Regulacje prawne


Nowelizacja Rekomendacji S 2019. Oprocentowanie stałe i “klucz za dług”.

22 sierpnia, 2020

Nowelizacja Rekomendacji S 2019, czyli dobre praktyki w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie     Termin na wprowadzenie rekomendacji zgodnie z oczekiwaniami KNF w bankach spółdzielczych upływa 31.12.2022 r., natomiast banki komercyjne mają czas do 30.06.2021 r. (pierwotny termin 31.12.2020 r.). Do terminów wskazanych wyżej obowiązuje poprzednia wersja Rekomendacji S, znowelizowana w 2013 roku. […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Ważne daty w bankowości

11 czerwca, 2020

WAŻNE DATY W BANKOWOŚCI, czyli zmiany, które istotnie wpłynęły na obszar KREDYTU HIPOTECZNEGO   Co się zmieniło w obszarze kredytu hipotecznego, jakie zmiany wyszły kredytobiorcom na dobre i czy dzisiaj jest powód do narzekań?   Poniżej lista istotnych DAT i zmian przepuszczona przez “filtr” mojej pamięci i doświadczenia zawodowego. Cofam się do 2006 roku, bo […]


Więcej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności a kredyt hipoteczny

5 stycznia, 2019

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności a kredyt hipoteczny   Prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. Co musisz wiedzieć jeśli starasz się o kredyt hipoteczny na nieruchomość, której zmiany dotyczą?    Podstawa prawna, czyli “Ustawa […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Nieruchomość, Regulacje prawne | Tagi:

Ustawa o kredycie hipotecznym 22.07.2017

2 grudnia, 2018

.   Ustawa o kredycie hipotecznym w 15 punktach   22 lipca 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz.U. 2017 poz. 819]. Stanowi ona wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. Termin […]


Więcej

Odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie

15 kwietnia, 2018

Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe za opóźnienie Maksymalne odsetki Maksymalne odsetki za opóźnienie     Podstawa prawna, czyli Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]   1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych […]


Więcej

Rekomendacja U – bancassurance

30 marca, 2018

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, czyli współpraca instytucji bankowej i ubezpieczeniowej   Wejście w życie 31 marca 2015r.     Ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych    Nowe regulacje w obszarze ubezpieczeń oferowanych przez banki przy kredytach hipotecznych spowodowały głównie zmianę formy zawieranych ubezpieczeń bez widocznego wpływu na koszt i zakres ochrony. Mowa oczywiście […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Rekomendacja T 2010, 2013 [aktualizacja 2018]

15 marca, 2018

  Rekomendacja T, 2010r., dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych   Zaktualizowana następnie w 2013r. [nowe brzmienie obowiązujące od 31.10.2018r.], o czym w drugiej części artykułu.   Rekomendacja T stanowi dopełnienie Rekomendacji S. Podłożem jej wprowadzenia był wzrost ryzyka związanego ze zbyt liberalnym podejściem do zasad liczenia zdolności kredytowej, nadmiernym wydłużaniem […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Rekomendacja S dla banków [2006, 2008, 2011, 2013]

18 lutego, 2018

Rekomendacja S (rok 2006 r., KNB), dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie   Rekomendacja S wydana w 2006 roku została zastąpiona Rekomendacją S(II) w 2008 r., a następnie Rekomendacją S w 2011 r., zaktualizowaną w 2013 r.     Sprawdź też co się zmieni w znowelizowanej w 2019 roku Rekomendacji S, która […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Stanowiska KNF wobec banków

10 grudnia, 2017

  Stanowiska KNF wobec banków   Uregulowania ustawowe i rekomendacje KNF dla banków wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej są niewystarczające, stąd stan faktyczny w gospodarce wymusił zajęcie przez KNF określonego stanowiska.   Stanowiska KNF – sektor bankowy     Stanowisko KNF w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych z dnia 12 lutego […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

15 listopada, 2017

  USTAWA o listach zastawnych i bankach hipotecznych   Podstawa prawna, czyli:  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych [Dz.U. 2015 poz. 1588]. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1259].    Banki […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi: