domu w trakcie budowy nie ma możliwości odkupienia udziałów z finansowaniem BK2%.
   Dla gotowego domu jest możliwość złożenia wniosku o zakup pozostałych udziałów pod warunkiem, że obecnie posiadany udział nie przekracza 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. Taka możliwość nie wynika wprost z ustawy, ale z interpretacji banków i ministerstwa.

 87. Dzień dobry, chciałbym sie upewnić co do kwoty kredytu.
  Kupiłem mieszkanie na kredyt 4 lata temu będąc singlem, 2 lata temu wziąłem ślub, NIE MAMY rozdzielności majątkowej.
  Czy w takim razie moja małżonka może wziąć kredyt do 500 czy 600 tys zł?
  serdecznie dziękuję

  1. Dzień dobry. Jeśli w trakcie trwania małżeństwa nadal jest Pan lub był Pan właścicielem tego mieszkania to Żona nie może się ubiegać o Bezpieczny Kredyt. Możliwość samodzielnego wnioskowania o Bezpieczny Kredyt dla Żony (z rozdzielnością mieszkaniową) istniałaby tylko w sytuacji, gdyby zbył Pan swoje mieszkanie przed ślubem.

 88. Dzień dobry, czy jeżeli przed zakończeniem 3 lat odkładania pieniędzy na koncie mieszkaniowym rozpocznę budowę domu (najchętniej z kredytem 2%), to utracę wypłacaną premię?

  Przykładowo: Zakładam konto teraz, więc pieniądze mogę wypłacić w marcu 2027. Czy już pod koniec 2026 roku mogę wziąć kredy na dom i rozpocząć jego budowę?

  1. Samo rozpoczęcie budowy domu nie powoduje jeszcze utraty premii na koncie mieszkaniowym, ale oddanie domu do użytkowania już tak. Jeśli środki na Koncie Mieszkaniowym wraz z premią miałyby być zadeklarowane jako wkład własny przy kredycie na budowę domu to wniosek o kredyt powinien być złożony dopiero po 3 latach oszczędzania na koncie mieszkaniowym i spełnieniu warunków do wypłaty premii.
   Możliwość skorzystania zarówno z premii na Koncie Mieszkaniowym oraz z kredytowania Bezpiecznym Kredytem to perspektywa 2027 roku.

 89. Dzień dobry,
  Planuje kupić mieszkanie w programie BK2 jako singiel. Odbiór tego mieszkania będzie w przyszłym roku, w tym też czasie planujemy ślub z moją narzeczoną. Jak wygląda sytuacja jeśli na umowie kredytowej będę jako singiel a na akcie notarialnym żonaty? Od jednego doradcy dostałem informację że stracę dopłaty.

  1. W mojej opinii zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy kredytowej nie powoduje utraty dopłat. Również w sytuacji, gdy jeszcze nie ma aktu notarialnego. Do aktu powinien przystąpić Pan sam, z rozdzielnością majątkową. Nie ma wśród przesłanek utraty dopłat zmiany stanu cywilnego, również umowa kredytowa tej kwestii nie reguluje i nie zabrania. Swoją opinię opieram również na wyjaśnieniach dla analogicznej sytuacji, przy poprzednim programie MDM:

   “Jeśli po wypełnieniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego osoba samotna zawrze związek małżeński (nawet przed wypłatą dofinansowania, nawet przed nabyciem mieszkania) to taka sytuacja nie spowoduje utraty dofinansowania z MdM.[11.02.2014]”

 90. Witam, mam pytanie o oświadczenie 5.
  7 miesięcy temu podpisałam kredyt hipoteczny na nieruchomość z rynku wtórnego, była zawarta umowa przedstepna. Do podpisania głównej umowy przeniesienia wlasnosci nie doszło, odstąpiłam od tej umowy oraz umowy kredytowej, tym samym nie doszło do uruchomienia kredytu, czy klasyfikuje się do warunków bezpiecznego kredytu?
  Z góry dziekuje za odpowiedź,

  “W dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jesteś stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem tego wniosku, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez Ciebie od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.”

  1. W tej kwestii mamy tylko interpretację banków odnośnie sytuacji, gdy kredytobiorca wyłącznie “użyczał” zdolności kredytowej. Dla opisanej przez Panią sytuacji na ten moment nie mam interpretacji bankowej pozwalającej na akceptację warunku. Proszę jednak śledzić informacje prasowe, bo ponoć jest jakaś zmiana w tym zakresie w trakcie.

   1. Dziękuję Pani za odpowiedź!
    Czy w takim wypadku powinnam we wniosku zaznaczyć, że nie jestem/nie byłam stroną w kredycie kierując oświadczenie do banku?

    Ponadto, zalazłam na stronie ministerstwa w pytaniach i odpowiedziach, podobną sytuację do mojej, jak się Pani do tego odniesie? Skoro umowa kredytu wygasła, nie uruchomiło się kredytu to czy można stwierdzić że nie było się strona kredytu?

    “Pytanie: W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę kredytową na zakup domu jednorodzinnego/mieszkania. Do transakcji kupna-sprzedaży nie doszło ze względu na wycofanie się sprzedającego. Umowa kredytowa wygasła. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?
    Osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową, po czym rozwiązały tę umowę bez uruchomienia środków z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy (np. z powodu wycofania się sprzedającego) i tym samym nie nabyły prawa własności domu/mieszkania, mogą ubiegać się o skorzystanie z bezpiecznego kredytu 2%.

    Odpowiedz ministerstwa: W takim przypadku nie można mówić o byciu stroną umowy kredytowej i warunek dotyczący braku możliwości skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%, jeśli jest się stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o ten kredyt, nie obowiązuje.”

    Dziękuję jeszcze raz z góry za odpowiedz,

    1. Dziękuję bardzo za znalezienie tej odpowiedzi ministerstwa (co jakiś czas pojawia się coś nowego).
     Skoro jest oficjalna interpretacja, to tak, może Pani oświadczyć, że nie była stroną umowy innego kredytu hipotecznego.

    2. Witam Pani Bożeno, ostatnio znów pojawiła się zmiana, która brzmi:

     Pytanie: W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę kredytową na zakup domu jednorodzinnego/mieszkania. Do transakcji kupna-sprzedaży nie doszło ze względu na wycofanie się sprzedającego. Umowa kredytowa wygasła. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?
     Odpowiedz: Osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową, po czym rozwiązały tę umowę bez uruchomienia środków z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy (np. z powodu wycofania się sprzedającego) i tym samym nie nabyły prawa własności domu/mieszkania, mogą ubiegać się o skorzystanie z bezpiecznego kredytu 2%.
     W takim przypadku nie można mówić o byciu stroną umowy kredytowej i warunek dotyczący braku możliwości skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%, jeśli jest się stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o ten kredyt, nie obowiązuje.
     Osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową i w dalszym ciągu są jej stroną, a także osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową i rozwiązały ją w przyczyn od siebie zależnych, nie mogą ubiegać się o skorzystanie z bezpiecznego kredytu 2%. Dla możliwości skorzystania z programu jest więc konieczne, aby bank kredytujący ocenił, czy poprzednio zawarta umowa kredytowa została zerwana z przyczyn zależnych, czy też niezależnych od kredytobiorcy.”

     Co może stać za przyczynami zależnymi/niezależnymi? W jaki sposób może to zostać weryfikowane?
     Czy jeśli już przejdziecie sie proces pozytywnie to czy ten punkt może podlegać pod składanie fałszywych oświadczeń, jeśli finalnie okaże się że z winy kupującego doszło do rozwiązania umowy?
     Niestety ciągle dopisywane są nowe wersje z tłumaczeniami tego podpunktu…
     Dziękuję z góry za odpowiedz

    3. Ocena przyczyn zależnych/niezależnych daje pole do uznaniowości po stronie banku w tym obszarze.
     Przyczyną niezależną będzie wycofanie się sprzedającego z transakcji, ujawnienie wad nieruchomości, utrata zatrudnienia po stronie kupującego, znaczny wzrost obciążenia ratą pomiędzy wnioskiem kredytowym a planowanym uruchomieniem kredytu, znaczny wzrost cen materiałów budowlanych itp.
     Przyczyną zależną będzie wycofanie się nabywcy, bo się rozmyślił.

 91. Witam, powiedzmy że przystępuje do programu BK2, po roku czasu babcia podpisuje ze mną umowę dożywotnią – mieszkanie za opiekę oraz rodzice przepisują mi połowę swojej nieruchomości na tej samej zasadzie. Czy tracę z tego tytułu dofinansowanie?

 92. Dzień dobry, mam pytanie doprecyzowujące do pyt. 4.

  Czy sposób obliczania wartości wkładu własnego przy działce, na którą zaciągnięty jest kredyt, jest narzucony przez ustawę, czy to jest interpretacja któregoś z banków?

  I dodatkowo, jak rozumieć ten sposób obliczania – jeżeli działka została kupiona za 100k pln, do spłaty zostało 60k pln, zadłużenie w księdze jest wpisane na 180k pln, a obecna wartość działki to 220k pln, to jaka byłaby wysokosc wkladu własnego?

  1. Jeśli mamy kredyt na działkę i w tym samym banku będzie drugi kredyt na budowę to wartość działki przyjęta przez bank jako wkład własny do kredytu na budowę należy do oceny banku, ustawa tego nie reguluje. W księdze wieczystej jest kwota hipoteki na poziomie 150-200% zaciąganego kredytu i nie odzwierciedla to zadłużenia.
   Standardowo przyjmujemy obecną wartość działki minus zadłużenie. Niewykluczone jednak, że bank uwzględni parametry z pierwszego kredytu i faktyczną cenę.

 93. Bardzo dziękuję za świetny, rzeczowy artykuł.

  Mam dwa pytania:
  1. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli spłacę kredyt w całości przed upływem 10 lat (czyli przed upływem maksymalnego okresu dopłat), to będę mogła wynająć takie mieszkanie komuś innemu?

  2. Gdzieś wyczytałam, że w kredytowanej nieruchomości należy zamieszkać w ciągu 12 miesięcy od wzięcia kredytu. Czy to prawda? A jeśli tak, to w jaki sposób definiuje się “zamieszkanie”? Moja sytuacja wygląda tak, że obecnie mieszkam w jednym mieście (wynajmuję tu mieszkanie i pracuję), ale docelowo chciałabym się przeprowadzić do innego. Chciałabym wziąć kredyt 2% na zakup mieszkania właśnie w tym drugim, docelowym mieście (spełniam warunki przystąpienia do programu dopłat). Nie jestem natomiast w stanie przewidzieć, czy uda mi się wyprowadzić do tego drugiego miasta w ciągu roku, bo wiele zależy od tego, jak się ułożą sprawy z pracą. Czy jeżeli zamelduję się w tym kupionym mieszkaniu i powiedzmy przeniosę rozliczenia podatkowe do tego docelowego miasta, to będzie się już kwalifikować jako “zamieszkanie”? Albo drugi scenariusz – czy jeśli rzeczywiście się tam przeprowadzę i zamieszkam w tym kupionym mieszkaniu, ale jednocześnie będę nadal wynajmować mieszkanie w moim obecnym mieście i tam od czasu do czasu “pomieszkiwać” – innymi słowy, przez jakiś czas będę mieszkać “na dwa domy” – czy będzie się to kwalifikować jako “zamieszkanie” w nieruchomości zakupionej na kredyt?

  1. ad 1. Tak, po wcześniejszej spłacie całkowitej można wynająć nieruchomość bez czekania do okresu 10 lat.
   ad 2. W pierwotnej wersji było zamieszkanie w ciągu 12 miesięcy, ale zostało to zmienione na 24 miesiące. Meldunek i rozliczenia podatkowe nie mają znaczenia, chodzi o faktyczne mieszkanie w tej nieruchomości. Przesłanką utraty dopłat jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego na okres co najmniej 12 miesięcy w tej nieruchomości, więc krótsze wyjazdy w inne miejsce nie mają znaczenia. Oczywiście w tym czasie nie można nieruchomości wynajmować.

   1. Witam, a jak kontrolowane jest to czy ktoś mieszka w tej nieruchomości czy nie, bo brzmi to trochę tak jakby kredytobiorca był zmuszany do mieszkania w takowej nieruchomości, co gdy dajmy na to ktoś kupuje mieszkanie ale pracuje tak, że pare miesięcy pracuje za granicą i wraca na jakiś czas do polski i mieszka w tym lokalu?

    1. Na kredytobiorcy spoczywa obowiązek informacyjny do banku w sytuacji wystąpienia przesłanek utraty dopłat, w tym np. zaprzestanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na okres co najmniej 12 miesięcy (po 12 miesiącach “niemieszkania” trzeba to zgłosić).

 94. Pani Bożeno,
  W sytuacji gdy odziedziczyłam po Tacie (nie było sprawy spadkowej) udziały:
  – 1/6 mieszkania w którym mieszka Mama
  – 1/9 siedliska zabudowanego które Tata miał przepisane w darowiźnie (z dożywotnią służebnością dla Dziadków ktorzy nadal tam mieszkają)
  Czy zgodnie z ustawą siedlisko jest interpretowane jako dom jednorodzinny i wyklucza mnie to z BK2?

  Pozdrawiam

  1. 1. Rodzaj działki na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny nie ma wg mnie znaczenia.
   2. Rozumiem, że jest Pani spadkobiercą w dwóch nieruchomościach, ale dla żadnej z nich nie ma wydanego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub nie sporządzona aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W kwestii braku przeprowadzenia postępowania spadkowego i ustawy o BK musiałby się wypowiedzieć prawnik.

 95. Dzień dobry, wklad własny w wysokości 200 tys pozyskany w postaci darowizny od rodziców. Kredyt w wysokości 160 tys z BK2. Moje pytanie brzmi następująco, czy po 10 latach mogę spłacić całą resztę w jednym momencie bez żadnych konsekwencji ewentualnie nawet wcześniej po około 5 -7 latach również bez konsekwencji?

 96. Dzień dobry,
  Mam pytanie, chce wziąć kredyt 2% na mieszkanie czy moja partnerka (nie mamy razem dzieci ani małżeństwa) może wziąć również kredyt 2% na remont/wykończenie tego samego mieszkania?

  1. Dzień dobry. Nie ma takiej możliwości. Raz to w BK2% nie ma w ogóle oddzielnego celu typu remont/wykończenie (tylko jako cel dodatkowy do zakupu/budowy). Dwa – nie otrzyma kredytu na remont/wykończenie cudzej nieruchomości.

 97. Pani Bożeno, z założenia w okresie dopłat (10 lat) nie można nabyć innej innego lokalu mieszkalnego (wg. Art. 9a). A co w sytuacji, gdym chciał na przykład zakupić działkę budowlaną w trakcie kredytowania i dopłat?

  “d) kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo do innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia,”

 98. Dzień dobry. Mam następujące pytanie : Kobieta wychowująca dziecko mieszka z partnerem. Kobieta wnioskuje o kredyt 2%. Dziecko nie jest partnera z obecnego związku. Czy traci dopłaty jeśli mieszka z nim przed wzięciem kredytu i zamieszka również po? Partner posiada nieruchomość, w której nie mieszka. Czy poniższy zapis dotyczy tylko partnerów bez ślubu wychowujących wspólne dziecko? Czy również osoby bez wspólnego dziecka, skoro gospodarstwo domowe to również pełnoletnia osoba fizyczna ? :”Kredytobiorca utraci prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, jeśli udostępni do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny osobie, która:
  w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia tego kredytu, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
  będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą
  a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu oznaczałoby naruszenie warunków programu.

  Mówiąc o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną,,

  1. Dzień dobry. Jeśli partner nie jest drugim rodzicem dziecka to w rozumieniu tej konkretnej ustawy nie tworzy wspólnego gospodarstwa domowego. Nie ma przeszkód, by razem zamieszkać. Nieruchomość partnera nie ma znaczenia.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Czyli nie ma znaczenia czy para nie mająca wspólnego dziecka mieszkała ze sobą już wcześniej czy później będzie mieszkać nadal już w mieszkaniu wziętym przez jednego z partnerów na kredyt 2%? Jakby nie patrzeć to osoby można powiedzieć ,,obce” . Zmyliło mnie trochę sformułowanie: “gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo…”

 99. Dzień dobry Pani Bożeno,

  mam jedno pytanie odnośnie kredytu 2%.

  Zgodnie ze stroną rządową: https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/pytania-i-odpowiedzi
  nie traci się dopłat w przypadku gdy kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadające własne mieszkanie i przeprowadzi się do mieszkania małżonka. W takiej sytuacji należące do niego mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat.

  Pytanie: czy w przypadku gdy kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadającą własne mieszkanie, które również jest objęte bezpiecznym kredytem 2% to mieszkanie jednego współmażonka może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat (a w drugim współmałżonkowie razem mieszkaliby)?

  Innymi słowy obydwa mieszkania pozostałyby częścią majątku osobistego każdego z współmażonków, czyli jeden z współmałżonków nie miałby żadnych praw do nieruchomości drugiego współmałżonków i odwrotnie.

  1. Dzień dobry. Na ten moment nie ma ograniczeń w ustawie co do źródła finansowania nabycia mieszkania przed ślubem przez małżonka, w którego nieruchomości małżeństwo ma zamiar mieszkać. Stąd oboje mogą korzystać z Bezpiecznego Kredytu bez utraty dopłat.

 100. Witam,
  Dostałem informację od pośrednika kredytowego, że w przypadku w którym wziąłbym mieszkanie / dom w kredycie 2%, które są w trakcie budowy, do momentu w którym nie otrzymam kluczy do nieruchomości ratę kredytową spłacam w pełni z własnego kapitału.
  Mam wrażenie, że jest to nieprawdą, ponieważ z jednej strony można w kredycie 2% finansować budowę nieruchomości, a z drugiej strony jest wymóg wprowadzenia się do mieszkania w przeciągu 24 miesięcy, co również wskazuje na to, że w momencie zakupu nieruchomości dany lokal może jeszcze nie istnieć. Pytam, ponieważ chcę się upewnić, odnośnie zasad kredytowania nieruchomości w programie.

  1. 24 miesiące na wprowadzenie liczymy od daty umowy przeniesienia własności (wtedy lokal jest już gotowy) lub od dany oddania domu do użytkowania. Większość banków stosuje karencje do miesiąca uruchomienia ostatniej transzy kredytu i wtedy są płatne tylko raty odsetkowe bez dopłat. Bank PEKAO SA stosuje karencję do zakończenia inwestycji, czyli np. do daty aktu notarialnego lub do daty zakończenia prac wykończeniowych, remontu lub do daty zgłoszenia domu do użytkowania. Można jednak ten okres skrócić składając po uruchomieniu kredytu dyspozycję wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kapitału w okresie budowlano-hipotecznym. To wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy.

 101. Dzień dobry,
  chciałbym zapytać, czy potrafi Pani odpowiedzieć na następujące pytanie:
  “Czy zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia (udziałów) własności z wyłączeniem skutku rzeczowego (elementu rozporządzającego) w postaci przeniesienia własności nieruchomości, której finansowanie objęte jest dopłatami z bezpiecznego kredytu 2% – umowa rozporządzająca zostałaby zawarta po ustaniu okresu dopłat – spowoduje naruszenie warunków programu (utratę prawa do dopłat), a mianowicie czy opisana powyżej sytuacja podlega przypadkowi: “kredytobiorca zbył prawo własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego albo wybudowanego z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2%, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców (…)”

  1. Dzień dobry. Nie jestem pewna, czy rozumiem pytanie i czy nie jest ono dla mnie zbyt trudne.

   Czy chodzi o sytuację:
   1. Jedna osoba (Singiel) nabywa własność z wykorzystaniem środków z BK2%.
   2. Następnie właściciel nieruchomości podpisuje umowę notarialną, w której zobowiązuje się za 10 lat przenieść własność 50% udziałów na rzecz innej osoby.
   3. Jeśli tak, to co z ceną udziałów, kiedy będzie ustalona i w jaki sposób płatna, a może inna forma przeniesienia własności?
   4. Rozumiem, że za te 10 lat będzie drugie spotkanie u notariusza i faktyczne przeniesienie własności?

   Wydaje mi się, że sama obietnica przeniesienia w przyszłości udziałów nie jest faktycznym przeniesieniem i nie kwalifikuje się jako “zbycie”.
   Nad zagadnieniem powinien “pochylić się” prawnik.

   1. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dobrze zinterpretowała Pani pytanie.
    Chodzi o sytuację w której singiel buduje dom ze środków z bk2% i jednocześnie zostaje zawarta u notariusza umowa zobowiązująca do sprzedaży 1/2 udziału tej nieruchomości innej osobie (związek nieformalny) ze skutkiem za 10 lat – czyli po ustaniu dopłat ponowne spotkanie u notariusza tylko w celu samego przeniesienia własności na podstawie pierwotnego zobowiązania.

 102. Dzień dobry,
  Co w sytuacji, gdy odziedziczyłem 1/6 udziału w mieszkaniu oraz nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, ale kredyt chciałbym wziąć z żoną? Czy kredyt nam nie przysługuje, czy możemy to jakoś obejść. Dodam, że chodzi o budowę domu na działce której jestem sam właścicielem (ale planuje przekazać połowę w darowiźnie żonie).

  1. Dzień dobry. Dziedziczenie w dwóch nieruchomościach wyklucza z programu. Jeśli obie nieruchomości posiadał Pan nadal w trakcie małżeństwa to również wyklucza to Żonę. Jeśli jednego udziału pozbył się Pan przed ślubem to teoretycznie Żona mogłaby sama uzyskać kredyt z rozdzielnością majątkową, ale nie na budowę na wspólnej działce.
   Zakładam, że oba udziały były poniżej 50%.

 103. Dzień dobry,
  Pozwolę sobie przybliżyć mój przypadek, z którym borykam się już dłuższy czas i niestety mam same niejasne odpowiedzi.
  Jestem singielka staram się o max kredyt 2% czyli 500 tys. 200 tys. To mój wkład własny.
  Znalazłam nieruchomość, która kosztuje 699 tys.
  Pierwszy problem jaki napotykam to dodatkowy koszt udziału w drodze w kwocie 4 tys. Jest on na innej księdze wieczystej. Pytanie czy w takim przypadku to 4 tys wlicza się do ceny lokalu, przez co przekroczy mi tą max. kwotę jaka może wynosić w bk2% ? Czy są to dwie odrębne kwestie ?
  I druga sytuacja, do mieszkania przynależy miejsce postojowe i pomieszczenie na jednoślady w hali garażowej. Są one na tej samej księdze wieczystej. Dodatkowy koszt to Ok. 50 tys. Czy w takim przypadku wlicza się to do tej kwoty lokalu ? Czy warto jest zaneksowac to do umowy notarialnej dopiero po przeniesieniu własności ?
  Dziękuje za odpowiedz
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry.
   1) Udział w drodze to oddzielna nieruchomość, musi być oddzielnie wyceniona. Może Pani zadeklarować zapłatę za drogę gotówką poza kredytem. Nie jestem w stanie na 100% przewidzieć, czy któryś bank tej działki drogowej nie uwzględni w koszcie inwestycji. Banki otrzymały interpretację, że drogę można kredytować, pomimo iż nie ma takiego celu w ustawie.
   2) Miejsce postojowe i pomieszczenie na jednoślady – co to znaczy, że są w tej samej księdze wieczystej? W jakiej?
   Czy pomieszczenie na jednoślady jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania, czy jest nabywane jako udział w hali garażowej?
   Miejsca postojowego w KW mieszkania nie będzie (nie jest to możliwe). Czy jest nabywane jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach nieruchomości wspólnej (przynależne do każdoczesnego właściciela mieszkania i ujawnione w dziale III księgi gruntowej), czy też jest nabywane jako udział w hali garażowej z prawem do korzystania z danego miejsca (KW dla lokalu niemieszkalnego, hali garażowej, udział na właściciela z imienia i nazwiska).
   3) Jeśli miejsce postojowe i pomieszczenie na jednoślady jest nabywane jako udział w hali garażowej to jest finansowane z własnych środków i nie dolicza się do transakcji.
   3) Jeśli miejsce postojowe byłoby w ramach podziału do korzystania nieruchomości wspólnej i jeśli mielibyśmy pomieszczenie przynależne na jednoślady to jest to składowa ceny mieszkania. Nie można podpisać umowy deweloperskiej bez tych elementów, a następnie dodać je przy umowie przeniesienia własności.
   Po umowie przeniesienia własności również naruszałoby to warunki programu, a dodatkowo po akcie notarialnym wyodrębnienia lokalu na własność dodanie do niego dodatkowych elementów, jest trudniejsze od strony prawnej (może wymagać uchwały wspólnoty). Ponadto informacja o dodatkowym akcie notarialnym będzie w księdze wieczystej, a kredytobiorca po 5 latach składa oświadczenie, że w ciągu minionych 5 lat nie naruszył warunków programu.

 104. Dzień dobry, natrafiłem na Pani artykuł i mam jedno pytanie odnośnie następującej sytuacji. Narzeczona chce kupić mieszkanie za pomocą BK 2%, ja natomiast jestem w trakcie budowy domu. Planujemy ślub w czerwcu przyszłego roku, obawiam się, ze nie zdążę oddać do tego czasu budynku do użytku. Czy jeśli weźmiemy ślub i budynek będzie oddany do użytku po ślubie. Przeprowadzimy się z narzeczoną czy wówczas straci ona prawo do dopłat? W przypadku gdybyśmy chcieli to mieszkanie wynająć? Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Dzień dobry. NIE WIEM. Warunek zwalniający odnosi się do sytuacji nabycia prawa własności domu jednorodzinnego przez małżonka przed ślubem. Dla domu nabywa się prawo własności działki, na której ten dom stoi. Jednocześnie formalnie dom powstaje z chwilą zgłoszenia do użytkowania. Ustawa nie precyzuje warunku w zakresie zamieszkania w domu, który małżonek wybudował przed ślubem.
   Niemniej wydaje mi się, że jeśli kolejność będzie taka, że najpierw ślub, a potem dopiero dom jest formalnie zgłoszony do użytkowania to zamieszkanie przez narzeczoną w tym domu i wynajęcie mieszkania zakupionego za środki z BK2% spowoduje utratę dopłat. To jednak kredytobiorca musi ocenić, czy naruszył warunki ustawy i dopełnić obowiązku informacyjnego.

 105. Dzień dobry,
  czy w przypadku kiedy wspólnie z narzeczonym wychowujemy dziecko z mojego poprzedniego małżeństwa to czy możemy wspólnie starać się o kredyt 2%? W przyszłości planujemy ślub.

  Pozdrawiam

 106. Witam
  Jeżeli osoba A zakupi nieruchomość mieszkalną korzystając z BK2%, potem wejdzie w związek małżeński z osobą B (która nie spełnia warunków BK2%), potem osoba B zakupi inną nieruchomość mieszkalna.
  Czy taki ciąg wydarzeń powoduje utratę dopłat?
  Czy wspólność/rozdzielność majątkowa coś tu zmieniają?
  Pozdrawiam

  1. Osoba B i jej nieruchomości obecne i przyszłe nas nie interesują (o ile nie ma wspólnego dziecka). Ważne co zrobi osoba A, a ta jest zobligowana zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe w nieruchomości nabytej za środki z BK2%.
   Wspólność majątkowa pozwala na rozszerzenie wspólności majątkowej o nieruchomość nabytą w BK2% na małżonka B (ale nie w drugą stronę).
   Po ślubie osoba A może zamieszkać w mieszkaniu, które osoba B miała przed ślubem i tu obojętnie czy jest wspólność czy rozdzielność małżeńska.
   Jeśli osoba A po ślubie zamieszka w nieruchomości, którą małżonek B nabędzie już po ślubie to spowoduje to utratę dopłat.

 107. Dzień dobry,
  w przyszłości przypadnie mi i bratu po połowie mieszkania po naszych wiekowych dziadkach (nasi rodzice nie żyją).
  Umówiłem się z bratem i dziadkami, że w przyszłości wykupię od brata jego połowę lokalu mieszkalnego. Czy jest możliwość wzięcia Bezpiecznego Kredytu na sfinansowanie takiego wykupu? Jeżeli tak, to w jakiej formie powinna być przekazana nieruchomość (darowizna, testament, dziedziczenie) i czy może być od razu przekazana na mnie?

  1. Testament to nie jest przekazanie własności. Na podstawie testamentu dziedziczy się po śmierci właściciela.
   Darowizna wyklucza z Bezpiecznego Kredytu.
   Dziedziczenie do 50% (na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu) pozwala na ubieganie się o Bezpieczny Kredyt.Pozostaje jednak warunek, że nie można w odziedziczonej nieruchomości mieszkać od co najmniej 12 miesięcy.
   Teoretycznie banki na dziś potwierdzają możliwość odkupienia udziałów na BK2%, ale z ustawy wprost to nie wynika, stąd nie wiem, czy w przyszłości taka transakcja zostanie sfinansowana bez problemów.

 108. Dzień dobry, co w przypadku, gdy posiadam samemu działkę, wezmę kredyt 2% na budowę domu i po wybudowaniu się za kwotę z kredytu wezmę ślub z osobą, którą dopisze do działki, aby miała zabezpieczenie inwestowanych w nią swoich pieniędzy uzyskanych po sprzedaniu mieszkania, które teraz posiada?

  Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź

 109. Dobry wieczór,
  Przeczytałem cały Pani artykuł i większość zapytań od czytelników, jednak niestety nie znalazłem nic podobnego do mojej sytuacji.
  Jak wiemy ceny lokali w Warszawie/Krakowie sa wysokie i sa to ceny “pod korek” limito 700/800tys pln.

  Niestety ustawa nie precyzuje dokladnie, a na moje zapytanie banki wskazuja na wstrzymanie dopłat kredytu.
  Sytuacja wygląda następująco. Singiel zakupuje mieszkanie u dewelopera ktore jest nadal w budowie, z umowy deweloperskiej wynika metraz mieszkania 55m jak i miejsce garazowe w czesci wspolnej, za wspolna kwote 697 tys PLN, niestety umowa deweloperska zawiera zapis o mozliwosci zmiany ceny w przypadku odchylu powierzchni lokalu, czyli przy wyodrębnianiu mierzymy lokal i jest 56 metra, co wymaga doplaty przez kredytobiorce roznicy 0.7m *12 tys, czyli 8.4tys PLN. Oznacaza to ze nieruchomosc kosztowala 705.4tys PLN a nie limit 700 z maksymalnym wkładem własnym.
  Banki stoja tu na stanowisku wstrzymania dopłat do kredytu 2% bo przekracza sie ten gorny limit 700tys. Czy wartosci brane pod uwage w kredycie i doplatach sa to wartosci z umowy deweloperskiej takie jakie wg planu budowlanego zaklada sie do zbudowania czyli oryginalny przewidywany metraz lokalu, czy jednak finalnie obmierzony/wyodrebniony lokal wiekszy o 0.7 ktory juz po 2 latach budowy i korzystania z kredytu przekroczy ten limit przez lekki odchyl +/-2% ktory nawet nasz ustawodawca okresla jako nieznaczny i akceptowalny. Niestety przy zaciaganiu tak duzego kredytu nie jest to nieznaczny odchyl bo wplywa na wysokosc raty o 2100pln miesiecznie.

  Prosze o podpowiedz

  1. Dzień dobry.
   Na podobnie pytanie udzielałam odpowiedzi w innym wpisie LINK.
   Nie mamy w tej kwestii oficjalnych komunikatów z banków.
   Nie ma na ten moment odpowiedzi na stronie ministerstwa.

   Swoją opinie opieram na ustawie i na doświadczeniu z poprzednich programów.
   Wg mojej opinii:
   1. Warunki są weryfikowane i akceptowanie na podstawie umowy deweloperskiej.
   2. Zmiana powierzchni po wybudowaniu mieszcząca się w normie (opisana również w treści umowy deweloperskiej) skutkująca dopłatą do ceny, a tym samym wiążąca się z ryzykiem przekroczenia 200 tys wkładu własnego – moim zdaniem nie powoduje utraty dopłat. Bank po umowie ostatecznej nie weryfikuje drugi raz kwalifikowania się na program.
   3. Ustawa w żadnym miejscu nie wskazuje na ponowną weryfikację nieruchomości zakwalifikowanych do programu na podstawie umów zobowiązujących (rynek pierwotny). Nie ma też na liście przesłanek do utraty dopłat zmiany powierzchni skutkującej zmianą ceny.

 110. Dzień dobry,
  Jesteśmy małżeństwem z dzieckiem. Oboje poniżej 45lat. Nie mamy żadnej własności
  Chcemy kupić dom z działką w cenie 800tys. zł. Dom jest w stanie deweloperskim (wszystkie instalacje są gotowe,wylewki,tynki,dach,elewacja).
  Dostaliśmy informację, że może być problem z uzyskaniem kredytu 2% ponieważ 800tys.(w tym wkład własny 200tys) to maksymalna kwota kredytu, a bank może wymagać doprowadzenia do stanu do zamieszkania. Czy spotkała się Pani z taką sytuacją? Czy banki akceptują wnioski, gdzie maks.wartość kredytu doprowadza dom do stanu deweloperskiego?

  1. Dzień dobry. Czy sprzedającym jest deweloper czy osoba prywatna? Czy jest zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania?
   Standardowo, jeśli kredytujemy zakup na rynku pierwotnym w stanie deweloperskim (po zgłoszeniu do użytkowania) to bank nie wymaga by kredytować stan do zamieszkania.
   Jeśli kredytowanie miałoby dotyczyć nieruchomości przed zgłoszeniem do użytkowania to wchodzimy w zasady stosowane dla budowy/dokończenia budowy.

   1. Dziękuję za odpowiedź.
    Zakup od osoby prywatnej (kupił w stanie surowym od dewelopera i doprowadziła do stanu deweloperskiego). W tej chwili nie ma jeszcze odbioru ale Pan zobowiązał się, że dom odbierze przed tym jak zawnioskujemy o kredyt.
    Czy musi być to zgłoszenie do użytkowania czy po prostu odbiór/zakończenie budowy? Czy można zgłosić do użytkowania budynek, który nie ma m.in. wykończonej łazienki, kuchni, brak zamontowanego oświetlenia (lamp/gniazdek), brak położonych paneli?
    Czy taki stan z odbiorem będzie wystarczający i bank przyjmie wniosek o kredyt Bk2% na zakup? Nie będzie wymagał dodania do wartości ceny na wykończenie pod klucz (wtedy przekroczymy 800tys.).

    1. W momencie zawierania umowy przedwstępnej zbywca powinien już dysponować zaświadczeniem o zgłoszeniu do użytkowania i należy się na ten dokument powołać. Nabywacie dom gotowy. Oprócz tego standardowe dokumenty jak zaświadczenie o nadaniu adresu administracyjnego, wypis i wyrys z rejestru gruntów, dokumentacja potwierdzająca powierzchnię użytkową i rozkład pomieszczeń, dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.
     Dom zgłasza się do użytkowania na etapie stanu deweloperskiego, nie trzeba z tym czekać do stanu wykończonego.
     Stan deweloperski to mniej więcej ten standard w jakim deweloperzy oddają domy i mieszkania, bez warstw wykończeniowych podłóg, bez drzwi wewnętrznych, bez armatury łazienkowej itd.
     Proszę się zabezpieczyć w umowie przedwstępnej zapisem odnośnie zwrotu zadatku (lub jego części) w razie decyzji odmownej banku lub decyzji na kwotę mniejszą niż….

 111. Dzień dobry,

  1. Jeżeli dziewczyna weźmie kredyt 2% i po wzięciu kredytu weźmiemy ślub (posiadam jedna nieruchomość) to czy po ślubie straci dopłaty do kredytu?
  2. Jeżeli sprzedam nieruchomość przed ślubem to czy po ślubie można wspólnie wziąć kredyt 2%?

  1. Dzień dobry.
   ad 1. Nie, dziewczyna nie traci dopłat (zakładam, że nie macie wspólnego dziecka). Dziewczyna może również po ślubie wprowadzić się do Pana nieruchomości, a swoją wynająć i również nie powoduje to utraty dopłat.
   ad 2. Jeżeli sprzeda Pan nieruchomość przed ślubem to Pan nie może być kredytobiorcą BK2%. Po ślubie żona może wnioskować samodzielnie z rozdzielnością majątkową (na dziś udostępnia taką opcję Alior).

   1. Rozdzielność majątkową akceptują też PKO BP i Pekao S.A., oczywiście przy spełnieniu warunków ustawowych.

    1. Wg mojej wiedzy na dziś PKO i PEKAO w komunikatach do pośredników nie potwierdziły możliwości wnioskowania o BK2% samodzielnie z rozdzielnością.
     Na dziś procedura produktowa dla BK2% PKO BP (obowiązująca od 3.7.2023) zawiera zapis “Udzielenie kredytu osobom pozostającym w związku małżeńskim może nastąpić pod warunkiem zawarcia umowy z obojgiem małżonków.”
     PEKAO SA w połowie lipca potwierdził w trakcie szkolenia ustawowe zapisy, zaznaczając jednak, że bank samodzielnych wniosków małżonków z rozdzielnością nie przyjmuje. Do dziś oficjalnego komunikatu banku PEKAO SA o zmianie zasad nie otrzymałam.

    2. Możliwe, że Pani nie otrzymała, jednak PKO udzielił już kredytu 2% jednemu z małżonków z rodzielnością, a pracownik PEKAO potwierdził malowo, że wniosek zostanie przyjęty.

    3. Dziękuję za informację. Poproszę na mail dane kontaktowe wymienionych pracowników banków PKO BP oraz PEKAO SA, żebym mogła potwierdzić informację mailowo u źródła.

    4. PKO BP mogę już potwierdzić (07.08.2023) w zakresie przyjmowania samodzielnych wniosków małżonka z rozdzielnością majątkową. PEKAO SA na dziś mam informację, że nie, ale to możliwe, że z różnych oddziałów są różne odpowiedzi.

 112. Dzień dobry,

  Interesuje mnie następujący scenariusz -> Osoba przystępuje do bezpiecznego kredytu 2%. W trakcie trwania dopłat w ramach bezpieczny kredyt 2% najbliższy członek rodziny (np. rodzic) użycza tej osobie swoją nieruchomość. Umowa użyczenia przewiduje prawo do wynajmowania użyczonego lokalu przez osobę biorącą lokal w użyczenie, innymi słowy osoba korzystająca z dopłat w ramach bezpieczny kredyt 2% osiąga przychód z tytułu najmu cudzej nieruchomości jednocześnie nie będąc jej właścicielem. Czy w takiej sytuacji dopłaty BK 2% zostają wstrzymane?

  1. Jeśli kredytobiorca nadal zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe w nieruchomości zakupionej za środki z Bezpiecznego Kredytu to nie widzę przeszkód dla czerpania dochodu z najmu lub podnajmu cudzej nieruchomości.

  1. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W ramach kontroli prawdziwości oświadczeń bank może poprosić o dokumenty (jakie, nie wiem). Zdarzało się w przeszłości, że bank przeprowadzał kontrolę po otrzymaniu anonimowej informacji (donos).

 113. Dziękuję Pani Bożeno za tak wyczerpujący artykuł! Pozwolę sobie opisać swój przypadek bo jest dosyć specyficzny:

  Rok temu wraz z narzeczoną staraliśmy się o kredyt na mieszkanie. Finalnie bank udzielił kredytu tylko mojej narzeczonej przez co jest ona jedyną właścicielką mieszkania i jedynym kredytobiorcą.

  Chciałbym odkupić od niej mieszkanie i skorzystać z BK2%. Jako singiel nie mam żadnych przeciwskazań do tego. W przyszłości planujemy ślub. Po ślubie chciałbym rozszerzyć wspólność małżeńską o to mieszkanie.

  Czy takie działanie może być podstawą do utraty dopłat? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia.

 114. Witam Pani Bożeno

  Świetny artykuł. Chciałem jednak poradzić się odnośnie zakupu nieruchomości w stanie surowym zamkniętym. Wybraliśmy nieruchomość, którą możemy kupić w stanie surowym zamkniętym, kwota nie przekracza 500tys., dom będzie wybudowany na początku przyszłego roku. Jednak w PKO powiedziano mi, że musi być doprowadzona do stanu deweloperskiego, żeby otrzymać kredyt. Chciałem san wybrać firmy do doprowadzenia do stanu deweloperskiego, a nie kupować odrazu w tym stanie. Czy jest jakieś rozwiązanie? Bardzo mi zależy na tym domu.

  1. Jeśli kupowana jest działka z domem w stanie surowym zamkniętym to kredyt jest na zakupu oraz na dokończenie budowy. Dla małżeństwa koszt inwestycji maksymalnie 800.000 zł (500 zakup + 300 dokończenie budowy). Kredyt maksymalnie 600 tys. (300 zakup + 300 dokończenie budowy). Wkład własny 200 tys. wnoszony na poczet ceny nabycia, czyli kupując za 500 tys dajecie swoje 200 tys plus transza kredytu z banku 300 tys. Po przeniesieniu pozwolenia na budowę wnioskujecie o kolejne transze (łącznie 300 tys) na dokończenie budowy. Kosztorys obejmuje prace wykonane przez zbywcę i to co do wykonania (za 300 tys) oraz musi spełnić wymogi banku co do kosztu za m2 powierzchni użytkowej.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zorientowałem się jednak, że nie dodałem, że chcieliśmy skorzystać z kredytu 2% ale rozumiem Pani Bożeno, że to rada odnośnie właśnie tego kredytu. Czy jeśli bank PKO jednak żąda, że musi to być stan deweloperski to czy jest jakaś możliwość żeby z tego wybrnąć? Lub czy jakieś inne banki do kredytu 2% nie wymagają stanu deweloperskiego.

    1. Żaden bank niezależnie czy to BK2% czy zwykły kredyt nie wymusza na etapie zakupu stanu deweloperskiego. W każdym banku można finansować zakup działki z domem w stanie surowym. Jednocześnie każdy bank wymaga by środki własne i środki z kredytu pozwoliły na doprowadzenie inwestycji co najmniej do stanu deweloperskiego. To oznacza, że przy kredycie na zakup domu w SSZ trzeba obligatoryjnie dodać drugi cel: dokończenie budowy.
     Nie można kupić działki z domem w SSZ na kredyt i kończyć budowy za własne pieniądze.

 115. Dzień dobry,

  Jeżeli dałem wkład własny i w związku z tym posiadam proporcjonalny udział w nieruchomości 20%, to czy mogę się ubiegać o kredyt 2%?
  Czy mogę odkupić resztę udziałów w nieruchomości w kredycie 2%?

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Rozumiem, że nabył Pan udział 20% w nieruchomości mieszkalnej (jest Pan w księdze wieczystej w dziale II wpisany jako właściciel w udziale 1/5).
   To wyklucza z programu, gdyż jest Pan współwłaścicielem udziału w nieruchomości i nie jest to dziedziczenie. Nie może Pan również uzyskać Bezpiecznego Kredytu na zakup pozostałych udziałów. Może Pan starać się o standardowy kredyt.

 116. Witam, czy jeżeli małżeństwo skorzysta z opcji bezpiecznego kredytu i np. kupią mieszkanie za 550 000 zł, ale między czasie jeden z małżonków podpiszę umowę dożywocia ze swoim rodzicem w celu zagwarantowania opieki, ale nie przeprowadzi się do domu dożywotnika to czy dopłaty do kredytu zostaną utracone?

 117. Dzień dobry,
  Staram się o “bezpieczny kredyt 2 procent” oraz prowadzę działalność gospodarczą (JDG) w zakresie IT bez stałego miejsca/siedziby działlności (usługi u klientów). Obecnie działalność zarejestrowana jest w mieszkaniu, które wynajmuję i zamieszkuję. Jestem zobliglowany do odprowadzania podatku VAT z uwagi na typ świadczonych usług, a zgodnie z tym jak zrozumiałem przepisy podatkowe w przypadku jednoosobowej działlności gospodaczej (JDG) adresem działalności do celów VAT jest adres zamieszkania podatnika.
  Stąd pytanie czy po przeprowadzce do nowego mieszkania zakupionego na pdostawie “bezpiecznego kredytu 2 procent” bedę mógł zarejestrować działalność w kredytowanym mieszkaniu?
  Dodam, że kredyt będzie posiadał wymagany wkład własny 20% i gwarancja wkładu własnego BGK nie będzie potrzebna.
  Gdyby to było możliwe to czy mógłbym się gdzieś zgłosić aby dostać jakąś wiążącą informację / interpretacje, na którą mógłbym się powołać w razie ewentualnych problemów z podważaniem prawa do dopłat dw ramach BK2 przez bank?

  1. Dzień dobry.
   1. Wiążąca jest ustawa, która mówi:
   Do czasu wygaśnięcia gwarancji:
   1) lokal mieszkalny, którego prawo własności albo spółdzielcze prawo nabyto,
   2) dom jednorodzinny, którego prawo własności albo spółdzielcze prawo nabyto lub który wybudowano
   – z wykorzystaniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego albo bezpiecznego kredytu 2%, nie może być wykorzystywany przez kredytobiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej.”

   2. Dalej mamy załącznik dotyczący gwarancji BGK składany wraz z wnioskiem kredytowym, w którym w ślad za ustawą jest sformułowanie o “prowadzeniu działalności”.

   3. Na stronie ministerstwa jest interpretacja brzmiąca:
   Działalność gospodarcza nie może być wykonywana w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2% do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona).”

   4. Ogólne informacje o bezpiecznym kredycie PKO BP brzmią tak:
   Do czasu wygaśnięcia gwarancji:
   1) lokal mieszkalny, którego prawo własności albo spółdzielcze prawo nabyto,
   2) dom jednorodzinny, którego prawo własności albo spółdzielcze prawo nabyto lub który wybudowano
   z wykorzystaniem środków z kredytu, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.”

   5. Ogólne informacje o bezpiecznym kredycie PEKAO SA brzmią tak:
   Do czasu wygaśnięcia Gwarancji nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu jest Gwarancja).”

   6. Dla Aliora nie widzę odrębnego dokumentu z informacjami ogólnymi (zgodnie z art. 10 ustawy o kredycie hipotecznym).

   7. Nie znajduję w oficjalnych dokumentach zapisu, że działalność gospodarcza nawet nie może być zarejestrowana. Takie sformułowanie pojawia się w wewnętrznych materiałach i odpowiedziach na pytania przygotowane przez banki. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy banki otrzymały oficjalną interpretację w kwestii rejestracji działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak tylko sytuacji korzystania z gwarancji BGK.

   8. W sytuacji gdy nie ma gwarancji BGK ani w oficjalnych dokumentach, ani w wewnętrznych materiałach nie ma ograniczenia co do samej rejestracji działalności.

 118. Witam!
  Mam pytanie,- mój narzeczony jest kredytobiorcą Bezpiecznego Kredytu 2% czy ja jako jego narzeczona (nie mamy dzieci itp) mogę zostać u niego zameldowana? Czy zameldowanie nie spowoduje utraty dopłat do rat kredytu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.
  Malwina

  1. Dzień dobry. Nie ma przeszkód w zamieszkaniu w mieszkaniu narzeczonego. Nie widzę również przeszkód w zameldowaniu osoby, z którą się mieszka. Nie ma takiej przesłanki utraty dopłat, a jednocześnie jest interpretacja ministerstwa potwierdzająca możliwość mieszkania z partnerem/partnerką.

 119. Dzień dobry,
  Nigdzie nie znalazłam wyczerpującej odpowiedzi na pytanie zatem pozwalam sobie je zadać:
  Czy w przypadku wspólnego zamieszkiwania przez parę, która nie jest małżeństwem i nie ma wspólnych dzieci jest możliwość ubiegania się o kredyt w programie 2% przez JEDNĄ z osób samodzielnie jako singiel z uwagi na fakt, iż druga nie spełnia wymogów (posiada już mieszkanie) ? Czy osoba spełniająca wymogi traci możliwość skorzystania z programu z powodu zamieszkiwania z osobą, która ich nie spełnia (raz jeszcze podkreślam: para NIE MA dzieci ani ślubu, a jedna z osób MA mieszkanie). W konsekwencji – czy jesli osoba spełniająca wymogi wezmie kredyt jako singiel to partner/partnerka posiadający już mieszkanie będzie mógł wspólnie z nią zamieszkać?Uprzejmie proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

  1. Jeśli zamieszka z Panią partner, który nie jest ani małżonkiem, ani rodzicem wspólnego dziecka to nie ma znaczenia, czy posiada on własną nieruchomość, czy nie. Ten warunek (posiadania mieszkania/domu) weryfikowany jest tylko w przypadku zamieszkania z osobą, która mieści się w definicji ustawowej wspólnego gospodarstwa (małżonek, drugi rodzic). Partner może z Panią mieszkać i może własną nieruchomość wynajmować.

   1. A co w takim razie w tej sytuacji, jeśli po zamieszkaniu razem za jakiś czas partnerzy będą mieć wspólne dziecko ? Czy wtedy zostanie spełniona ustawowa definicja wspólnego gospodarstwa i dopłaty ustaną ?

    1. Jeśli dziecko urodzi się już po udzieleniu kredytu to nie ma to znaczenia. Na moment udzielenia kredytu nie tworzyliście wspólnego gospodarstwa wg ustawowej definicji.

 120. Dzień dobry!
  Mam pytanie odnośnie pkt. [6] mianowicie:
  chcemy wraz małżonką zakupić dom – stan surowy zamknięty, brak przyłączy, brak instalacji. Koszt wraz z działką to 330tys. zł.
  Otrzymaliśmy odpowiedź od Alior Banku, że możemy wnioskować tylko o 150tys. zł ponieważ cena działki z domem przekracza 200tys. zł.
  Działka wraz z budową nie jest naszą własnością, chcieliśmy kredytować zakup, dokończenie budowy i wykończenie. Czy jest na to szansa?

  1. Dzień dobry.
   Koszt inwestycji nie może przekroczyć 800.000 zł, czyli jeśli cena zakupu wynosi 330.000 zł to łącznie na dokończenie budowy wraz z wykończeniem zostaje 470.000.
   Wkład własny maksymalnie 200.000 zł na poczet ceny zakupu.
   Kredyt 600.000 zł, w tym 130.000 na zakup i 470.000 dokończenie budowy.
   Kosztorys obejmuje prace wykonane (to co wybudował zbywca) i prace do wykonania (łącznie 470.000). Kosztorys sumarycznie musi spełnić kryteria bankowe co do kosztu za m2.

   W ALIOR transakcja na dziś nie jest możliwa do zrealizowania, a to z uwagi na wymóg 44% wkładu własnego przy domach. Wkład własny wymagany przez Alior to 352.000 zł, a to jednocześnie powoduje przekroczenie maksymalnego wkładu. W Alior taka transakcja kwalifikuje się na dziś tylko na standardowy kredyt.

 121. Dzień dobry,

  Rodzice posiadają działkę na której znajduje się już jeden dom,
  razem z małżonką posiadamy pozwolenie na budowę na budowę drugiego domu na działce wydane na nas na budowę.
  Otrzymałem informację że nie kwalifikujemy się do BK2% ponieważ działka nie jest przypisana na nas.
  Czy w tym przypadku rodzice mogą przepisać działkę na mnie i będziemy mogli skorzystać z BK2%?
  Jako wkład własny chcemy żeby była to właśnie ta działka na której znajduje się aktualnie dom rodziców.

  Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry. Rozumiem, że stan na dzisiaj to jest kredyt na budowę domu na “cudzej” nieruchomości. Działka na której jest realizowana budowa musi być wyłączną własnością kredytobiorcy i tym samym to wyklucza.
   Jeśli rodzice przenieśli by własność działki ze “starym” domem to dochodzi nam kolejny problem – stajecie się Państwo właścicielami domu rodziców, co również wyklucza z kredytowania.
   PYTANIE – czy nie można tej działki podzielić przed rozpoczęciem budowy i przenieść własności tylko niezabudowanej części?

   1. Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź.
    Niestety działki nie można już bardziej podzielić ze względu na plan zagospodarowania (musi być po podziale minimum 1000m2 a sama działka ma 1100m2). Do tego działka by została przypisana również na moją siostrę przy ewentualnym przepisaniu. Rozumiem że już tego bardziej nie da się ominąć abyśmy jednak mogli otrzymać kredyt 2%??

    Pozdrawiam.

    1. Brak własności działki, na której ma być budowa, jest problemem zarówno dla Bezpiecznego Kredytu, jak i dla standardowego kredytu mieszkaniowego.
     Można przenieść (np. darowizną) własność części nieruchomości w udziale odpowiadającym części działki, na której ma być budowa i ustanowić prawo do wyłącznego korzystania z części działki z domem dla rodziców, a z niezabudowanej części (na której będzie budowa) dla Państwa.
     Można zaopatrzyć się w opinię prawną, czy mając własność części działki (bez prawa do korzystania z domu) spełniacie warunek braku domu. Można pisać do ministerstwa lub BGK pisma z prośbą o odniesienie się do tej indywidualnej sytuacji.
     Jednak by to kwalifikowało się na Bezpieczny Kredyt to moim zdaniem trzeba “cudu”.
     Nawet kredyt standardowy na budowę na działce, na której stoi już drugi dom będzie trudniejszy do uzyskania niż normalnie.

 122. Dzień dobry,
  Nie mamy z mężem wielu oszczędności – chcemy połączyć oba programy (2% i RKM). Czy zaliczkę u dewelopera musimy wpłacić sami, z własnej kieszeni? Mogłaby to być dla nas spora przeszkoda.

  1. Dzień dobry. Bezpieczny Kredyt 2% łączy się z programem “Mieszkanie bez wkładu”, czyli można skorzystać z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego. RKM, czyli Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy to oddzielny produkt. Jeśli deweloper wymaga zaliczki to trzeba mieć na kwotę zaliczki własne środki.

 123. Dzien dobry. Czy nie ma zadnych przeszkod, zeby za kredyt 2% kupic mieszkanie z rynku wtornego, na ktore ktos inny ma aktualnie kredyt?

  1. Dzień dobry. Nie ma przeszkód. W ramach finansowania zakupu część ceny zostanie zapłacona ze środków z Bezpiecznego Kredytu na poczet spłaty kredytu zbywcy zgodnie z zaświadczeniem jego banku. Może to tylko skutkować rozbiciem uruchomienia na dwie transze, a co za tym idzie pojawi się okres karencji z ratą odsetkową, do której nie będzie dopłaty.

 124. Dzień dobry,
  przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam od rodziców w formie darowizny działkę rolną (nie uprawiana od 20 lat, brak przeznaczenia na działkę budowalną). Moja własność to 1/2 działki, ponieważ jestem współwłaścicielem działki z bratem. Czy posiadanie 1/2 działki rolnej dyskwalifikuje mnie z udziału w programie? Nie posiadam żadnej nieruchomości, mąż również nie posiada.

 125. Dzień dobry,
  Mam pytanie, partnerka zakupiła nieruchomość przed narodzinami naszego dziecka czy w takim przypadku jestem wykluczony z możliwości uzyskania bezpiecznego kredytu 2%?

  1. Dzień dobry. Jeśli jesteście Państwo rodzicami wspólnego dziecka i partnerka po dniu narodzin dziecka nadal była właścicielką mieszkania to jest to kryterium wykluczające z programu również dla Pana. Partnera jest w rozumieniu ustawy osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 126. Dzień dobry,
  Partnerka w związku nieformalnym jest w ciąży i chce kupić mieszkanie w BK2% ponieważ nigdy nie miała mieszkania i na czas składania wniosku i zakupu mieszkania spełnia wszystkie wymagania programu. Jej partner ma już kupione wcześniej mieszkanie, ale tylko na siebie. Jakie działania może podjąć partner żeby jego partnerka nie utraciła dopłat z programu?

  1. Dzień dobry. Zakładam, że Pani w ciąży nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i zweryfikowała samodzielną zdolność kredytową oraz podpisanie umowy kredytowej nastąpi przed narodzinami dziecka. W takiej sytuacji partner w rozumieniu ustawy nie będzie traktowany jako osoba tworząca wspólne gospodarstwo domowe, bo nie był drugim rodzicem dziecka na moment udzielenia kredytu dla Pani.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Tak wszystko się zgadza. Ale czy narodziny dzień i/lub zamieszkanie razem spowoduje utratę dopłat?

    1. Dzień narodzin dziecka odnosimy do daty udzielenia kredytu. Jeśli dziecko urodzi się po udzieleniu kredytu to nie ma to znaczenia.
     “kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w lit. a i b, osobie która:
     – w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2%, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
     – będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą
     – a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1,”

 127. Dzień dobry,

  Gratuluję artykułu. Mam dwa pytania dotyczące bezpiecznego kredytu 2%:

  1. Kwestia darowizny mieszkania. Przykładowy scenariusz: Osoba spełnia wszystkie warunki i przystępuje do kredytu 2%. Po okresie x od daty podpisania umowy kredytowej i spłaty kredytu (np. rok czasu) tej osobie w formie darowizny przekazana jest przez najbliższego członka rodziny inna nieruchomość na własność. Czy otrzymanie innej nieruchomości w ramach darowizny w trakcie trwania dopłat do kredytu 2% skutkuje wstrzymaniem dopłat? Czy osoba obdarowana może swobodnie dysponować otrzymaną w formie darowizny nieruchomością (wynajem/sprzedaż/zakup innej nieruchomości) nie martwiąc się o wstrzymanie dopłat do kredytu 2%?

  2. Czy w nieruchomości do której w ramach bezpiecznego kredytu 2% przystępuje singiel może oprócz niego mieszkać również członek najbliższej rodziny, np. rodzic?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry,
   ad 1. Darowizna innego mieszkania lub domu w trakcie dopłat powoduje utratę dopłat i należy ten fakt zgłosić do banku kredytującego w terminie 30 dni od zawarcia aktu notarialnego umowy darowizny mieszkania/domu.
   ad 2. Nie wiem, czy może w nieruchomości mieszkać rodzic. To inna sytuacja niż zamieszkanie z partnerem, bo rodzic tworzy odrębne gospodarstwo domowe i można założyć, że kredytobiorca nie będzie swobodnie korzystał z pokoju udostępnionego rodzicom. Nie ma w tej kwestii oficjalnej interpretacji na ten moment.

   1. Pani Bożeno,

    Dziękuję za odpowiedź. Pozwolę sobie jeszcze zapytać o poniższy scenariusz:

    Osoba przystępuje do kredytu 2%. W trakcie trwania dopłat do kredytu gromadzi gotówkę, środki pieniężne (własne lub nabyte w formie darowizny) i jest zainteresowana zakupem dodatkowego mieszkania w celach inwestycyjnych (zmiana wartości w czasie/wynajem, etc.). Czy w takiej sytuacji nabycie dodatkowej nieruchomości (nie w formie darowizny nieruchomości, tylko kupionej za własne środki) również wiąże się z utratą dopłat do kredytu 2%?

 128. Dzień dobry Pani Bożeno,
  Bardzo dziękuję za obszerny artykuł oraz odpowiedzi udzielone w komentarzach. Chciałbym zadać dwa dodatkowe pytania:
  1. Nieruchomość z miejscem parkingowym koszt całkowity: 660 000 zł – kredyt BK2% jako singiel. Czy wkład własny w gotówce musi wynosić 160 000 zł? Czy gwarancja BGK tutaj też może wejść w grę?
  2. Podpisanie umowy z bankiem na kredyt mieszkania, które jest obecnie w budowie tzw. “dziura w ziemii”, planowanie oddanie za 1,5 roku, a zawarcie małżeństwa z osobą, która nie kwalifikuje się do programu, przed otrzymaniem aktu notarialnego i oddaniem mieszkania do wykończenia skutkuje utratą dopłat?

  Pozdrawiam!

  1. Dzień dobry.
   Ad 1. Gwarancja to nie jest dodatkowa kwota zamiast wkładu własnego. Kwota objęta gwarancją to część kredytu. Przy cenie 660 tys trzeba wnieść 160 tys. środków własnych. Kredyt będzie bez gwarancji BGK.
   Ad 2. W mojej opinii i wg mojej wiedzy jeśli na moment zawarcia umowy kredytowej jest Pan Singlem to zmiana stanu cywilnego pomiędzy udzieleniem kredytu a katem notarialnym nie powoduje utraty dopłat. Należy ustanowić rozdzielność majątkową i do aktu not. powinien przystąpić Pan samodzielnie. Małżeństwo z osobą, która nie kwalifikuje się na program w trakcie trwania umowy kredytu nie skutkuje utratą dopłat. Proszę to jednak skonsultować z prawnikiem, bo na razie nie na oficjalnej interpretacji w zakresie takiej sytuacji.

 129. Dzień dobry, mam kilka pytań;
  1. Czy posiadając BK 2% ( w czasie trwania dopłat) mogę zacząć budowę domu na działce podarowenej od rodziców?
  2. Za rok mam ślub. Mój narzeczony ma na siebie nieruchomość (którą możliwe, ze niedługo sprzeda). Czy po ślubie, w sytuacji gdy wezmę na siebie BK 2%, będzie on mógł ze mną zamieszkać bez straty dopłat?
  3. Czy (czysto hipotetycznie) nie jest ponad prawem odkupienie mieszkania od kogos (na obecną chwilę obcą) a później zamieszkanie z nią tam (np. po ślubie)?

  Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi! 🙂

  1. Dzień dobry.
   Ad 1. Tak, dopiero zgłoszenie do użytkowania domu skutkuje zaprzestaniem dopłat (obowiązek informacyjny w terminie 30 dni).
   Ad 2. Jeśli na moment wniosku nie jesteście Państwo małżeństwem i nie macie wspólnego dziecka to można zamieszkać z narzeczonym niezależnie czy ma nieruchomość, czy ja sprzeda.
   Ad 3. Nie widzę przeciwwskazań w ustawie.

 130. Dzień dobry.
  Jak wyglada sytuacja w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, które będzie oddane do użytku za 1,5 roku? Czy podczas okresu płacenia transz rata kredytu będzie pomniejszona zawierala doplate czy będzie trzeba płacić ja z standardowym oprocentowaniem ?

  1. Dzień dobry. W okresie karencji spłacane są raty odsetkowe wg standardowego oprocentowania bez dopłat. Jeśli rata odsetkowa przewyższy pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową po dopłacie to można złożyć wniosek o dopłatę, ale nie będzie to dodatkowa pula środków. Dopłaty wypłacone w okresie rat odsetkowych umniejszą późniejsze 120 dopłat.

 131. Dzień dobry.
  Razem z narzeczonym wychowujemy wspólne dziecko i mieszkamy razem. Na chwilę obecną ja mam przepisany w darowiźnie dom rodziców. Czy narzeczony może teraz sam skorzystać z BK2% jako singiel z dzieckiem w kwocie 600tys? I czy jeśli weźmiemy ślub za jakiś czas i zamieszkamy razem w kredytowanej nieruchomości to straci dopłaty?

  1. Dzień dobry. W rozumieniu przepisów ustawy tworzycie Państwo wspólne gospodarstwo domowe (liczone od dnia urodzin dziecka). Narzeczony nie może wnioskować o Bezpieczny Kredyt 2% na siebie, bo już na etapie wniosku naruszony jest warunek własności po stronie osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo domowe. Dom otrzymany w darowiźnie wyklucza zarówno Panią jak i narzeczonego.

   1. Dziękuję za odpowiedź.
    Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie: czy jeśli teraz przekażę dom w darowiźnie innemu członkowi mojej rodziny np. siostrze, a następnie wezmę ślub razem z rozdzielnością majątkową – to czy narzeczony sam będzie mógł skorzystać z oferty kredytu?

    1. W mojej ocenie nie, ale oczywiście mogę się mylić. Wspólnie prowadzone gospodarstwo domowe jako “Rodzice wspólnego dziecka” zostanie zamienione na gospodarstwo wspólne “Małżonków”. Samo wzięcie ślubu wydaje mi się nie spowoduje “wykasowania” poprzedniego stanu, a faktycznym początkiem prowadzenia wspólnego gospodarstwa nadal wg mnie będzie dzień urodzin dziecka. Proszę pamiętać, że to kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość składanych oświadczeń i ponosi tego konsekwencje.

 132. Bardzo prozę o odpowiedź,
  jak jest liczony okres 12 miesięcy nie prowadzenia gospodarstwa w mieszkaniu BK2% ?
  Czy jest to suma 12 miesięcy w skali 10 lat, czy wiele wyjazdów – każdy np. po 11 miesięcy.

  Można mieć pracę w której jest się wysyłanym regularnie w delegację w PL lub za granicą, gdzie w skali np. 5 lat jak to się podsumuje, w swoim mieszkaniu będzie się np. 3 lata 🙂 …

  Dziękuję.

  1. Okres zaprzestania prowadzenia gospodarstwa w nabytej nieruchomości liczymy w ciągłości 12 miesięcy (nieprzerwanie). Po upływie 12 miesięcy takiej sytuacji w terminie 30 dni należy dopełnić obowiązku informacyjnego w banku kredytującym i zwrócić ewentualne dopłaty wypłacone po tym okresie. Dopełnienie obowiązku informacyjnego warunkuje późniejszy wniosek o wznowienie dopłat. Nie sumujemy ze sobą krótszych przerw.

 133. Dzień dobry,
  Wraz z trójką rodzeństwa odziedziczyłam udział w części domu po zmarłej mamie (tata 5/8, my z rodzeństwem każde po 1/8). Podpisaliśmy umowę częściowego działu spadku by każdy miał po 1/4 udziału. Czy w myśl ustawy nie będzie to traktowane jako darowizna? Czy taka sytuacja nie wyklucza mnie z udziału w programie?

  1. Dzień dobry. Przy darowiźnie mamy akt notarialny darowizny. Tu podstawą nabycia nie jest umowa darowizny tylko umowa o częściowy dział spadku. Jest to pytanie natury prawnej i sugeruję konsultację z prawnikiem (pisemnie). Osobiście uznałabym, że nadal tu mamy do czynienia z dziedziczeniem, ale nie jestem prawnikiem i nie dysponuję na tę konkretną okoliczność odpowiedzią w dostępnych materiałach.

 134. Dzień dobry, jeżeli w kredycie 2% wystąpię tylko sam bez partnerki(mamy wspólne dziecko) to czy po zakupie nieruchomości mogę ją zameldować i dziecko? Nie posiadamy obaj nieruchomości i spełniamy zalożenia programu.

 135. Czy umowa przedstępna kupna mieszkania ” używane mieszkanie nie deweloperskie” jest potrzebne abym spisywala umowę przedwstępną z właścicielami celem przedstawienia banku ? 2% kredyt

  1. Wniosek kredytowy można złożyć na konkretne mieszkanie z dokumentami tego mieszkania. Bank PKO BP zamiast umowy przedwstępnej zaakceptuje oświadczenie nabywcy (jest druk banku), ale potem w akcie notarialnym muszą być te same parametry. W bankach PEKAO SA czy ALIOR można wstępnie przeprocesować z projektem umowy przedwstępnej lub oświadczeniem nabywcy, a umowę przedwstępną uzupełnić po ocenie zdolności kredytowej / ocenie scoringowej.

 136. Czy dobrze rozumiem?

  Kupuję mieszkanie z B.K.2%, i po jakimś czasie wchodzę w związek małżeński z osobą, która posiada już własne mieszkanie w PL lub za granicą. Czy mogę się wprowadzić do niej (w PL lub wyjechać za granicę), a to swoje zakupiona na B.K.2% wynająć nie tracąc dopłat?

  Z góry dziękuję za odp.

  1. Wg mnie może się Pan wprowadzić do mieszkania małżonka, jeśli małżonek posiada mieszkanie położone w Polsce.
   Jeśli wyjedzie Pan za granicę to jest to przesłanka utraty dopłat (trzeba zgłosić do banku). Po powrocie może Pan wnioskować o wznowienie dopłat.

   W rozumieniu ustawy pod uwagę bierzemy wyłącznie nieruchomości położone na terenie RP – konsekwentnie. Również nieruchomość przyszłego małżonka jest brana pod uwagę tylko na terenie RP.

 137. Dzień dobry, czy jeśli 9 lat temu nabyłem w drodze dziedziczenia po zmarłej mamie 1/8 w dwóch nieruchomościach, a 7 lat temu zrzekłem się swojej części prawa własności w jednej z nich na ojca, to czy to też wyklucza z kredytu 2%? Czy fakt zrzeknięcia się beż żadnej korzyści majątkowej ma tu wpływ?

  W banku powiedzieli mi, że bank zgodnie ze swoimi wytycznymi wymaga nieposiadania części udziału w więcej niż jednej nieruchomości tylko 3 lata od momentu złożenia wniosku, a w takim wypadku ten warunek spełniam. Czy taka sytuacja jest dla mnie bezpieczna?

  1. Dzień dobry. Nic mi nie wiadomo i w ustawie nie znajduję takich zapisów, by warunek dziedziczenia był weryfikowany 3 lata (wstecz/do przodu) od złożenia wniosku.
   Proszę zadać to pytanie pracownikowi banku w formie e-mail i uzyskać odpowiedź mailową (nie ustną).

   Wg mojej wiedzy dziedziczenie w dwóch nieruchomościach wyklucza z kredytowania Bezpiecznym Kredytem niezależnie od wielkości udziałów oraz niezależnie od faktu “pozbycia się” tego odziedziczonego udziału.

   Być może nastąpiło tu pomieszanie z warunkami Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego, gdzie weryfikuje się zbycie prawa własności w drodze darowizny na rzecz osób z I albo II grupy podatkowej, ale mówimy tu o okresie 5 lat poprzedzających wniosek.

 138. Czy w przypadku rozpoczęcia budowy po 1 lipca z własnych środków, ale w momencie gdy wartość działki oraz wykonanych prac budowlanych nie przekracza 200.000zł można wnioskować o całą możliwą kwotę (500.000zł / 600.000zł)?

 139. Czy można wziąć kredy 2% na budowę domu, zakładając że stanie on na użyczonej działce od rodziców ?

   1. Czy w takim razie rodzice mogą przekazać działkę jako darowiznę czy trzeba sporządzić umowę kupna/sprzedaży, żeby nie zablokować sobie możliwości kredytu 2% ?

    1. Działka od rodziców może być przekazana zarówno w formie darowizny jak i może być zakupiona od rodziców. Sposób wejścia we własność nie ma znaczenia.
     Jeśli działka będzie przekazana w formie darowizny i jest to pusta działka to dostępna będzie pełna kwota kredytu.
     Jeśli darowizna ma dotyczyć działki z rozpoczętymi pracami to kwota kredytu będzie zależna od aktualnej wartości działki z nakładami.

     Gdyby działka miała być zakupiona od rodziców to pytanie, czy będzie to zakup za gotówkę (czy są na to środki), czy na kredyt (jeśli na kredyt, to czy to będzie oddzielny kredyt, czy łączony z budową na tej działce)?

 140. Dzień dobry, mam pytanię: czy mając udział w domu rodzinnym (1/4 w drodze dziedziczenia po rodzicu, nie mieszkam tam) i w przeszłości być spadkobiercą w 1/9 sprzedanej już małej działki opisanej “Działka zabudowana domem drewnianym przeznaczonym do rozbiórki i budynkiem gospodarczy” podlega się dyskwalifikacji z programu kredyt 2%?

  1. To prawdopodobnie zależy, czy ten dom drewniany był domem mieszkalnym (całorocznym), a jeśli tak to czy kwalifikacja “do rozbiórki” była potwierdzona decyzją nadzoru budowlanego. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń.

 141. Dzień dobry, a co w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami występuje rozdzielność majątkowa (każdy z małżonków zamieszkuje i jest zameldowany w innym miejscu) i do BK2% przystępuje tylko jeden z nich (teoretycznie taką możliwość dopuszcza ALIOR) i po jakimś czasie drugi z małżonków wprowadza się do mieszkania zakupionego w ramach BK2% ? czy oznacza, to utratę dopłat ?

  1. Małżonek z rozdzielnością majątkową może samodzielnie skorzystać z BK2% (w Alior) w sytuacji, gdy żadne z nich nie posiada/nie posiadało nieruchomości lub w sytuacji, gdy ten drugi zbył swoją nieruchomość przed ślubem. Zamieszkanie razem nie spowoduje utraty dopłat, ponieważ nie będzie naruszony warunek braku mieszkania/domu na dzień wniosku kredytowego.
   Jeśli jeden z małżonków posiada nieruchomość to drugi nie może wnioskować o BK2% nawet, jeśli deklarują oddzielne zamieszkiwanie.

 142. Dzień Dobry
  Czy mogę zamieszkać z chłopakiem z którym jestem w związki nieformalnym w mieszkaniu, które zakupi on w ramach bezpiecznego kredytu ( dla singla)

   1. Cytat ze strony ministerstwa:
    “Kredytobiorca utraci prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, jeśli udostępni do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny osobie, która:

    w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia tego kredytu, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
    będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą
    a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu oznaczałoby naruszenie warunków programu.

    Mówiąc o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.”

    Czy dobrze rozumiem, że jednak nie jest to mozliwe?

    1. Nie. Partner lub Partnerka w sytuacji braku wspólnego dziecka nie tworzy wspólnego gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy, nawet, gdy od lat razem mieszkają.

 143. Dzień dobry. Jak rozwiązać kwestię budowy domu, w sytuacji gdy zakup przyzwoitej działki w większym mieście skonsumuje wkład własny, a wybudowanie domu za 500.000 zł przy obecnych cenach jest możliwe do stanu deweloperskiego max 90m2? Innymi słowy, czy można dopłacić do inwestycji z własnych środków, niezależnie od ustawowego wkładu własnego?

 144. Mieszkamy razem z mamą męża. Nie chcemy tego zmieniać. Ustawa wyłącza jednak możliwość użyczenia nawet części nieruchomości. Czy to znaczy, że małżeństwo zamieszkujące z jednym z rodziców (który nie jest na ich utrzymaniu, ale nie posiada żadnej własnej nieruchomości), jest wykluczone z kredytu 2%?

  1. Nie ma oficjalnej odpowiedzi na pytania dotyczące zamieszkania z rodzicami lub rodzeństwem, nie mamy też takiej informacji z banków. W ustawie jest mowa o użyczeniu nieruchomości (jako całości, nie jej części). Nadrzędna jest kwestia, czy kredytobiorca nadal swobodnie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe w całej nieruchomości. Mam wątpliwości w tej kwestii i nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. W razie wątpliwości można zasięgnąć porady prawnej.

 145. Witam, mam pytanie.
  Jako jestem w związku nieformalnym. Samodzielnie chciałby wziąć kredyt.
  Czy po udzieleniu kredytu moja partnerka może ze mną zamieszkać?
  Co w przypadku gdy w okresie kredytowania koniecznym będzie z przyczyn losowych zamieszkanie z nami innych osób? np. któryś z rodziców( z racji wieku), lub któreś z mojego rodzeństwa.

  1. Zamieszkanie z partnerką nie powoduje utraty dopłat – jest na stronie ministerstwa odpowiedź na takie pytanie.
   W kwestii rodziców, rodzeństwa – nie ma oficjalnych interpretacji. Główną wytyczną jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w całej nieruchomości, co wiąże się ze swobodnym dostępem do wszystkich pomieszczeń. Opieka nad rodzicami budzi mniej wątpliwości niż udostępnienie jakiegoś pokoju rodzeństwu. Mam w tej kwestii jednak wątpliwości i nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć.

 146. Dzień dobry,
  Czy w czasie 10 lat dopłat mogę kupić działkę i rozpocząć na niej budowę domu?
  Pozdrawiam
  Kamil

 147. Dzien dobry
  Co w przypakdu jesli zakupie nieruchomosc jako singiel z kredytem BK2 i jeden z pokoi udostepnie przyjacielowi (bez umowy ) Czy strace doplaty ? Jak bedzie to weryfkiwał ?

  1. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, czy udostępnienie jednego z pokoi będzie traktowane jako użyczenie. W tej sytuacji nie zaspokaja Pan potrzeb mieszkaniowych w całej nieruchomości, bo można założyć, że nie ma Pan swobodnego dostępu do pokoju udostępnionego przyjacielowi. To inna sytuacja niż zamieszkanie z partnerem/partnerką czy małżonkiem. Dopłat nie traci się automatycznie – to na Panu jako kredytobiorcy ciąży obowiązek oceny, czy naruszył Pan warunki programu i zgłoszenie tego faktu do banku kredytującego w terminie 30 dni. Proszę się poradzić prawnika w tej kwestii.

 148. Czyli jak dobrze zrozumiałam, jeśli mąż skończył 45 lat w marcu 2023, to nie ma szans na uzyskanie tego kredytu?

 149. Pani Bożeno, mam taki temat. Mam odziedziczone 2. nieruchomości. Pierwsza to dom w udziale 1/3. Nie mieszkam w nim ponad rok. Druga to głównie lasy i grunty rolne zabudowane domem. Mam tu udział 2/24. W domie tym nikt nie mieszka ze względu na jego zły stan. Dom nadaje się do rozbiórki. Nie mam na to dokumentów z nadzoru budowlanego. Czy jest jakaś furtka i szansa na BK2%? Np. mogę zrzec się udziałów albo załatwić dokument na potwierdzenie, że się nie nadaje do zamieszkania.

 150. Dzień dobry. 3 lata temu wziąłem kredyt hipoteczny na zakup działki, na której planowałem w przyszłości budować dom. Kredyt ponad rok temu spłaciłem w całości. Wróciłem do chęci budowania na tej działce domu (spełniam inne warunki BK2%: mam mniej niż 45 lat, nie mam żadnej nieruchomości) i mam pytanie. Czy jest możliwość w BK2% niewnoszenia działki jako wkładu własnego do tego kredytu? Chodzi mi o to, by móc wnieść gotówkę jako wkład własny (w kwocie 200 tys.) i dostać, jako singiel, 500 tysięcy kredytu. Rozumiem, że pozwoli mi to wtedy wybudować dom do kwoty 700 tys. złotych (do stanu co najmniej deweloperskiego)?

 151. Dostałam w darowiznie 5 lat temu 1/3 domu. Od 3 lat jestem w zwiazku małżeńskim, w tym roku zrzekłem się darowizny. Do tej pory nie mieliśmy żadnej rozdzielności majątkowej z mezem. Czy mój mąż może starać się o wzięcie kredytu na siebie?

  1. Zbycie nieruchomości nastąpiło w trakcie trwania małżeństwa. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja samodzielnego wnioskowania z rozdzielnością majątkową (Alior), ale to pod warunkiem, gdy drugi z małżonków zbył nieruchomość przed ślubem.

 152. Dzień dobry
  Czy działki rolne bez zabudowań wykluczają z programu? A jeśli nie to czy te działki mogą stanowić wkład własny do kredytu?
  Z góry dziękuję za odpowiedzi.

  1. Dzień dobry. Niezabudowana działka rolna nie wyklucza z programu. Jeśli kredyt ma być na budowę domu i zostaną wydane warunki zabudowy i pozwolenie na budowę na taką działkę to może być wkładem własnym (z uwzględnieniem wymogów danego banku co do samej działki).

 153. Obecnie razem z partnerką jesteśmy najemcami cudzego mieszkania (mamy podpisany wynajem poprzez akt notarialny), a żadne z nas nie posiada i nie posiadało w przeszłości żadnej nieruchomości. Czy w takiej sytuacji możemy zamieszkać razem po kupnie mieszkania na mnie (singiel) bez utraty dopłat?

  1. Witam,

   Wnioski złożone ale trapi mnie jedna rzecz. Mamy już wszystkie dokumenty wraz z pozwoleniem na budowę domu. Dom składa się z piwnicy (73m2), parteru (70m2) oraz poddasza użytkowego (65m2). W projekcie w opisie technicznym jest zapis, że 135 m2 jest użytkowa natomiast piwnica jest jako pomieszczenie gospodarcze. Czy wiadomym jest jak banki liczą minimalna wartość budynku w takim przypadku? Czy policzą koszt za całkowity metraż czy może tylko metry użytkowe? Mam również działkę, której wartość wynosi około 100k złotych. Wnioskuję o 600k (warunki pod kątem zdolności itp są spełnione).

   1. Piwnica nie wlicza się do powierzchni użytkowej, ale na kosztorysie zaznaczamy, czy jest to dom podpiwniczony czy bez podpiwniczenia, więc może mieć to wpływ na akceptację kosztorysu po stronie banku.

 154. Dzień dobry, 7 lat temu otrzymałem w darowiźnie mieszkanie, które tego samego roku oddałem (tej samej osobie, w ten sam sposób). Rozumiem, że ja jestem wykreślony z programu, lecz czy moja żona ma możliwość przystąpienia do kredytu? (małżeństwo od 3 lat)
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Nieruchomość została zbyta przed ślubem, więc możecie Państwo zrobić rozdzielność majątkową i Żona może wnioskować o Bezpieczny Kredyt tylko na siebie. Na ten moment możliwość samodzielnego wnioskowania małżonka z rozdzielnością dopuścił tylko Alior Bank (wg mojej wiedzy na dziś).

 155. Przekazano mi poprzez darowiznę 40 procent mieszkania, w którym mieszkałem przez ok 2 lata po czym nastąpił rozwód i przekazałem spowrotem 40 procent na rzecz żony. Było to 3 lata temu ( 36 miesięcy) czy mogę złożyć wniosek o kredyt bezpieczny 2 % ? Obecnie ( 3 lata ) nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem żadnej nieruchomości.

 156. Dzień dobry,
  Żona otrzymała mieszkanie darowizną przed dniem ślubu i jest prawowitą właścicielka wpsiana w KW. Mamy rozdzielność majątkową. Czy możliwe jest skorzystanie przeze mnie z BK 2%. Dziękuję za informację

 157. Witam.
  Mam pytanie czy mogę starać się o Bezpieczny Kredyt 2 %, w momencie, gdy jestem współwłaścicielem mieszkania w 1/16, ktore odziedziczyłam po dziadkach i byłam współwłaścicielem mieszkania w 1/4 (również dziedziczone) które przekazałam niedawno w darowiźnie ?

   1. Mimo tego, ze na moment wnioskowania o kredyt będę właścicielka tylko jednej nieruchomości, iz druga została przekazana w darowiźnie ?

    1. Tak, bo liczy się zarówno stan na moment wnioskowania o Bezpieczny Kredyt, jak i stan w przeszłości, a w pewnym momencie życia była Pani współwłaścicielką dwóch nieruchomości.

 158. Witam,
  Chciałbym się dowiedzieć czy przysługuje mi prawo do uzyskania dopłat do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania w ramach programu „bezpieczny kredyt 2%” w sytuacji gdy:
  – otrzymałem DAROWIZNĘ od ojca w postaci udziału w domu jednorodzinnym w wysokości 50%
  – nie mieszkam w tej nieruchomości od 24 miesięcy
  – posiadam zdolność kredytową
  – mam mniej niż 40 lat
  – nie posiadam, ani nigdy nie posiadałem innej nieruchomosci
  Z góry dziękuję za odpowiedź 😉

 159. Dzień dobry,
  Niestety nie mogłem znaleźć tej informacji. Chce zakupić moje pierwsze mieszkanie od Taty. Bank Pekao mówi, że w kredycie 2% nie uznają transakcji rodzinnych, a natomiast w innych bankach, że jest okej. Na stronie rządowej odnośnie kredyty 2% nie znalazłem też takiej informacji.
  Chciałbym się dowiedzieć czy mogę zakupić mieszkanie od rodzica?

  1. Dzień dobry. Transakcje rodzinne nie są wykluczone z programu, jest to decyzja indywidualna banków. Bank PEKAO SA co do zasady nie kredytuje transakcji rodzinnych, również w standardowych kredytach.

 160. Witam.

  Można bezpieczny kredyt 2% spłacić całkowicie np. po roku od otrzymania?
  Są jakieś z tego tytułu kary?

 161. Witam, wiadomo, że najkorzystniej jest wsiąść kredyt na 15 lat, jeśli dopłata jest przez pierwsze 10 lat. Co decyduje o długości kredytu?
  Czy np kwota ok 100 tyś zł może być na 15 lat. Kto o tym decyduje?

  1. Kredytobiorca wybiera okres kredytowania, nie mniej niż 15 lat. Maksymalnie 30-35 lat zależnie od banku. Kwota kredytu i wkład własny muszą pokryć koszt inwestycji z uwzględnieniem, że wkład własny jest do 200.000 (z pewnymi wyjątkami).

 162. W projekcie umowy przedwstępnej zakupu mieszkania mam zapis o podpisaniu aktu notarialnego do końca września, a wydanie mieszkania nastąpi do końca grudnia. Zgodziłem się wstępnie na takie rozwiązanie ponieważ sprzedający wykańcza nowy dom i potrzebuje więcej czasu.
  Pytanie: czy okres 2/3 miesięcy między podpisaniem aktu notarialnego a wydaniem mieszkania nie zostanie uznany przez bank jako użyczanie mieszkania i będzie skutkować stratą dopłat? – teoretycznie możliwe jest że sprzedający dostanie pieniądze z banku, ja będę spłacał kredyt z dopłatami a on będzie jeszcze kilka miesięcy mieszkał w mieszkaniu. Podobno mieszkanie staje się moją własnością z dniem podpisania aktu notarialnego. Jaki zapis zabezpieczałby mnie w takiej sytuacji jako kupującego? Jaki czas na wyprowadzkę jest akceptowalny przez bank w takiej sytuacji?

  Pozdrawiam

  1. Ma Pan maksymalnie 24 miesiące na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego w zakupionej nieruchomości. Jeśli z ustaleń umownych wynika, że odbiór nieruchomości będzie w granicach 2-3 miesięcy od daty aktu notarialnego nie widzę przeszkód. Nie jest to użyczenie. Z chwilą przekazania kluczy przejdą na Pana obciążenia związane z nieruchomością.

 163. Dzień dobry,
  Co w przypadku gdy wyjdę za mąż po udzieleniu kredytu, a mąż odziedziczy (już jako małżeństwo z podzielnościa) cały dom po rodzicach? Czy tracę w tedy dofinansowanie?
  Dodatkowe pytanie, czy partner zamieszkujący ze mną w domu na bezpieczny kredyt może wpisać w działalności gospodarczej mój adres jako adres zamieszkania? Adres prowadzenia działalności byłby inny.
  Pozdrawiam

  1. Nieruchomości przyszłego małżonka nie mają znaczenia, w tym również to co odziedziczy.
   W nieruchomości zakupionej na BK2% nie można prowadzić działalności gospodarczej, a dodatkowo jeśli klient korzysta z gwarancji wkładu własnego dodatkowo banki to interpretują, że nie można nawet zarejestrować działalności gospodarczej. Jeśli miejsce wykonywania działalności jest inne to nie widzę problemu ze wskazaniem adresu jako adresu zamieszkania/do korespondencji.

 164. Mam pytanie odnośnie pkt 6.
  Planujemy z mężem zakup od firmy deweloperskiej, która rozpoczęła budowę domu w stanie deweloperskim (aktualnie jest na ukończeniu stan surowy otwarty – wartość działki z tym co dotychczas wybudowano mogłaby przekroczyć 200 000 zł). Cena jaką żąda deweloper to 650 000 zł.
  Czy uzyskamy kredyt na kwotę 600 000 zł (posiadając zdolność – zarobki łącznie ponad 12 000 zł netto), ponieważ chcielibyśmy jako wkład własny przeznaczyć 50 000 zł, ewentualną resztę (do 20%) czyli 80 000 zł w ramach gwarancji wkładu własnego.
  Czy też maksymalnie dostaniemy 150 000 zł, jeśli wartość tego co dotychczas wybudowano rzeczoznawca wyceniłby na ponad 200 000 zł?

  1. Kwestia kwoty kredytu do 150.000 zł nie dotyczy w ogóle tej sytuacji, bo dopiero kupujecie działkę.

   Jaka jest powierzchnia użytkowa domu z garażem?
   Jaka jest wartość samego gruntu, a jaka nakładów w budowę (w ramach tej kwoty 650.000)?
   Jaka kwota jest potrzebna na dokończenie budowy minimum do stanu deweloperskiego?

   Gwarancja BGK to nie jest dodatkowa kwota, to rodzaj poręczenia.

   1. Powierzchnia uzytkowa domu z garazem to 132m.
    Dzialka ma 9 ar( cena za ar w tej okolicy to ok. 10 000 zł). W cenie 650 000 zl deweloper doprowadza nieruchomosc do stanu deweloperskiego (z tynkami wew., elewacją zewnetrzną, wszelkimi przylaczami ale bez bialego montazu).
    A zatem w cenie 650 000 zl dom juz bedzie wykonczony do stanu deweloperskiego. Czy możemy otrzymać BK 2% na kwote 600 000 zl. Wklad wlasny 50 000 zl a reszt z gwarancji. Pozostale oszczednosci(ok. 150 tys.) przeznaczyc już na typowe prace wykonczeniowe (płytki, panele, meble).

    1. Czyli rozumiem, że przedmiotem sprzedaży będzie gotowy dom w stanie deweloperskim z wydanym zaświadczeniem o zgłoszeniu do użytkowania?
     W takiej sytuacji można kredytować zakup domu w stanie deweloperskim.
     Koszt inwestycji 650.000
     Kredyt 600.000 (w tym 80.000 objęte gwarancją BGK).
     Wykończenie poza kredytem.

     Druga opcja:
     cena zakupu 650 tys + wykończenie 150 tys. = koszt inwestycji 800 tys.
     środki własne na konto zbywcy 200 tys.
     kredyt 600 tys, w tym 450 tys dla dewelopera i 150 tys na wykończenie.
     w tej opcji bez gwarancji BGK.

 165. Dzień dobry. Są też wyjątki, co do własności ( dwójka dzieci, nie więcej niż 50mkw). Mam jedno dziecko i pasierbicę, pomieszkuje z nami ( prawa rodzicielskie ma oboje rodziców). Czy dziecko może = pasierb?

  1. Wyjątki w zakresie własności z uwagi na dzieci dotyczą Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (rozdział 2), a nie Bezpiecznego Kredytu. Część zapisów ustawy jest taka sama dla obu produktów, a część odmienna.

 166. Dzień dobry. Czy jeśli działka stanowi wkład własny to można wziąć bezpieczny kredyt na budowę tylko do stanu deweloperskiego a wykończyć za własne środki ?

 167. Witam,

  W zeszłym roku rozpocząłem z żoną budowę domu systemem gospodarczym i obecnie mamy stan surowy zamknięty. Materiały na budowę zaczęliśmy kupować od 2018r, gdzie ceny były jeszcze stosunkowo niskie. Jak w związku z tym bank policzy nasz wkład własny po obecnych cenach, czy faktycznych poniesionych kosztach? Jeśli po cenie zakupu materiałów, to wychodzi mi 83 500 + wartość działki około 115 000pln. Proszę o informację czy jest szansa na kredyt 2% na dokończenie budowy w kwocie 450 000pln.
  Pozdrawiam serdecznie

  1. Kosztorys będzie sporządzony wg aktualnych kosztów budowy, banki standardowo nie analizują rachunków i faktur. Na to nakłada się jeszcze oszacowanie wartości przez rzeczoznawcę. Jeśli kosztorys byłby zaniżony w stosunku do wymagań banku, a na całość poniesionych nakładów byłyby faktury i rachunki to można spróbować uzasadnić niską wartość danego etapu budowy (którą dodamy do wartości samego gruntu). Byłaby to jednak indywidualna decyzja analityka. Nie potrafię odpowiedzieć, czy uda się uzyskać potrzebną kwotę (zakładając wkład własny do 200.000 zł), czy jednak bank oszacuje wartość wkładu własnego powyżej 200 tys. i kwota kredytu spadnie do 150 tys.

 168. Witam
  A co w sytuacji kiedy chciałoby się wziąć kredyt 2% na 250 tys na budowę domu w stanie deweloperskim mając działkę wartą 80 tysięcy. Czy można później po zamknięciu kredytu, odebraniu wszystkich transz i udokumentowaniu wszystkiego wykańczać dom za kwotę jaka się podoba czy będzie to przekroczenie 200 tys wkładu własnego?

 169. Dzień dobry, który zapis ustawy mówi dokładnie o tym, że w momencie wejścia w małżeństwo z osobą posiadającą mieszkanie nie utraci się dopłat? Otrzymałam informację od doradcy, że jest to nie jasny zapis i nie wiadomo jak go interpretować, czy tutaj jest jakieś ryzyko utraty dopłat jeśli wejdę w związek małżeński z osobą mającą mieszkanie?

  1. Art 9b, punkt 14
   “Przepisów ust. 12 pkt 2 oraz pkt 3 lit. e i f nie stosuje się, jeżeli spełnienie przesłanek, o których mowa w tych przepisach, nastąpiło w wyniku rozpoczęcia przez kredytobiorcę prowadzenia gospodarstwa domowego wspólnie z małżonkiem w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, którego prawo własności, albo do którego spółdzielcze prawo, małżonek ten nabył przed dniem zawarcia małżeństwa z kredytobiorcą lub które nabył w drodze dziedziczenia.”

 170. Witam
  Czy jeśli na umówie widnieje lokal mieszkalny oraz przynależna mu część gruntu – są wyszczególnione osobno, maja wyznaczone osobne ceny i znajdują się na osobnych KW, można wnioskować o kredyt 2% tylko na lokal mieszkalny, a udziały w części wspólnej, drogowej opłacić z środków własnych?

  1. Dzień dobry. Udział w gruncie pod budynkiem i częściach wspólnych nie ma osobnej ceny, jest przynależny do lokalu i będzie widniał w dziale I-Sp księgi wieczystej mieszkania. Osobno można zakupić udziały w działkach drogowych, placach zabaw itp. – wtedy należy za te udziały zapłacić z własnych środków poza kredytem.

 171. Czy w przypadku jeśli kredyt 2 procent weźmie singiel a w trakcie trwania dopłat zawrze związek małżeński, to małżonka może stać się współwłaścicielką tego mieszkania bez utraty dopłat do rat?

  1. Tak w drodze rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej – dla nieruchomości stanowiących pełną własność (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego są inne zasady).

   1. Dziękuję za odpowiedź.

    Czy małżonka może zostać dopisana do kredytu czy musi on pozostać na barkach osoby, która pierwotnie wzięła kredyt jako singiel?

    1. Nie. Małżonka nie będzie dopisana do kredytu, przynajmniej w okresie dopłat nie zmieniamy listy kredytobiorców. Nie przeszkadza to jednak w tym by wspólnie spłacać kredyt.

   2. 1) Czy w przypadku wzięcia kredytu 2 procent jako singiel i zawarcia w późniejszym czasie związku małżeńskiego istnieje możliwość przepisania notarialnie połowy mieszkania na własność współmałżonce w formie darowizny i uwzględnienia jej w księdze wieczystej mieszkania jako współwłaściciela?
    2) Czy w przypadku wzięcia kredytu 2 procent jako singiel i zawarcia w późniejszym czasie związku małżeńskiego istnieje możliwość dopisania współmałżonki jako współkredytobiorcy?

    1. ad 1) Tak, ale nie jako darowizna, tylko jako rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej. Należy w tym celu udać się do notariusza. Dotyczy to pełnej własności. Żona stanie się wtedy dłużnikiem rzeczowym.
     ad 2) Nie. Po stronie kredytobiorcy przynajmniej w okresie dopłat nie będzie zmian.

 172. Dzień dobry,
  planujemy z mężem zakup działki z rozpoczętą budową (tj. płyta fundamentowa). Kwota transakcji – będzie wynosić 170 tysięcy. W nawiązaniu do artykułu – będzie to rozpatrywane jako przypadek 1, gdzie możliwe jest uzyskanie standardowej kwoty kredytu?

  1. Dzień dobry. Czy zakup działki ma być kredytowany w połączeniu z kwotą na dokończenie budowy (wkład własny na konto zbywcy), czy działka ma być kupiona za gotówkę i potem wnoszona jako wkład własny do kredytu na budowę? Ile wyniesie łączny wkład własny? Jak jest powierzchnia użytkowa domu z garażem?

   1. Powierzchnia użytkowa domu wraz z garażem wynosi wg obecnego projektu 244m2, docelowo będzie pomniejszony o ok. 25m2.
    Jeśli chodzi o wariant zakupu – szukamy najlepszego rozwiązania. W pierwotnej wersji mieliśmy zakupić działkę z płytą fundamentową za gotówkę (170tyś), a następnie starać się o kredyt na dokończenie budowy. Jednak rozważamy również wariant zakupu działki+dokończenie budowy z dofinansowaniem. Wtedy nasz wkład własny wynosiłby max. 200tyś. Czy w obu wariantach możemy starać się o standardową kwotę kredytu tj. do max. 600 tyś?

    1. [1] Opcja nr 1 – kredyt na zakup działki z rozpoczętą budową plus dokończenie budowy.
     Maksymalny koszt inwestycji 800.000 zł.
     Żeby uwzględnić zakup w celach kredytu to jakaś część kredytu musi iść właśnie na ten cel (np. 150.000 na poczet zakupu własne środki + 20.000 z kredytu).
     Przy wkładzie własnym 200.000 to by oznaczało, że bank musi zaakceptować kredytowanie naprzemienne (1 transza 20 tys na zakup, potem reszta środków własnych 50 tys w budowę, na koniec kolejne transze budowlane). Przy Bezpiecznym Kredycie obawiam się, że może być to niemożliwe z uwagi na zapis:
     “Wymaga się, aby wkład własny został obligatoryjnie wniesiony przez klienta przed uruchomieniem kredytu albo jego pierwszej transzy.”
     Jest to odmienna regulacja w stosunku do standardowego kredyt.
     Przy kredycie na zakup działki i dokończenie budowy i cenie zakupu 170.000 zł nie można więc zadeklarować więcej niż np. 150 tys wkładu własnego, żeby te 20 tys szło z kredytu. Wtedy na budowę zostałaby kwota 580.000 zł i przy powierzchni domu 244 m2 nie wydaje mi się, by transakcja była do zrealizowania.
     W ocenie banków nie wystarczy środków na zakończenie inwestycji.

     [2] Opcja nr 2 – zakup działki za gotówkę i wniesienie jej jako wkładu własnego do kredytu na budowę.
     Tu trzeba się trzymać maksymalnej kwoty wkładu własnego 200 tys z uwzględnieniem jakiegoś marginesu na wycenę działki przez rzeczoznawcę.
     Jeśli na tym etapie zostanie zmieniony projekt i powierzchnia zmniejszy się do 219 m2 to nadal minimalny koszt budowy byłby w granicach 810.000 zł, odliczając z tego ok 50 tys na poczet fundamentów nadal potrzeba ok. 760 tys, a Bezpieczny Kredyt jest maksymalnie na 600 tys i nie ma miejsca, by dołożyć aż tyle wkładu własnego.
     Ta opcja również wydaje mi się mało realna w Bezpiecznym Kredycie.

     Raczej widziałabym tu kierunek na standardowy kredyt.

 173. Dzień dobry,
  Czy można się ubiegać o kredyt 2% w przypadku gdy mąż po rozwodzie rodziców jako zabezpieczenie otrzymał w drodze darowizny 50% udziałów w mieszkaniu (pozostałe 50% otrzymał brat).
  Nie mieszkamy w tym mieszkaniu oraz nie można go sprzedać ponieważ wg umowy w mieszkaniu ma prawo mieszkać mama męża, albo należy jej zapewnić inny lokal mieszkaniowy, na który nas nie stać bo inaczej stać by nas było na własne mieszkanie.
  Czy sytuacja z posiadaniem nie więcej niż 50% udziałów dotyczy jedynie dziedziczenia po osobie zmarłej czy darowizna również jest dopuszczalna?

 174. Dzień dobry, posiadam działkę z rozpoczętą budową. Czy mogę ubiegać się o kredyt jako Singiel, mimo, ze wychowuję córkę z partnerem(od kilku lat nie mieszkamy razem). Co w sytuacji kiedy np. wezmiemy ślub bądź postanowimy zamieszkać razem?

  1. Dzień dobry. Tak, można ubiegać się o BK jako Singiel. Jeśli dziecko jest wspólne i partner nie ma i nie miał nieruchomości to nic się nie dzieje (lub zbył przed urodzeniem dziecka). Jeśli partner nie spełnia warunków z uwagi na posiadanie nieruchomości mieszkalnej to zamieszkanie razem spowoduje utratę dopłat. Jeśli dziecko jest tylko Pani, to można zamieszkać razem bez ryzyka utraty dopłat.

   1. Partner posiada działkę z zabudowaniami niemieszkalnymi(darowizna od rodziców). Czy to spowoduje utratę dopłat w chwili wspólnego zamieszkania?

    1. Wyklucza działka zabudowana domem mieszkalnym. Działka niezabudowana lub działka zabudowana budynkami niemieszkalnymi (np. warsztat, magazyn) – nie ma znaczenia.

 175. Dzień dobry. Jestem współwłaścicielem mieszkania 45 m, mam udział 68%. Mąż nic nie posiada. Czy to mnie dyskwalifikuje do wzięcia kredytu 2%?

   1. Dziękuję za odpowiedź. Jedt jeszcze ewentualność: mieszkanie nie przekraczające 50mkw, jedli mieszka dwoje dzieci. Mam syna i pasierbice (zamieszkanie oficjalnie jest przy mamie, jednak pomieszkuje również z nami). Da się to obejść? 🙂

    1. Wyjątki w zakresie posiadania mieszkania z uwagi na dzieci dotyczą Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (z opcją spłaty rodzinnej), a nie Bezpiecznego Kredytu.

 176. Dzień dobry. Miałam wspólnie z byłym już mężem kredyt hipoteczny z 20 procentowym udziałem w spłacanej nieruchomości. Po rozwodzie około 4 lata temu zrzekłam się udziału w nieruchomości a on przejął spłatę kredytu. Nie posiadam innej nieruchomości poza działka budowlaną, którą otrzymałam w darowiźnie od babci w zeszłym roku. Czy mogę starać się o kredyt 2℅ ?

  1. Tak. Maksymalna cena nieruchomości wtedy nie może przekroczyć 500.000 zł, bo gwarancja BGK, która obejmuje brakujący wkład własny maksymalnie wynosi 100.000 zł, co stanowi 20% z 500 tys.

 177. Dzień dobry. Odnośnie punktu 39. W sytuacji gdy w umowie deweloperskiej mam wyodrębniona osobno kwotę za miejsce postojowe w hali garażowej w umowie określone jako „dodatkowe wynagrodzenie do korzystania z nieruchomości wspólnej i oddane do wyłącznego korzystania „. Pomieszczenie techniczne oraz hala garażowa niestanowiący samodzielnego lokalu. Czy w takim przypadku kredyt 2% obejmie finansowanie miejsca ? Czy taki zapis w umowie deweloperskiej nie spowoduje, ze nie będę się kwalifikować do kredytu 2%?

  1. Dzień dobry. Jeśli miejsce postojowe jest sprzedawane jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach podziału nieruchomości wspólnej to cena mieszkania będzie liczona łącznie z miejsce postojowym nawet, jeśli cena miejsca postojowego jest wyodrębniona. Takie miejsce postojowe jest przynależne “każdoczesnemu” właścicielowi mieszkania, a nie danej osobie z imienia i nazwiska oraz nie może być sprzedane oddzielnie.

 178. Dzień dobry, czy istnieje możliwość wzięcia kredytu 2 % na lokal usługowo – mieszkalny? Czy tego typu sposób użytkowania dyskwalifikuje z wzięcia udziału w programie kredytu?

 179. Pani Bożeno, Świetny artykuł, dziękuję. Mam do-pytanie w kwestii [39]. Zazwyczaj miejsce postojowe jest na jednej księdze wieczystej, co mieszkanie i na jednej umowie deweloperskiej. Czy taki garaż nie wlicza się do kredytu 2%? Przykład: mieszkanie za 700 tys. i garaż za 50 tys. na jednej księdze wieczystej i umowa deweloperska na 750 tys. Kredytobiorca wpłaca 250 tys. wkładu własnego (200 na m2 i 50 na garaż) i korzysta z bezpiecznego kredytu na 500 tys. Czy to jest zgodne z prawem?

  1. Miejsca postojowe sprzedawane są różnie:
   1. Jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach podziału nieruchomości wspólnej na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego – wtedy jest to składowa ceny mieszkania i liczymy łącznie cenę i wkład własny. Tego prawa nie widać w księdze wieczystej lokalu mieszkalnego – może być ono ujawnione w dziale III księgi wieczystej gruntu pod budynkiem.
   2. Jako udział w nieruchomości niemieszkalnej (hali garażowej), z którym to udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z danego miejsca postojowego. Wtedy mamy oddzielną nieruchomość, oddzielną cenę i takie miejsce postojowe jest finansowane poza Bezpiecznym Kredytem.

   Miejsca postojowe nabywane w ramach udziału w hali garażowej może być na jednej umowie deweloperskiej.
   Z opisu nie potrafię wywnioskować jaki będzie stan prawny w tym konkretnym przypadku.

 180. Dzień dobry, Czy możemy starać się o kredyt 2% jeżeli działka z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego (budowa zagrodowa) będzie przepisana darowizną na męża a następnie mąż mnie dopisze ?

  1. Dzień dobry. Tak. Sposób nabycia nieruchomości gruntowej nie ma znaczenia. Proszę tylko pamiętać o ograniczeniach kwoty kredytu na budowę przy wnoszeniu działki z rozpoczętą budową, jeśli wartość przekracza 200.000 zł.

 181. Dzień dobry,
  Wspólnie z mężem braliśmy kredyt hipoteczny na dom (już spłacony), ale własność jest jego, jako, że dom był stawiany na działce, która stała się jego własnością przed ślubem. Czy w związku z tym, mogę sama ubiegać się o kredyt na nieruchomość na moją osobę (wysokie zarobki, bardzo dobra historia kredytowa), czy jednak jako, że kredyt hipoteczny był na nas obojga, to nie ma takiej możliwości?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Rozumiem, że mąż nadal jest właścicielem domu i w nim mieszkacie? Co ma Pani zamiar zrobić z nieruchomością nabytą przy wykorzystaniu Bezpiecznego Kredytu? Czy chce Pani w niej mieszkać sama, a mąż nadal będzie mieszkał w swoim domu? Czy razem zamieszkacie w tej nowej nieruchomości? Ile czasu upłynęło od spłaty kredytu?

 182. Dzień dobry,
  Czy wspólne zamieszkiwanie w mieszkaniu zakupionym na kredyt 2 procent z członkiem rodziny np. bratem jest przesłanką do utraty prawa do dopłat? Czy jeśli będzie w tym mieszkaniu oddzielna sypialnia dla tej osoby, to czy to zmienia sytuację?

  1. Dzień dobry. Mieszkanie ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zamieszkanie z kimkolwiek nie będzie przesłanką do utraty dopłat, jeśli kredytobiorca nadal korzysta bez przeszkód z całego mieszkania. Jeśli Brat miałby swój pokój z którego korzystałby wyłącznie On i Pani nie mogłaby do tego pokoju bez przeszkód wchodzić to mogłoby to stanowić przesłankę utraty dopłat. Z drugiej strony jeśli np. w skład gospodarstwa wchodzą dzieci to również mają “swoje pokoje”, więc można podejść analogicznie. Jednak tak na 100% nie potrafię odpowiedzieć.

 183. Dzień dobry, czy jeśli posiadam pustą działkę budowlaną zakupioną przed ślubem a małżonek nie posiadał nigdy żadnej nieruchomości możemy wspólnie starać się o BK 2% na zakup mieszkania w bloku?

 184. Dzień dobry!

  Ad. 11
  Czytając ustawę mam wątpliwości co do możliwości odziedziczenia nieruchomości po uzyskaniu kredytu – czy aby na pewno nie stanowi to przesłanki utraty dopłat do Bezpiecznego Kredytu?

  Jeśli nie jest to przesłanką utraty dopłat to czy może mieć znaczenie liczba nieruchomości?

  Moi rodzice są już w podeszłym wieku i nie mogę wykluczyć dziedziczenia w ciągu najbliższych 10 lat. Potencjalnie mogę odziedziczyć 2 nieruchomości i zastanawiam się czy nie będzie to równoznaczne z koniecznością zwrotu dopłat.

  Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

  1. Dzień dobry. Zapis w ustawie brzmi:
   “kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo do innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia
   Nie ma dodatkowych ograniczeń co do tego ile razy można odziedziczyć nieruchomość, stąd w mojej ocenie dziedziczenie w 2 nieruchomościach nie będzie stanowiło przesłanki utraty dopłat.

 185. Dzień dobry,
  Posiadamy z mężem kredyt hipoteczny na działkę i rozpoczęliśmy budowę domu. Wkład własny po spłacie hipoteki nie przekracza 200tys.
  Pani zdaniem łapiemy spełniamy warunki, by skorzystać z programu ?
  Ustawa o tym nie mówi, ale słyszałam, że bgk wypowiada się negatywnie i uważają, że posiadanie hipoteki na działkę w ciągu 36msc również wyklucza z programu (pomimo spłaty) i np. bank pko nie udzieli już nam tego kredytu….

 186. Jestem współwłaścicielem działki budowlanej niezabudowanej w ułamkach 1/2, drugi współwłaściciela to nie jest małżonka. Nie możemy razem przystąpić do BK. Rozumiem, ze jeśli nie jestem jedynym właścicielem działki to nie przysługuje BK?

  A co jeśli dojdzie do podziału działki na dwie mniejsze i każdy współwłaściciel dostanie swoją cześć? Czy wtedy załapie się na BK?

  1. Tak, jeśli nie będzie Pan jedynym właścicielem działki to nie można wnioskować o kredyt na budowę na tej działce w ramach BK2%.
   Jeśli będzie wydane pozwolenie na budowę na działkę po podziale i będzie ona w osobnej księdze wieczystej – nie widzę przeszkód.

 187. Dzień dobry,

  Posiadam działkę, która chce wnieść wkładem własnym do BK. Zgodnie z MPZP mogę na niej wybudować dom rekreacji indywidualnej lub pensjonat, który będzie domem całorocznym, w którym będę mieszkać. MPZP nie dopuszcza zabudowy jednorodzinnej. Obecnie banki udzielają normalnie kredytów hipotecznych na BRI jeśli to dom całoroczny. Jak to wyglada z bezpiecznym kredytem? Wybuduje dom całoroczny, w którym będę chciał mieszkać. Nie posiadam i nie posiadałem nigdy mieszkania ani domu. Mam mniej niż 45 lat i jestem singlem. Teoretycznie dopłata powinna przysługiwać ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.

  1. Dzień dobry.
   Większość banków kredytuje budowę domu letniskowego całorocznego, ale część banków takiego celu nie ma i mogą pojawić się pewne ograniczenia w kredytowaniu.
   Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonaniu projektu budowlanego myślę, że dobrze by było wysłać zapytanie o możliwość kredytowania do banku, do którego będzie składany wniosek, tak, by dać czas bankowi na uzyskanie indywidualnej interpretacji przed przyjęciem wniosku.
   Według mnie dom letniskowy całoroczny powinien kwalifikować się na Bezpieczny Kredyt, ale nie ma na ten moment chyba oficjalnej interpretacji w tym zakresie.

 188. Dzień dobry,

  Co w przypadku gdy dziecko w związku jest tylko moje? Ślubu nie posiadamy.
  Czyli jesteśmy parą wychowującą dziecko ale nie “wspolne”
  Działkę mamy wspólną, jako dwójka właścicieli.
  Chcielibyśmy wejść do kredytu wspólnie.

  1. Dzień dobry.
   W rozumieniu ustawy nie tworzycie Państwo wspólnego gospodarstwa domowego. Wniosek może być składany samodzielnie jako Singiel. Jednocześnie jednak jeśli kredyt ma być na budowę domu na tej działce to kredytobiorca musi być jedynym właścicielem działki. Chcąc wnioskować wspólnie o kredyt BK2% na budowę na wspólnej działce musielibyście Państwo wziąć ślub.

 189. Pani Bożeno pytanie [37] a co w przypadku gdy dziedziczę mniej niż 50 % nieruchomości, nie mieszkam w niej od 10 lat ale jestem zameldowany (mama nigdy mnie nie wymeldowała). W ustawie jest mowa o zamieszkiwaniu.

 190. Dzień dobry. Jesteśmy parą narzeczonych. Jestem właścicielem małej kawalerki 19m2, moja narzeczona natomiast nie ma żadnej własności. Gdy mojej narzeczonej uda się zakupić mieszkanie z Bezpiecznego Kredytu 2% to po ślubie gdy zamieszkamy razem możemy stracić dopłaty?

   1. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Nie, nie mamy wspólnego dziecka. Problem w tym że termin ślubu jest już w październiku, czyli mamy tylko trzy miesiące na dopełnienie wszystkich formalności. Myśli Pani że w tym czasie mamy szanse aby wyrobić się ze wszystkim? Czy z dniem zawarcia małżeństwa nie będzie już możliwości aby moja narzeczona zakupiła mieszkanie z Bezpiecznego Kredytu 2%? Czy jeżeli wniosek będzie złożony przed zawarciem małżeństwa będzie można dokończyć zakup mieszkania z programu?

    1. Październik jest realny, choć do końca trudno przewidzieć obłożenie w bankach.
     Status wnioskodawcy weryfikuje się na dzień złożenia wniosku kredytowego i do czasu podpisania umowy z bankiem nie powinno być tu zmian. W mojej ocenie jeśli przed aktem notarialnym i przed uruchomieniem kredytu nastąpi zmiana stanu cywilnego to teoretycznie bank powinien wypłacić kredyt. Wskazana jest w takiej sytuacji rozdzielność majątkowa. Ustawa ani umowa kredytowa nie zabrania zmiany stanu cywilnego.

 191. Dzień dobry,
  ja i dwójka mojego rodzeństwa – otrzymaliśmy w umowie dożywocia od mamy po 33,3% małego gospodarstwa rolnego wraz z domem mieszkalnym.
  Mieszkam w nim tylko ja i mama, rodzeństwo wynajmuje mieszkania – mieszkają w innym mieście?
  Czy ktokolwiek z nas może skorzystać z BK2% czy nie ma na to szans?

  1. Dzień dobry.
   Niestety przeniesienie własności udziałów w nieruchomości gruntowej na której stoi dom mieszkalny drogą aktu notarialnego umowy dożywocia wyklucza z Bezpiecznego Kredytu 2%.

 192. Dzień dobry,

  Ok 10 lat temu nabyłam dokładnie 7% udziału w nieruchomości, ale sprzedałam je po ok roku. Od tego czasu wynajmuję mieszkanie, a w tym roku wyszłam za mąż. Mąż nigdy nie posiadał nieruchomości. Rozumiem, że w takim wypadku nie możemy wziąć kredytu 2%? Jeśli tak faktycznie jest, a przy okazji o kredyt z dofinansowaniem mogą się np. ubiegać osoby posiadające nieruchomości poza Polską, to jest to strasznie niesprawiedliwe.

 193. Dzień dobry. Kilka lat temu rodzice przed przejściem na emeryturę przekazali w ramach darowizny po 1/2 udziału, mi wraz z siostrą gospodarstwo rolne z zabudowaniami, czyli dom mieszkalny z budynkami gospodarczymi, czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o kredyt 2 %, nadmienię, że tam mieszkają tylko rodzice. ? Dziękuję.

  1. Dzień dobry. W mojej ocenie nie można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu. Nie jest spełnione kryterium braku własności/współwłasności. Fakt barku zamieszkiwania w połączeniu z darowizną nie ma znaczenia. Dostępny będzie standardowy kredyt.

 194. 1. Czy mogłaby Pani rozwinąć zdanie z pytania nr 20 “Możliwość odkupienia pozostałych udziałów odziedziczonej nieruchomości pojawia się tylko w odniesieniu do spółdzielczego prawa w kredycie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy”
  2. Czy osoba która odziedziczyła 50% udziału w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym może odkupić pozostałe udziały? W poprzednich wersjach ustawy była taka możliwość a w finalnej wersji wychodzi na to, że została usunięta.

  1. Dzień dobry.
   ad 2. Według mnie w Bezpiecznym Kredycie nie można odkupić pozostałych udziałów w odziedziczonej nieruchomości (nie wskazano takiego wyjątku w zakresie posiadania odziedziczonej nieruchomości).
   Bank PEKAO SA natomiast na ten moment w materiałach szkoleniowych ma informację, że można. Uważam, że bank jest w błędzie, ale ostatecznie to bank odpowiada za prawidłową interpretację przepisów i ma decydujące zdanie.

   ad 1. Rodzinny Kredyt – dla pełnej własności (mieszkanie, dom) nie można odkupić udziałów w odziedziczonej nieruchomości. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego można – taki wyjątek został wskazany jako alternatywa dla braku zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości.

 195. Pytanie o wiek. Chcący kupić mieszkanie w sierpniu kończy 45 lat – rocznik 78. Czy występując o kredyt w lipcu ma szanse na jego pozyskanie? Co jeśli chce kupić mieszkanie które będzie można sprzedać dopiero od stycznia 2024? Czy taka sytuacja jest możliwa?

  1. 1. Wiek liczymy co do dnia i liczy się wiek młodszego kredytobiorcy na dzień złożenia wniosku kredytowego. Jeśli wniosek będzie złożony w lipcu to jest szansa na uzyskanie kredytu. Jeśli urodziny są pod koniec sierpnia to lepiej z wnioskiem zaczekać i złożyć w sierpniu.

   2. Decyzja kredytowa ważna jest 30-36 dni. Umowa kredytowa będzie ważna 90 dni od daty jej podpisania w PEKAO SA i ALIOR oraz 120 dni od daty decyzji w PKO BP. To oznacza, że w terminie ważności umowy należy uruchomić kredyt. Zakładając, że decyzja będzie w sierpniu (dla wniosku z lipca) to grudzień będzie prawdopodobnie tym miesiącem, w którym musi być uruchomiony kredyt.

 196. Witam a ja mam taką bardzo inną sytuację od wszystkich opisanych, pisałem nawet do ministerstwa ale odpisali mi że decyzję podejmuje bank i nie udzielili mi jednoznacznej odpowiedzi. A więc tak posiadam z żoną budynek na działce, w tamtym roku postanowiliśmy go rozbudować i i zrobić remont generalny. Zrobiliśmy nowy projekt i architekt wystapił o pozwolenie na budowę. W tym roku to pozwolenie dostaliśmy. I teraz pytanie czy możemy dostać to 150tys zł bezpiecznego kredytu na dokończenie budowy posiadają aktualne pozwolenie na budowę i zgłoszenie o budowie w nadzorze budowlany? Czy jednak że wcześniej stał tam dom to nam to nie przysłuhguje?